Helsingin Energian johtokunta 23.4.2013: Osavuosikatsaus

Helsingin Energia HanasaariOhessa raportti Helsingin Energian johtokunnan kokouksen päätöksistä 23.4.2013.

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Helsingin Energian johtokunta päätti todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä valita jäsenet Leo Stranius ja Ville Kopra tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan.

2. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Helsingin Energian johtokunta päätti merkitä tiedoksi. Käytiin läpi mm. osavuosikatsaus.

Helen-konsernin tapahtumia vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä:
– Kehitysohjelman toteutukseen liittyvä ympäristövaikutusten arviointi käynnistettiin. Avoimen yleisötilaisuuden lisäksi järjestettiin voimalaitoksilla useita avoimien ovien tilaisuuksia.
– Helsingin Energia aloitti sähkön ostamisen kotitalouksilta ja pientuottajilta Pohjoismaisen sähköpörssin markkinahintaan.
– Kampin Sähkötalossa avattiin uusi Energiatori, jossa on mm. maksuton energiansäästöön liittyvä näyttely ja tapahtumatila.
– Myllypuron lämpökeskuksen modernisointi valmistui. Maakaasukäyttöiseksi uudistettu laitos on nyt päästöiltään yksi Suomen puhtaimmista.

3. Salmisaaren A- ja B-voimalaitosten sähköistyksen modernisoinnin hankinta

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Salmisaaren A- ja B-voimalaitosten sähköistyksen modernisoinnin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Siemens Osakeyhtiöltä sen 20.3.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 4 721 871 euroa (alv 0 %).

Samalla johtokunta päätti oikeuttaa toimitusjohtajan päättämään varaosien ja lisä- ja muutostöiden hankinnasta sekä päästödirektiivien (IED) tuomien muutosten ja prosessiteknisten parannusten johdosta aiheutuneista hankinnoista. Tällöin hankinnan kokonaishinta on enintään 5 900 000 euroa (alv 0 %).

4. Helsingin Energian Alppilan lämpökeskuksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnin hankinta

Johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Alppilan lämpökeskuksen sähkö- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnin kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Insta Automation Oy:ltä sen 22.03.2013 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 2 062 000 (alv 0 %).

5. SALASSA PIDETTÄVÄ

6. Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Helsingin Energian johtokunta päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Jätä kommentti