Helsingin Energian johtokunta: Kokouksen esityslista 17.12.2013

Helsingin Energia HanasaariHelsigin Energian johtokunta kokoontuu vuoden viimeiseen kokoukseen tiistaina 17.12. klo 16 alkaen.

Johtokunnan kokoonpano sekä kokousten esityslistat ja päätökset löytyvät täältä.

Vuoden viimeisessä kokouksessa esityslistalla on mm.:
– Vuoden 2014 toimintasuunnitelman ja vuosibudjetin tarkistaminen.
– Voimalaitosten huolto- ja korjaustöitä vuosille 2014-2015 yhteensä 17,5 miljoonan euron (alv 0%) edestä.
– Ulkovalaistuksen suunnittelupalveluiden hankintaa 2014-2015 yhteensä 1,2 miljoonan euron (alv 0%) edestä.
– Kevyen polttoöljyn hankinta (6400 m3) kaupungin virastoille ja laitoksille vuosille 2014-2015 noin viidellä miljoonalla eurolla (alv 0%).

Alla esityslista kokonaisuudessaan hiukan tarkemmin avattuna. Kaikki evästykset, kommentit ja kysymykset koskien Helsingin Energiaa otetaan ilolla vastaan!

* * *

Helsingin Energian johtokunta
Esityslista 17.12.2013

1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Helsingin Energian johtokunta päättänee merkitä tiedoksi.

3 Helsingin Energian johtokunnan kevään 2014 kokousajat

Helsingin Energian johtokunta päättänee kokoontua kevätkaudella vuonna 2014 tiistaisin kello 16.30 Sähkötalossa, Kampinkuja 2: 21.1., 25.2., 25.3., 22.4., 13.5. ja 17.6.

4 Helsingin Energian vuoden 2014 toimintasuunnitelman tarkistaminen

Johtokunta päättänee hyväksyä Helsingin Energian toimintasuunnitelman tarkistuksen ja vuosibudjetin 2014.

5 Voimalaitosten sähkökoneiden, sähkö- ja automaatiolaitteiden huolto-, korjaus- ja asennustöiden hankinta vuosille 2014-2017

Voimalaitosten sähkökoneiden, sähkö- ja automaatiolaitteiden huollot, korjaukset ja asennustyöt sisältävät voimalaitosten sähkökoneiden, sähkö- ja automaatiolaitteiden huoltoja, korjauksia ja asennustöitä Helsingin Energian eri toimipisteissä vuosien 2014–2015 aikana.

Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten sähkökoneiden, sähkö- ja automaatiolaitteiden huollot, korjaukset ja asennustyöt vuosiksi 2014-2015 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Empower Oy:ltä sen 18.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 000 000 euroa (alv 0 %).

Tarjoukseen sisältyivät optiot vuosille 2016 ja 2017 ja ne tuodaan päätettäväksi erikseen.

6 Venttiilitöiden ja pumppuhuoltojen hankinta vuosille 2014-2017

Voimalaitosten venttiilityöt ja pumppuhuollot sisältävät kattila- ja turbiinilaitosten huoltoihin sisältyviä korkeapaineventtiilien ja pumppujen asennus- ja huoltotöitä Helsingin Energian eri voimalaitoksilla vuosien 2014–2015 aikana.

Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten venttiilityöt ja pumppujen huollot vuosiksi 2014-2015 kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiltä Empower Oy:ltä sen 18.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti ja Caverion Industria Oy:ltä sen 18.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 000 000 euroa (alv 0 %).

Tarjoukseen sisältyivät optiot vuosille 2016 ja 2017 ja ne tuodaan päätettäväksi erikseen.

7 Prosessilaitteiden asennus- ja hitsaustöiden hankinta vuosille 2014-2017

Voimalaitosten prosessilaitteiden asennus- ja hitsaustyöt sisältävät voimalaitosten prosessilaitteiden huoltoihin sisältyviä asennus- ja hitsaustöitä Helsingin Energian eri voimalaitoksilla vuosien 2014–2015 aikana.

Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten prosessilaitteiden huoltoihin sisältyvät asennus- ja hitsaustyöt vuosiksi 2014-2015 kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiltä Efkava Oy:ltä sen 14.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti ja HTT5 High Tech Tubing Oy:ltä sen 18.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 500 000 euroa (alv 0 %).

Tarjoukseen sisältyivät optiot vuosille 2016 ja 2017 ja ne tuodaan päätettäväksi erikseen.

8 Prosessilaitteiden vaativien koneasennus- ja hitsaustöiden hankinta vuosille 2014-2017

Voimalaitosten prosessilaitteiden vaativat asennus- ja hitsaustyöt sisältävät voimalaitosten turbiinien ja prosessilaitteiden huoltoihin sisältyviä vaativia koneasennus- ja hitsaustöitä Helsingin Energian eri voimalaitoksilla vuosien 2014–2015 aikana.

Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten prosessilaitteiden vaativat koneasennus- ja hitsaustyöt vuosiksi 2014-2015 kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiltä HTT5 High Tech Tubing Oy:ltä sen 18.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti, Efkava Oy:ltä sen 15.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti ja Empower Oy:ltä sen 18.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 6 000 000 euroa (alv 0 %).

Tarjoukseen sisältyivät optiot vuosille 2016 ja 2017 ja ne tuodaan päätettäväksi erikseen.

9 Suurtehokattiloiden ja putkistojen asennus- ja hitsaustöiden hankinta vuosille 2014-2017

Voimalaitosten suurtehokattiloiden ja putkistojen asennus- ja hitsaustyöt sisältävät voimalaitoskattiloiden ja putkistojen asennus- ja hitsaustöitä Helsingin Energian eri voimalaitoksissa.

Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten suurtehokattiloiden ja putkistojen asennus- ja hitsaustyöt vuosiksi 2014-2015 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä SVS Supervise Service Oy:ltä sen 18.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 3 000 000 euroa (alv 0 %).

Tarjoukseen sisältyivät optiot vuosille 2016 ja 2017 ja ne tuodaan päätettäväksi erikseen.

10 Putkistojen ja laitteiden korjauseristystöiden hankinta vuosille 2014-2017

Voimalaitosten putkistojen ja laitteiden korjauseristystyöt sisältävät voimalaitosten, lämpölaitosten sekä lämpö- ja jäähdytysverkon putkistojen ja laitteistojen korjauseristystöitä tarvikkeineen Helsingin Energian eri toimipisteissä sekä kaukolämpöasiakkaiden tiloissa vuosien 2014–2015 aikana.

Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan voimalaitosten putkistojen ja laitteiden korjauseristystyöt ja eristeet vuosiksi 2014-2015 kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä KSPT-Insulation Oy:ltä sen 18.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 2 000 000 euroa (alv 0 %).

Tarjoukseen sisältyivät optiot vuosille 2016 ja 2017 ja ne tuodaan päätettäväksi erikseen.

11 Helsingin Energian ulkovalaistuksen suunnittelupalveluiden hankinta

Helsingin Energian ulkovalaistuksen suunnittelupalvelut sisältävät ulkovalaistuksen suunnittelutöitä Helsingin kaupungin julkisilla alueilla vuoden 2014 aikana.

Johtokunta päättänee oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Helsingin kaupungin julkisten alueiden ulkovalaistuksen suunnittelupalvelut vuodeksi 2014 kokonaistaloudellisesti edullisimmat tarjoukset tehneiltä LiCon-AT Oy:ltä sen 8.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti ja Pöyry Finland Oy:ltä sen 8.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaisperushinta on enintään 600 000 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta oikeuttanee toimitusjohtajan päättämään option käytöstä ajanjaksolle 1.1.2015-31.12.2015. Tällöin hankinnan kokonaisperushinta on enintään 1 200 000 euroa (alv 0 %)

Tarjoukseen sisältynyt optio vuodelle 2016 tuodaan päätettäväksi erikseen.

12 Kevyen polttoöljyn yhteishankinta kaupungin virastoille ja laitoksille

Helsingin Energia on kevyen polttoöljyn osalta Helsingin kaupungin yhteishankintayksikkö. Polttoöljyn kokonaistarve kaupungilla kahden vuoden ajalla on noin 6 400 m³, josta Helenin osuus on noin 2 400 m³.

Polttoöljyä käytetään kiinteistöjen lämmitykseen ja työkoneiden polttoaineena.

Helsingin Energia esittää, että Johtokunta oikeuttaa Helsingin Energian tekemään sopimuksen kevyen polttoöljyn toimittamisesta vuosille 2014 ja 2015 hinnaltaan halvimman tarjouksen tehneen Lämpöpuisto Oy:n kanssa sen 21.11.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti. Sopimuksen puitteissa varataan kaupungin virastoille ja muille laitoksille kevyttä polttoöljyä kahden vuoden ajalle noin 6 400 m³, jonka perusarvo on 4 950 000 euroa (alv 0 %).

13. Salassa pidettävä

14 Johtokunnan tiedustelut

Helsingin Energian johtokunta päättänee merkitä tiedoksi.

15 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

* * *

Jätä kommentti