Helsingin Energian johtokunta: Viimeinen kokous

Leo Stranius ja Pekka Majuri
Leo Stranius ja Pekka Majuri

Helsingin Energian johtokunta kokoontui viimeistä kertaa tiistaina 16.12.2014. Ensi vuoden puolella hommia jatkaa Helen Oy hallitus.

Kuluneet kaksi vuotta Helsingin Energian johtokunnan varapuheenjohtajana ovat olleet antoisia.

Uusiutuvien energialähteiden osuus on noussut, toimenpiteet kohti hiilineutraalia tulevaisuutta ovat hyvässä vauhdissa ja Suvilahteen ollaan rakentamassa Suomen suurinta aurinkovoimalaa.

Iso kiitos johtokunnan muille jäsenille, erityisesti vihreille eli Piia Häkkiselle ja Maria Vuorelmalle sekä varajäsenille Teemu Meroselle, Ernesto Hartikaiselle ja Milla Taljalle kuluneesta kahdesta vuodesta! Erityiskiitos myös puheenjohtaja Pekka Majurille! (kuvassa). Hänen hienon johtamistyylinsä ansiosta johtokunnassa on ollut aidosti hyvä meininki!

Vihreitä Helen Oy:n hallituksessa edustavat jatkossa Osmo Soininvaara ja Mari Holopainen. Puheenjohtajana toimii Pekka Majuri. Hesarin uutinen tulevasta hallituksesta löytyy täältä.

Alla vielä viimeisen kokouksen asiat ja päätökset tiivistetysti.

* * *

Helsingin Energian johtokunta 16.12.2104

Esityslista:

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. Rakennesuunnittelupalvelujen hankinta

Liittyy IE-direktiivin toimeenpanoon. IED-hankkeilla varmistetaan, että nykyiset tuotantolaitokset täyttävät uudet 1.1.2016 voimaan astuvat päästömääräykset.

Helsingin Energian johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan rakennesuunnittelupalveluja puitejärjestelynä kahden vuoden ajanjaksolle 12.1.2015-11.1.2016 Finnmap Consulting Oy:ltä, Insinööritoimisto Heikki Möttönen Oy:ltä, Pöyry Finland Oy:ltä, Saanio & Riekkola Oy:ltä ja WSP Finland Oy:ltä niiden 13.11.2014-28.11.2014 päiväämien tarjousten mukaisesti siten, että puitejärjestelyn kokonaishinta on enintään 2 200 000 euroa (alv 0%).

Tarjouksiin sisältyivät optiot ajanjaksolle 12.1.2017–11.1.2018 ja 12.1.2018–11.1.2019 ne tuodaan päätettäväksi erikseen.

3. Salmisaaren A- ja B-voimalaitosten sähköistyksen modernisoinnin hankintapäätöksen muuttaminen

Korotetaan aiempaa hankintapäätöstä 250 000 eurolla.

Helsingin Energian johtokunta päätti muuttaa 23.4.2013 § 24 tekemäänsä päätöstä Salmisaaren A- ja B-voimalaitosten sähköistyksen modernisoinnin hankinnasta siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 6 150 000 euroa (alv 0%).

4. Oikaisuvaatimus Hanasaaren B-voimalaitoksen urearuiskutusjärjestelmää koskevasta hankinnasta

Helsingin Energian johtokunta päätti ottaa ERC Technik GmbH:n hankintaoikaisuvaatimuksen käsiteltäväkseen, tutkia ja hylätä sen. Helsingin Energia ei ole urearuiskutusjärjestelmän hankinnassa menetellyt erityisalojen hankintalain vastaisesti, ylittänyt harkintavaltaansa eikä rikkonut ehdokkaiden tai tarjoajien tasapuolista kohtelua. Hankintapäätös ei ole perustunut hankintalainsäädännön soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen.

6. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

7. Johtokunnan tiedustelut

8. Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano 

* * *

Jätä kommentti