Helsingin Energia: Tuloutus kaupungille

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta tänään tiistaina 25.2. klo 16.30 alkaen. Esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä (pdf)

Tärkeimpänä asiana esityslistalla on Helsingin Energian tuloutusesitys kaupungille. Pohjaesitys on nyt 150 miljoonaa euroa.

Lisäksi on tarkoitus korjata Vuosaari B-voimalaitoksen savukaasukanavia noin 600 000 eurolla sekä sopia ylimääräisestä kokouksesta koskien Helsingin Energian yhtiöittämistä.

Alla asiat hiukan tarkemmin avattuna.

* * *

Helsingin Energian johtokunta 25.2.2014

TOIMITUSJOHTAJA

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Helsingin Energian vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja kertyneistä voittovaroista tehtävä tasesiirto kaupungille

Johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin Energian tilinpäätöksen 2013 sekä esittää kaupunginhallitukselle, että peruspääoman tuottovaatimuksen maksamisen jälkeinen tilikauden voitto 156 140 358,66 euroa siirretään Helsingin Energian omaan pääomaan.

Lisäksi johtokunta päättänee esittää, että 2014 kesäkuussa siirretään Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 150 milj. euroa Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan.

3 Vuosaari B-voimalaitoksen savukaasukanavien kuorirakenteiden korjaaminen

Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Vuosaaren voimalaitoksen kattilan 4 savukaasukanavien kuorirakenteiden korjaamisen rakennusurakan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Foster Wheeler Energy Oy:ltä sen 24.1.2014 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 616 000 euroa (alv 0%).

5 Johtokunnan ylimääräinen kokous

Johtokunta päättänee pitää ylimääräisen kokouksen sopimanaan ajankohtana maaliskuussa.

6 Johtokunnan kokousajan muuttaminen

Johtokunta päättänee siirtää tiistaiksi 22.4.2014 klo 16.30 sopimansa kokouksen pidettäväksi tiistaina 29.4.2014 klo 16.30.

7 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

8 Johtokunnan tiedustelut

9 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Jätä kommentti