Helsingin Energian johtokunta: Viimeinen kokous

Leo Stranius ja Pekka Majuri
Leo Stranius ja Pekka Majuri

Helsingin Energian johtokunta kokoontui viimeistä kertaa tiistaina 16.12.2014. Ensi vuoden puolella hommia jatkaa Helen Oy hallitus.

Kuluneet kaksi vuotta Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtajana ovat olleet antoisia.

Uusiutuvien energialähteiden osuus on noussut, toimenpiteet kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ovat hyvässä vauhdissa ja Suvilahteen ollaan rakentamassa Suomen suurinta aurinkovoimalaa.

Iso kiitos johtokunnan muille jäsenille, erityisesti vihreille eli Piia Häkkiselle ja Maria Vuorelmalle sekä varajäsenille Teemu Meroselle, Ernesto Hartikaiselle ja Milla Taljalle kuluneesta kahdesta vuodesta! Erityiskiitos myös puheenjohtaja Pekka Majurille! (kuvassa). Hänen hienon johtamistyylinsä ansiosta johtokunnassa on ollut aidosti hyvä meininki!

Vihreitä Helen Oy:n hallituksessa edustavat jatkossa Osmo Soininvaara ja Mari Holopainen. Puheenjohtajana toimii Pekka Majuri. Hesarin uutinen tulevasta hallituksesta löytyy täältä.

Alla vielä viimeisen kokouksen asiat ja päätökset tiivistetysti.

Lue lisää

Helsingin Energia: Yhtiöittäminen

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontuu tiistaina 4.3.2014 ylimääräiseen kokoukseen.

Esityslistalla on vain yksi asia. Johtokunta tekee yhtiöittämistä koskevan esityksen kaupunginhallitukselle.

Helsingin Energian yhtiöittäminen johtuu kuntalain muutoksesta.

Laki velvoittaa kunnat antamaan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus) 31.12.2014 mennessä. Lain perustelussa mainitaan erikseen, että kunnallisena liikelaitoksena toimivat energiayhtiöt kuuluvat yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin.

Helsingin Energian liikevaihto vuonna 2013 oli 747 miljoonaa euroa, liikevoitto 202 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli vuonna 2013 keskimäärin 1176, omavaraisuusaste oli 69 % ja oman pääoman tuotto 18 %.

Lue lisää

Helsingin Energian johtokunta: Kokouksen esityslista 17.12.2013

Helsingin Energia HanasaariHelsigin Energian johtokunta kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseen tiistaina 17.12. klo 16 alkaen.

Johtokunnan kokoonpano sekä kokousten esityslistat ja päätökset löytyvät täältä.

Vuoden viimeisessä kokouksessa esityslistalla on mm.:
– Vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin tarkistaminen.
– Voimalaitosten huolto- ja korjaustöitä vuosille 2014-2015 yhteensä 17,5 miljoonan euron (alv 0%) edestä.
– Ulkovalaistuksen suunnittelupalveluiden hankintaa 2014-2015 yhteensä 1,2 miljoonan euron (alv 0%) edestä.
– Kevyen polttoöljyn hankinta (6400 m3) kaupungin virastoille ja laitoksille vuosille 2014-2015 noin viidellä miljoonalla eurolla (alv 0%).

Alla esityslista kokonaisuudessaan hiukan tarkemmin avattuna. Kaikki evästykset, kommentit ja kysymykset koskien Helsingin Energiaa otetaan ilolla vastaan!

Lue lisää

Helsingin Energian johtokunta 14.5.2013: Progressiivinen sähkönhinnoittelu ja kivihiilestä luopuminen

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontui 14.5.2013.

Kokouksessa päätimme lausunnoista koskien tarkastuslautakunnan arviointikertomusta, valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitetta ja Nord Stream -laajennushankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelmaa.

Lisäksi päätimme syksyn kokousaikataulusta sekä kävimme keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä.

Kokouksen esityslista löytyy täältä.

Yrjö Hakanen esitti omassa aloitteessaan mm. sitä, että selvitettäisiin mahdollisuudet uudistaa Helenin kuluttajahintojen määräytymistä siten, että se suosii energian säästämistä ja että välttämättömin peruskulutus hinnoitellaan muuta kulutusta edullisemmin. Mielestäni aloite on kannatettava.

Progressiivinen sähkönhinnoittelu olisi omiaan edistämään energiansäästöä. Kysyinkin, onko jotain lainsäädännöllisiä esteitä, että näin ei voitaisi tehdä. Ainakaan suoralta kädeltä kukaan ei osannut vastata kysymykseeni. Helsingin Energian vastauksessa todetaankin kuitenkin vain, että: ”Helsingin Energian sähkötuotteet kohtaavat sähkömarkkinoilla avoimen ja voimakkaan kilpailun, joten hinnoittelun on oltava markkinaehtoista.”

Lisäksi kysyin kokouksen lopussa vielä, miten Helsingin Energia valmistautuu tuoreen Energia- ja ilmastostrategian tavoitteisiin:

Lue lisää

Helsingin Energian johtokunta 23.4.2013: Osavuosikatsaus

Helsingin Energia HanasaariOhessa raportti Helsingin Energian johtokunnan kokouksen päätöksistä 23.4.2013.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin Energian johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Leo Stranius ja Ville Kopra tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Helsingin Energian johtokunta päätti merkitä tiedoksi. Käytiin läpi mm. osavuosikatsaus.

Helen-konsernin tapahtumia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä:
– Kehitysohjelman toteutukseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi käynnistettiin. Avoimen yleisötilaisuuden lisäksi järjestettiin voimalaitoksilla useita avoimien ovien tilaisuuksia.
– Helsingin Energia aloitti sähkön ostamisen kotitalouksilta ja pientuottajilta Pohjoismaisen sähköpörssin markkinahintaan.
– Kampin Sähkötalossa avattiin uusi Energiatori, jossa on mm. maksuton energiansäästöön liittyvä näyttely ja tapahtumatila.
– Myllypuron lämpökeskuksen modernisointi valmistui. Maakaasukäyttöiseksi uudistettu laitos on nyt päästöiltään yksi Suomen puhtaimmista.

Lue lisää

Helsingin Energian johtokunta 26.3.2013: Lausunto vuosittaisista päästökiintiöistä

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontui ti 26.3.2013. Esityslista löytyy täältä (pdf).

Kaikkein pisin keskustelu käytiin Helsingin Energian lausunnosta koskien allekirjoittaneen ja 25 muun valtuutetun valtuustoaloitetta Helsingin vuosittaisista päästökiintiöistä.

Olin tehnyt pohjaesitykseen yhteensä 15 vastaehdotusta, joista käytiin pitkä ja perusteellinen keskustelu.

Kiitos puheenjohtaja Pekka Majurille ja johtokuntakollegoille hyvistä huomioista asiaa koskien! Mielestäni on erinomaista, että johtokunnassa keskusteltiin noin 2,5 tuntia kaupungin ja Helsingin energian ilmastopolitiikasta ja päästövähennyskeinoista.

Ehkä erikoisinta oli se, että johtokunta ei voinut hyväksyä lausuntoon sellaista muotoilua, jossa olisi millään tavalla viitattu siihen, että päästökiintiöt voivat joissain olosuhteissa myös vähentää päästöjä. Itse voin kuvitella monia tilanteita, joissa päästökiintiöt vähentävät kaupungin päästöjä vaikka toki kiintiöihin haasteitakin liittyy.

Pohjaesitys kuului seuraavasti:

Lue lisää

Valtuustoblogi: Helsingin Energian johtokunta ja kaupunginvaltuusto

TulKontulan kirjaston energianäyttelyn avajaiset Leo Straniusevalla viikolla (11.-17.2.2013) riittää tehtävää kaupunginvaltuustoa koskevien kysymysten parissa.

Ohessa on viikon menoni.

Muilta osin pyrin pääsääntöisesti olemaan lapsen kanssa kotona hoitovapaan merkeissä.

Maanantai: klo 8.30-16.30 Ympäristölautakunnan perehdytystilaisuus. Ohjelma täällä.
– Lisäksi klo 18-20 Helsingin ympäristökeskuksen Asiaa! -hankkeen energianäyttely avajaiset Kontulan kirjastossa (ks. kuvan esite).

Tiistai: klo 16.15 Helsingin Energian johtokunnan kokous. Esityslistalla mm.:
– Tilinpäätöksen hyväksyminen ja voittovaroista tehtävä tasesiirto (150 miljoonaa euroa) kaupungille.
– Lausunto vieraslajien linjauksiin 2012-2016.
– Ulkovalaistusverkon ohjausjärjestelmän uusiminen.
– Taloushallintojärjestelmän hankinta.

Näistä keskustelua aiheuttanee erityisesti kaupungille mahdollisesti tehtävä tuloutus (esitys 150 miljoonaa euroa). Nyt pohjaesitys on 50 miljoonaa pienempi kuin aiempina vuosina.

Lue lisää

Valtuustoblogi: Ympäristölautakuntaan ja Helsingin Energian johtokuntaan

Helsingin Vihreä valtuustoryhmä esittää allekirjoittanutta sekä Helsingin ympäristölautakunnan varapuheenjohtajaksi että Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtajaksi vuosille 2013-2016.

Valinnan tekee Helsingin kaupunginvaltuusto ensimmäisessä kokouksessaan 16.1.2013, mutta koska paikka on neuvotteluissa tulossa Vihreille, on valinta käytännössä varma.

Tärkeimpiä tavoitteita tulee olemaan mm. luonnonssuojeluverkoston vahvistaminen, kaupunkimetsien suojelu ja fossiilisista polttoaineista luopuminen.

Kunnallisvaalitavoitteeni löytyvät täältä ja Helsingin Vihreiden aiempia valintoja täällä.

Lue lisää