10 teesiä Saksan energiakäänteestä

EnergiakäänneOsallistuin 21.8.2014  Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtajana yhtiön ympäristöpäivään.

Päivän kiinnostavimman puheenvuoron käytti tällä hetkellä Ulkoministeriössä työskentelevä Petri Hakkarainen.

Hän on tehnyt pari vuotta sitten Potsdamin IASS-tutkimuslaitoksen tutkijana Saksan energiakäänteestä Kalevi Sorsa säätiölle kiinnostavan selvityksen.

Ympäristöpäivässä Hakkarainen kiteytti Saksan energiakäänteen 10 teesiin:

Lue lisää

Helsingin Energian johtokunta ti17.6.2014: Maastokäynti Vuosaari C -voimalaitoksen alueeseen

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontuu tiistaina 17.6.2014 Vuosaaren voimalaitoksella.

Ennen kokousta käymme maastokävelyllä tutustumassa mahdollisen Vuosaari C-voimalaitoksen alueeseen.

Itseäni kiinnostaa maastokäynnin yhteydessä erityisesti Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen esille tuomat huolet luontovaikutuksista. Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri omassa lausunnossaan.

Kokouksessa päätetään mm. Prosys PMS Oy:n oikaisuvaatimuksesta, suunnittelupalveluiden hankinnasta koskien energialaitosten modernisointia sekä yhtiön työasemaratkaisujen tarjoajasta. Lisäksi esityslistalla on johtokunnan matka Berliiniin.

Esityslista löytyy oheisen linkin takaa (pdf) ja alla hiukan avattuna.

Lue lisää

Helsingin Energia: Yhtiöittäminen

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontuu tiistaina 4.3.2014 ylimääräiseen kokoukseen.

Esityslistalla on vain yksi asia. Johtokunta tekee yhtiöittämistä koskevan esityksen kaupunginhallitukselle.

Helsingin Energian yhtiöittäminen johtuu kuntalain muutoksesta.

Laki velvoittaa kunnat antamaan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus) 31.12.2014 mennessä. Lain perustelussa mainitaan erikseen, että kunnallisena liikelaitoksena toimivat energiayhtiöt kuuluvat yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin.

Helsingin Energian liikevaihto vuonna 2013 oli 747 miljoonaa euroa, liikevoitto 202 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli vuonna 2013 keskimäärin 1176, omavaraisuusaste oli 69 % ja oman pääoman tuotto 18 %.

Lue lisää

Helsingin Energia: Tuloutus kaupungille

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta tänään tiistaina 25.2. klo 16.30 alkaen. Esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä (pdf)

Tärkeimpänä asiana esityslistalla on Helsingin Energian tuloutusesitys kaupungille. Pohjaesitys on nyt 150 miljoonaa euroa.

Lisäksi on tarkoitus korjata Vuosaari B-voimalaitoksen savukaasukanavia noin 600 000 eurolla sekä sopia ylimääräisestä kokouksesta koskien Helsingin Energian yhtiöittämistä.

Alla asiat hiukan tarkemmin avattuna.

Lue lisää

Vuosi 2013 kaupunginvaltuutettuna: Yhteenveto ja 10 numeroa valtuustotyöstä

Leo Stranius-Kuva Hanna HeikkiläEnsimmäinen vuosi kaupunginvaltuutettuna on takana.

Olen halunnut edistää työssä avoimuutta, positiivisuutta ja proaktiivisuutta.

Helsingin kaupunginvaltuutettuna pääsee usein päättämään konkreettisista kysymyksistä. Työ on mielenkiintoista.

Asiat ovat monimutkaisia ja usein oman asiantuntemuksen ulkopuolella. Tämä tarkoittaa sitä, että niihin perehtyessä oppii jatkuvasti uutta. Ja koska asiat ovat niin konkreettisia ja koskettavat monia kaupunkilaisia suoraan, ottavat asukkaat myös aktiivisesti yhteyttä. Tämä on hienoa!

Toisaalta poliittinen kilpailu johtaa helposti muiden ansioiden vähättelyyn ja oman roolin ylikorostamiseen. Tämä vaikeuttaa yhteistyötä ja saa politiikan näyttämään helposti mädältä ulospäin. Ensimmäisen vuoden kokemuksieni pohjalta olen viritellyt mm. kampanjaa paremman politiikan puolesta.

Yle ja Svenska Yle ovat jo ehtineet julkaista tilastoja valtuutettujen tekemisistä.

Ohessa on joitain numeroita vielä hiukan tarkemmin omasta valtuustovuodestani koskien kymmentä eri asiaa:

Lue lisää

Helsingin Energian johtokunta: Kokouksen esityslista 17.12.2013

Helsingin Energia HanasaariHelsigin Energian johtokunta kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseen tiistaina 17.12. klo 16 alkaen.

Johtokunnan kokoonpano sekä kokousten esityslistat ja päätökset löytyvät täältä.

Vuoden viimeisessä kokouksessa esityslistalla on mm.:
– Vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin tarkistaminen.
– Voimalaitosten huolto- ja korjaustöitä vuosille 2014-2015 yhteensä 17,5 miljoonan euron (alv 0%) edestä.
– Ulkovalaistuksen suunnittelupalveluiden hankintaa 2014-2015 yhteensä 1,2 miljoonan euron (alv 0%) edestä.
– Kevyen polttoöljyn hankinta (6400 m3) kaupungin virastoille ja laitoksille vuosille 2014-2015 noin viidellä miljoonalla eurolla (alv 0%).

Alla esityslista kokonaisuudessaan hiukan tarkemmin avattuna. Kaikki evästykset, kommentit ja kysymykset koskien Helsingin Energiaa otetaan ilolla vastaan!

Lue lisää

Helsingin Energian johtokunta: Biopolttoaineiden kestävyyskriteerit ja sähköautojen latausverkko

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunnan kokouksessa (25.10.2013) käytiin läpi muun muassa toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus ja tuore osavuosikatsaus.

Mielenkiintoisimmat asiat olivat kuitenkin vastaus Thomas Wallgrenin toivomusponteen koskien uusiutuvien energialähteiden sosiaalista ja ekologista kestävyyttä sekä päätös lähteä mukaan valtakunnalliseen sähköautoliikenteen latausoperaattoriyhtiön osakkaaksi.

Ohessa käsitellyt asiat vielä hiukan tarkemmin.

Helsingin Energian lausunto valtuutettu Thomas Wallgrenin toivomusponteen:

Valtuutettu Thomas Wallgren on esittänyt toivomusponnen ”§ 122 Strategiaohjelma vuosiksi 2013-2016. Kaupunginvaltuusto edellyttää, että uusiutuvien energialähteiden osuuden kasvaessa varmistetaan niiden sosiaalinen ja ekologinen kestävyys”.

Mielestäni Helsingin Energian lausunto oli hyvä, jonka ydin on tässä:

Lue lisää

Helsingin Energia: Seitsemän positiivista askelta vuonna 2013

Helsingin Energia HanasaariTiistaina 18.6.2013 oli Helsingin Energian johtokunnan kevätkauden viimeinen kokous.

Kokouksen yhteydessä pääsimme tutustumaan Vuosaaren voimalaitokseen ja nautimme johtokunnan ja Helsingin Energian johdon yhteisen päivällisen.

Samalla itselleni tuli ensimmäinen puolivuotta täyteen johtokunnan varapuheenjohtajana.

Vaikka fossiilisista polttoaineista ei ole vielä päästy eroon, on pientä positiivista kehitystä tapahtunut jatkuvasti.

Ohessa on seitsemän vuoden 2013 aikana tapahtunutta positiivista askelta:

Lue lisää

Kivihiilen loppu

Leo Stranius ja Näytä voimasiWWF Suomi julkaisi Maailman ympäristöpäivänä (5.6.) Näytä voimasi -kampanjan avajaistempauksen yhteydessä kiinnostavan kaupunkiraportin: Eroon fossiilisista – Uusiutuvan energian tulevaisuus suomalaisessa kaupungissa.

Raportissa tarkastellaan, miten Helsinki pääsee eroon kivihiilestä vuoteen 2030 mennessä.

Tavoite on maltillinen. Esimerkiksi eduskunnan käsittelyssä olevassa energia- ja ilmastostrategiassa lähdetään siitä, että kivihiilen käyttö lakkaa Suomessa jo vuoteen 2025 mennessä.

Osallistuin tempaukseen Helsingin Karhupuistossa. Raportti on kiinnostava siitäkin näkökulmasta, että toimin itse Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtajana.

WWF Suomen mukaan Helsingissä kivihiili voidaan korvata kestävästi aurinko-, tuuli- ja bioenergialla sekä maalämmöllä oheisen kuvion mukaisesti.

Lue lisää

Helsingin Energian johtokunta 14.5.2013: Progressiivinen sähkönhinnoittelu ja kivihiilestä luopuminen

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontui 14.5.2013.

Kokouksessa päätimme lausunnoista koskien tarkastuslautakunnan arviointikertomusta, valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitetta ja Nord Stream -laajennushankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelmaa.

Lisäksi päätimme syksyn kokousaikataulusta sekä kävimme keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä.

Kokouksen esityslista löytyy täältä.

Yrjö Hakanen esitti omassa aloitteessaan mm. sitä, että selvitettäisiin mahdollisuudet uudistaa Helenin kuluttajahintojen määräytymistä siten, että se suosii energian säästämistä ja että välttämättömin peruskulutus hinnoitellaan muuta kulutusta edullisemmin. Mielestäni aloite on kannatettava.

Progressiivinen sähkönhinnoittelu olisi omiaan edistämään energiansäästöä. Kysyinkin, onko jotain lainsäädännöllisiä esteitä, että näin ei voitaisi tehdä. Ainakaan suoralta kädeltä kukaan ei osannut vastata kysymykseeni. Helsingin Energian vastauksessa todetaankin kuitenkin vain, että: ”Helsingin Energian sähkötuotteet kohtaavat sähkömarkkinoilla avoimen ja voimakkaan kilpailun, joten hinnoittelun on oltava markkinaehtoista.”

Lisäksi kysyin kokouksen lopussa vielä, miten Helsingin Energia valmistautuu tuoreen Energia- ja ilmastostrategian tavoitteisiin:

Lue lisää