Helsingin Energia: Yhtiöittäminen

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontuu tiistaina 4.3.2014 ylimääräiseen kokoukseen.

Esityslistalla on vain yksi asia. Johtokunta tekee yhtiöittämistä koskevan esityksen kaupunginhallitukselle.

Helsingin Energian yhtiöittäminen johtuu kuntalain muutoksesta.

Laki velvoittaa kunnat antamaan kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa tehtävät osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus) 31.12.2014 mennessä. Lain perustelussa mainitaan erikseen, että kunnallisena liikelaitoksena toimivat energiayhtiöt kuuluvat yhtiöittämisvelvollisuuden piiriin.

Helsingin Energian liikevaihto vuonna 2013 oli 747 miljoonaa euroa, liikevoitto 202 miljoonaa euroa. Henkilöstöä oli vuonna 2013 keskimäärin 1176, omavaraisuusaste oli 69 % ja oman pääoman tuotto 18 %.

Varat perustettavaan yhtiöön siirretään nykyisestä liikelaitoksesta osin apporttimenettelyllä ja osin liiketoimintakaupalla. Apporttiomaisuuden arvo on 1800 miljoonaa euroa. Apporttiluovutuksen ulkopuolelle jäävät varat siirretään liiketoimintakaupalla. Liiketoimintakaupan arvo on 600 miljoonaa euroa.

Helsingin Energia on viime vuosina tulouttanut kaupungille noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on tapahtunut osittain velkaantumisen kautta. Yhtiöittämisen jälkeen yhtiön tulouttamiskyky on alkuvuosina arvioiden mukaan noin 60-70 miljoonaa euroa vuodessa. Tähän summaan ei sisälly Vantaan Energia Oy:n osingot, kaupungille tuleva kiinteistövero, tonttien vuokrat ja osa yhteisöverosta. Näin ollen yhtiön vertailukelpoinen rahavirta kaupungille tulee olemaan kymmenen ensimmäisen vuoden aikana noin 80-90 miljoonaa euroa vuodessa.

Helsingin Energian mukaan tuloutuskyvyn aleneminen ei johdu yhtiöittämisestä vaan pääosin kehitysohjelman investoinneista.

Yhtiön hallintomalli tulee myös muuttumaan. Helsingin Energian johtokunnan sijaan yhtiötä tulee vuoden 2015 alusta johtamaan osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukainen hallitus, johon kuuluu vähintään kolme ja enintään seitsemän varsinaista jäsentä.

Päätösesitys on seuraava:

Helsingin Energian johtokunta esittää kaupunginhallitukselle

– Helsingin Energia -liikelaitoksen harjoittaman toiminnan yhtiöittämistä perustamalla liikelaitoksen toimintaa välittömästi jatkavan osakeyhtiön
– energialiiketoimintaa palvelevan tunneliyhtiön perustamista
– Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan siirtämistä 31.12.2014 varoineen, velkoineen ja velvoitteineen perustettavalle osakeyhtiölle lukuun ottamatta liitteessä 2 mainittuja liiketoimintakokonaisuuteen kuulumattomia käyttöomaisuuskohteita ja osakkeita sekä ulkovalaistusliiketoimintaa, jotka jäävät Helsingin kaupungille
– yhtiöiden perustamiseen ja toimintojen siirtoon liittyvien asiakirjojen sekä rahoituslinjausten hyväksymistä liitteiden 3-7 pohjalta
– Helsingin Energia -liikelaitoksen nykyisen henkilöstön siirtämistä perustettavan osakeyhtiön palvelukseen Helsingin kaupungin ja henkilöstöä edustavien paikallisjärjestöjen neuvotteleman siirtymäsopimusluonnoksen mukaisesti (liite 8)
– Helsingin Energia -liikelaitoksen toiminnan lopettamista sekä sen johtosäännön kumoamista vuoden 2014 tilinpäätöksen valmistuttua

Samalla johtokunta esittää, että kaupunginhallitus oikeuttaa Helsingin Energian tekemään asiakirjoihin tarpeellisia muutoksia ja tarkennuksia.

2 kommenttia artikkeliin ”Helsingin Energia: Yhtiöittäminen”

 1. Yhtiöittämislaskelmissa tulee ottaa huomioon kaupungin kokonaisetu. Kun uudella biovoimalaitoksella korvataan Hanasaaren hiilivoimalaitos, niin kaavataloudellinen hyöty kaupungille on luokkaa 350-400 milj.euroa, mahdollistaen Hanasaaren ja Sompasaaren alueen kaavoituksen tehokkaasti sekä Sompasaaren joukkoliikenneyhteydet voidaan toteuttaa sillalla kantakaupunkiin.
  Yhtiöittämisesityslistassa tuloutuskyvyn osalta (kohta12) on selkeä virhe: Uudella biovoimalaitosinvestoinnilla vuosikulut tulevat laskemaan, sillä kuten ministeri Jan Vapaavuori 3.3.2014 luennoi, hake on jo kilpailukykyinen hiilen kanssa yhdistetyssä sähkön ja lämmön tuotannossa ( hakkeen sähköntuotannon tuki). Lisäksi kun modernilla energiatehokkaalla biovoimalaitoksella korvataan 40 v vanha hiilivoimalaitos, jonka käyttö-ja kunnossapitokustannukset ovat hyvin korkeat, niin vuosikustannukset alenevat luokkaa 20-30 milj.euroa!
  ”Kaavakonsultti”

  Vastaa
 2. Mistä päättelet, että 40v vanhan hiilivoimalaitoksen käyttö-ja kunnossapitokustannukset ovat hyvin korkeat? Paljonko ne ovat vuodessa?

  Voimalaitoksen kunnossapito on joka tapauksessa hyvin työvoimavaltaista, eli suurin osa kustannuksista on palkkoja. Yleensä kun uusiutuvista puhutaan, työllistävää vaikutusta pidetään hyvänä asiana. Nyt se onkin yhtäkkiä huono asia, ja työpaikkojen väheneminen, eli palkkakustannusten aleneminen, on hyvä asia.

  Vastaa

Jätä kommentti