Helsingin Energian johtokunta ti17.6.2014: Maastokäynti Vuosaari C -voimalaitoksen alueeseen

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontuu tiistaina 17.6.2014 Vuosaaren voimalaitoksella.

Ennen kokousta käymme maastokävelyllä tutustumassa mahdollisen Vuosaari C-voimalaitoksen alueeseen.

Itseäni kiinnostaa maastokäynnin yhteydessä erityisesti Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen esille tuomat huolet luontovaikutuksista. Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri omassa lausunnossaan.

Kokouksessa päätetään mm. Prosys PMS Oy:n oikaisuvaatimuksesta, suunnittelupalveluiden hankinnasta koskien energialaitosten modernisointia sekä yhtiön työasemaratkaisujen tarjoajasta. Lisäksi esityslistalla on johtokunnan matka Berliiniin.

Esityslista löytyy oheisen linkin takaa (pdf) ja alla hiukan avattuna.

* * *

Helsingin Energian johtokunta
Esityslista
17.6.2014

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin Energian johtokunta päättää todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Anna-Maria Kantola ja Mikko Koikkalainen tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2. Prosys PMS Oy:n oikaisuvaatimus Helsingin Energian päätöksestä, OPC UA-järjestelmän hankinta

Prosys PMS Oy on 22.4.2014 päivätyllä oikaisuvaatimuksella vaatinut, että Helsingin kaupunginhallitus kumoaa Helsingin Energian päätöksen valita Wapice Oy:n tarjous kilpailutuksessa koskien OPC UA – järjestelmän hankintaa. Perusteluissa on esitetty, että Helsingin Energia on valinnut Wapice Oy:n tarjouksen hankintalakien säännösten vastaisesti ja ennen kaikkea asettaen tarjoajat eriarvoiseen asemaan.

Esittelijä katsoo, että Helsingin Energia ei ole hankintaa tehdessään toiminut hankintalain säännösten vastaisesti. Esittelijä katsoo, että hankinta on tehty tasapuolisesti tarjouspyynnössä ilmoitettujen perusteiden mukaisesti käyttäen Helsingin Energialla ollutta erityisalojen hankintalakia vapaampaa harkintavaltaa.

Helsingin Energian johtokunta päättää ottaa Prosys PMS Oy:n oikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen, tutkia ja hylätä sen. Helsingin Energia ei ole OPC UA –järjestelmän hankinnassa menetellyt tarkoituksenmukaisuus- tai laillisuusperustein virheellisesti.

3. Mekaanisten sekä sähkö- ja automaatioteknisten suunnittelupalvelujen hankinta vuosille 2014-2016

Mekaanisten sähkö- ja automaatioteknisten suunnittelupalvelujen tarve kasvaa edellisvuosiin nähden huomattavasti johtuen laitosten modernisointitarpeesta sekä Helsingin Energian kehitysohjelman toteuttamisesta pelletti- ja IED-hankkeiden osalta. IED-hankkeilla varmistetaan, että nykyiset tuotantolaitokset täyttävät uudet 1.1.2016 voimaan astuvat päästömääräykset.

Helsingin Energian johtokunta päättää oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin liittyviä mekaanisia sekä sähkö- ja automaatioteknisiä suunnittelupalveluja puitejärjestelynä kahden vuoden ajanjaksolle 1.8.2014-31.7.2016 CTS Engtec Oy:ltä, Reijlers Oy:ltä, Sweco Industry Oy:ltä, Insinööritoimisto Polartek Oy:tä ja Elomatic Oy:ltä niiden 14.5.2014-17.5.2014 päiväämien tarjousten mukaisesti siten, että puitejärjestelyn kokonaishinta on enintään 7 000 000 euroa (alv 0%).

Tarjouksiin sisältyivät optiot ajanjaksolle 1.8.2016-31.7.2017 ja 1.8.2017-31.7.2018 ne tuodaan päätettäväksi erikseen.

4. Microsoft Enterprise Agreement ja Select Agreement sopimukset

Helsingin Energialla on ollut työasemaympäristönsä vakioimiseksi Microsoft Ireland Operations Ltd:n kanssa KL-Kuntahankinnat Oy:n hinnoittelun mukainen kolmen vuoden työasematuotteiden vakiointisopimus Enterprise Agreement (EA-sopimus). EA-sopimus kattaa kaikki Helenin työasemat. EA-sopimuksessa ovat olleet mukana myös sopimuskauden aikana mahdollisesti hankittavien lisätyöasemien lisenssihankinnat (Tru Up). Nykyinen sopimus päättyy 31.7.2014.

Lisäksi Helsingin Energialla on Select-sopimus saman toimittajan kanssa ei-vakioiduista Microsoft-työasema- ja palvelintuotteista sekä kehitystyökaluista. Myös tämän sopimuksen voimassaolo päättyy 31.7.2014.

Helsingin Energian johtokunta päättää oikeuttaa Helsingin Energian tekemään Microsoft-käyttöoikeuksista Enterprise Agreement ja Select – sopimukset ajalle 1.8.2014-31.7.2017 Microsoft Ireland Operations Limitedin kanssa ja liittymään KL-Kuntahankinnat Oy:n Atea Finland Oy:n kanssa tekemään puitesopimukseen siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 1 650 000 euroa (alv 0 %).

5. Salassa pidettävä

6. Helsingin Energian johtokunnan virkamatka Berliiniin

Helsingin Energian johtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että se oikeuttaisi johtokunnan varsinaiset jäsenet ja kaupunginhallituksen edustajan tekemään virkamatkan Berliiniin, Saksaan 22.-23.9.2014. Matkalla on tarkoitus tutustua mm. Saksan energiapolitiikkaan ja sen näkymiin, biomassan ja kivihiilen seospolttoon sekä kaasuturbiinien valmistukseen.

7. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Helsingin Energian johtokunta päättää merkitä tiedoksi

8. Johtokunnan tiedustelut

Helsingin Energian johtokunta päättää merkitä tiedoksi

9. Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Helsingin Energian johtokunta päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

* * *

Yksi kommentti artikkeliin ”Helsingin Energian johtokunta ti17.6.2014: Maastokäynti Vuosaari C -voimalaitoksen alueeseen”

  1. Taas oli Toiviaisella hyvä radio-ohjelma, jossa bioenergian kuviot tulivat hyvin käsiteltyä tiukan kriittisesti lyhyessä ajassa. Tuonkin jälkeen on ainakin minulle selvää, että lähtökohtana se, että talous, väestö ja muu toiminta voi jatkaa kasvuaan jos vain polttoaineita vaihdetaan, on väärä. On hyvä, että julkisuudessa rikotaan tuota hiilineutraalisuuden ympärille luotua kuplaa. Jos vielä enemmän painottaa tuota kysymystä, että miten muulle luonnolle käy ihmisen ottaessa sen yhä enemmän energiantuotantoon, niin toivottomuuteni vain syvenee.

    On tuskallista nähdä, että luodaan kuvaa sellaisesta vihreästä utopiasta, jossa kuitenkin totuus on se, että ihmisen toiminta valtaa suoraan tai välillisesti koko luonnon ja muuntaa sen joksikin myytäväksi tuotteeksi, eikä edes ilmasto tule siinä autetuksi. Jos jo kasvavan väestön ruokkiminen vaatii metsien muuttamisen pelloiksi tuhoten samalla elintilaa lopullisesti muilta, niin sitten vielä vaaditaan metsät autojen ja lentokoneiden polttoaineiksi, joka vielä vapauttaa noiden metsien ja peltojen sitoman hiilidioksidin heti ilmaan. Ei hyvää kehitystä samalla kun kerrotaan esimerkiksi merkittävien jäätiköiden sulamisen tuplaantuneen vuosikymmenessä jo edellisten vuosikymmenien pienemmillä päästöillä.

    Sivukorvalla kuuntelin vihreiden puoluekokousta, jossa joku huonommin suomea puhuva kyseli sen perään, että miksi puolue toteaa uusiutuvien aiheuttavan negatiivisia vaikutuksia ympäristölle, mutta vähemmän kuin fossiilisten, jolloin puolueen mielestä ne ovat oikea ratkaisu ongelmiin. Eikö ole hullua puoltaa sellaista jolla on merkittävät negatiiviset vaikutukset? Eikö lähtökohtana tulisi olla asioiden paraneminen, ei hitaampi tuhoutuminen, joka sekin on monessa tapauksessa kyseenalaista entiseen verrattuna? Miksi tukea sellaista joka tuhoaa – miksi ei voi olla ilman? Miksi puoluekokous päätti etsiä uusia polttoaineita ja energiamuotoja ylläpitääkseen järjestelmää joka tuhoaa? Eikö pitäisi etsiä sellaista yhteiskuntamallia ja ihmiselämää, joka ei vaadi tuhoavaa kasvua? Ei helppoa, mutta ei tässä nykymenossakaan ole mitään järkeä, kun politiikka on vain yritystä pyristellä ylläpitääkseen sellaista, joka on lähtökohtaisesti viemässä umpikujaan ja tuhoon. Miksi tuhlata aikaa ja voimia sellaisen synnyttämiseen, joka on parhaimmillaankin korkeintaan välttävä ja huonoimmillaan hylätty. Olisiko yksinkertaisempi elämä sitten niin kamalaa, että se ei voi olla poliittinen päämäärä puolueella? Onko niin, että automarketin kalatiskin kasvatettu kirjolohi voittaa vapaana virtaavasta joesta pyydetyn merilohen, koska valintahan on tehtävä vapaan luonnon ja sen rakentamisen välillä.

    Mielestäni ainoa vaihtoehto on palauttaa luontoa – vapauttaa jokia ja istuttaa valtavia metsiä, jos halutaan kestäviä elinkeinoja ja oikeasti vähentää hiilidioksidia ilmakehästä. Kuitenkin nyt lähinnä tuhotaan jokia ja metsiä pakottaen ihmiset teolliseen yhteiskuntaan pois omavaraisuudesta ja kauemmaksi kestävästä elintasosta. Ja tuota suuntausta edustaa myös vihreät nykylinjoineen. Kun vihreät haluavat talouden kasvuun ulkomaita myöten, niin se tarkoittaa sitä, että vihreät haluavat öljyntuotantoa ylös ja Australian ja Kanadan pääministerien kaltaisia tyyppejä avaamaan jo olemassa olevia suojelupäätöksiä. Tuota se talouskasvu on, eikä vihreät teknologiat sitä muuta varsinkin jos kasvu jatkuu. Jos teknologiaan pitää turvautua, niin miksi ei keskity avaruuden tutkimiseen, kyllä täällä pärjättäisiin ilman turhuuksia ja sotakoneitakin.

    Vastaa

Jätä kommentti