Miten vähennetään liikenteen päästöjä 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä?

MäkelänkatuTyö- ja elinkeinoministeriö järjesti 12.6.2014 energia- ja ilmastotiekartta 2050 –sidosryhmäseminaarin säätytalolla.

Seminaarissa tarkasteltiin sähköjärjestelmää, uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja rakennettua ympäristöä, liikennettä, maa- ja metsätaloutta sekä hiilinieluja, teollisuutta ja cleantechia, kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä alueellista ilmastotyötä.

Käytin itse puheenvuoron liikenteen päästövähennystavoitteita koskien.

Kaikkein tärkeintä olisi vähentää liikennetarvetta. Tämän lisäksi kannattaisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut, kokeilla maksutonta joukkoliikennettä ja tarkastella joukkoliikenteen hinnoittelua, alentaa nopeusrajoituksia, kiinnittää huomioita kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen  sekä edistää biokaasu- ja sähköautoja.

Lisäksi on hyvä tunnistaa tulevaisuuden heikkoja signaaleja: Ihmiset siirtyvät kaupunkeihin, ajokorttia ei välttämättä enää hankita eikä autoa haluta omistaa itse. Verkkokauppa tulee vähentämään liikkumistarvetta.

Alla kahden minuutin puheenvuoroni kokonaisuudessaan.

*  * *

Tiekartta 2050 –kommenttipuheenvuoro
Leo Stranius
12.6.2014

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät

Liikenteen päästöjen vähentämiseksi kannattaa valita sellaisia keinoja, jotka ovat kustannustehokkaita ja tuovat päästövähennysten lisäksi myös muita hyötyjä.

Kaikkein tärkein: Liikennetarpeen vähentäminen

Nostan esille viisi lisäysehdotusta ja kannustan tunnistamaan neljä heikkoa signaalia, jotka johtavat ympäristölle ja ilmastolle haitallisen liikkumistarpeen vähenemiseen.

1. Tehokkain yksittäinen keino on ruuhkamaksut: Päästövähennysten lisäksi:
– Ruuhkat vähenisivät, joukkoliikenteen käyttö lisääntyisi, ilmanlaatu ja liikenneturvallisuus paranisi, maankäyttö tiivistyisi ja välttämätön autoilu helpottuisi

2. Kaupungeissa kannattaa kokeilla maksutonta joukkoliikennettä
– Ainakin joukkoliikenteen lippujen hintoja tulisi tarkastella uudestaan

3. Nopeusrajoitusia tulisi alentaa: Esimerkiksi talvinopeusrajoitukset tulisi asettaan voimaan ympäri vuoden kaupunkialueilla.

4. Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus ovat avainasemassa:
– Kaavoituksessa tulee varata tilaa kaupunkimaiselle rakentamiselle moottoriteiden tai vastaavien varsilta.

5. Sähkö- ja biokaasuautojen pitää edistää: 
– Käytännössä lataus- ja tankkausverkon kehittäminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät ystävät

Lopuksi neljä tulevaisuuden trendiä tai heikkoa signaalia

1. Ihmiset siirtyvät kaupunkeihin
– Lapsiperheet nipistävät asuinneliöistä ja satsaavat mieluummin lyhyisiin välimatkoihin, vilkkaaseen seuraelämään ja yltäkylläisiin palveluihin.

– Kaupungeissa autoilta loppuu tila

2. Ajokortittomuus lisääntyy
– Ruotsissa vain 25 prosenttia 18-vuotiaista hankkii ajokortin.
– Sama ilmiö saattaa näkyä pian myös Suomessa.

3. Autoa ei haluta omistaa itse
– Jakamistaloudessa omistaminen ei ole enää tärkeää
– yhteiskäyttöiset robottiautot korvaavat perinteisen tavan omistaa auto

4. Verkkokauppa vähentää liikkumistarvetta
– Suomessa 2 % prosenttia tekee ruokaostokset netissä, Iso-Britanniassa 74 %
– Miksi ihmeessä kukaan käy automarketissa autolla kun ruokakassit voi tilata kotiovelle netistä.

Kiitos!

* * *

2 kommenttia artikkeliin ”Miten vähennetään liikenteen päästöjä 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä?”

  1. Olet todella selkeä informoija! Tekstejäsi on helppoa lukea, kun käytät numerointia ja osaat tiivistää. Vältät myös turhaa kapulakieltä. Näillä sivuilla tyhmempikin oppii paljon ympäristöasioista.

    Vastaa

Jätä kommentti