Helsingin Energian johtokunta 14.5.2013: Progressiivinen sähkönhinnoittelu ja kivihiilestä luopuminen

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontui 14.5.2013.

Kokouksessa päätimme lausunnoista koskien tarkastuslautakunnan arviointikertomusta, valtuutettu Yrjö Hakasen talousarvioaloitetta ja Nord Stream -laajennushankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelmaa.

Lisäksi päätimme syksyn kokousaikataulusta sekä kävimme keskustelua ajankohtaisista kysymyksistä.

Kokouksen esityslista löytyy täältä.

Yrjö Hakanen esitti omassa aloitteessaan mm. sitä, että selvitettäisiin mahdollisuudet uudistaa Helenin kuluttajahintojen määräytymistä siten, että se suosii energian säästämistä ja että välttämättömin peruskulutus hinnoitellaan muuta kulutusta edullisemmin. Mielestäni aloite on kannatettava.

Progressiivinen sähkönhinnoittelu olisi omiaan edistämään energiansäästöä. Kysyinkin, onko jotain lainsäädännöllisiä esteitä, että näin ei voitaisi tehdä. Ainakaan suoralta kädeltä kukaan ei osannut vastata kysymykseeni. Helsingin Energian vastauksessa todetaankin kuitenkin vain, että: ”Helsingin Energian sähkötuotteet kohtaavat sähkömarkkinoilla avoimen ja voimakkaan kilpailun, joten hinnoittelun on oltava markkinaehtoista.”

Lisäksi kysyin kokouksen lopussa vielä, miten Helsingin Energia valmistautuu tuoreen Energia- ja ilmastostrategian tavoitteisiin:

– Edistetään metsäpohjaisen biomassan käyttöä kivihiilen korvaamiseksi siten, että kivihiilen voimalaitoskäyttö pääosin syrjäytyy vuoteen 2025 mennessä.
– Tavoitellaan maakaasun käytön korvaamista noin 10 prosentilla kotimaisesta puusta valmistetulla synteettisellä maakaasulla vuoteen 2025 mennessä.

Helsingin Energia lähtee siitä, että uusiutuvilla tuotetaan 20 prosenttia Helsingin Energiasta vuoteen 2020 mennessä. Nykyisessä kehitysohjelmassa ei ole suunnitelmia kivihiilestä luopumiseksi.  Helsingin Energia tulkitsee toimenpidettä ilmeisesti siten, että kivihiilen käyttö lopetetaan vain lauhdekäytössä. Yhteistuotantolaitoksissa se taas olisi jatkossakin mahdollista.

Maakaasun korvaaminen biokaasulla taas näyttäisi olevan Vuosaaren voimalaitoksissa teknisesti mahdollista, mutta tällä hetkellä aivan liian kallista verrattuna maakaasuun. Biokaasun lisäämiseksi tarvittaisiin siis lisää kannustimia.

Seuraava kokous on tiistaina 18.6.2013, jolloin tutustumme samalla Vuosaaren voimalaitokseen.

Alla on vielä kokouksen esityslista ja päätökset tiivistetysti.

* * *

Helsingin Energian johtokunta 14.5.2013

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin Energian johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

2 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Helsingin Energian johtokunta päätti merkitä tiedoksi.

3 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta vuodelta 2012

Johtokunta päätti antaa asiasta tarkastuslautakunnalle lausunnon (ks liite, sivu 3): http://www.helen.fi/yritys/johtokunta/v13/20135el.pdf

4 Lausunto Helsingin Energiaa koskevasta talousarvioaloitteesta

Johtokunta päättänee antaa asiasta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon (ks liite, sivu 5): http://www.helen.fi/yritys/johtokunta/v13/20135el.pdf

5 Lausunto Nord Stream -laajennushankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelmasta

Helsingin Energia kiinnitti huomiota Viron ja Suomen välisen sähkökaapeliyhteyden huomioimiseen ja siihen, ettei mahdollisten myöhempien poikittaisten sähkökaapelien tai maakaasuputkien rakentamista vaaranneta.

6 Helsingin Energian johtokunnan kokousajat syksyllä 2013

Johtokunta päätti kokoontua syyskaudella vuonna 2013 tiistaisin kello 16 Sähkötalossa, Kampinkuja 2: 27.8., 17.9., 22.10., 26.11. ja 17.12.

7 Johtokunnan tiedustelut

Helsingin Energian johtokunta päätti merkitä tiedoksi. Syksyllä järjestetään tilaisuus kehitysohjelman tilanteesta.

8 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Helsingin Energian johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Yksi kommentti artikkeliin ”Helsingin Energian johtokunta 14.5.2013: Progressiivinen sähkönhinnoittelu ja kivihiilestä luopuminen”

  1. Progressiivinen hinnoittelu:
    Sähkötuotteet ”kohtaavat sähkömarkkinoilla avoimen ja voimakkaan kilpailun.”
    – Entä sähkön siirto sitten? Siihenhän heillä ei ole kilpailua, vaan alueellinen monopoli.
    – Saako teollisuus sähkönsä halvemmalla? Millä perusteella eri hinnoittelu?

    Vastaa

Jätä kommentti