Ympäristölautakunta: Tapaus Mantsurianjalopähkinäpuu

MantsurianjalopähkinäYmpäristölautakunnassa käsittelimme 10.6.2014 kiinnostavaa yksittäistä rauhoituspäätöstä.

Malmin kylän Asteritie 1-3:ssa sijaitsevan tontin omistajat hakivat kiinteistöllä sijaitsevan, 30.10.1980 luonnonmuistomerkkinä rauhoitetun mantsurianjalopähkinäpuun rauhoituksen lakkauttamista.

Rauhoitusta on aikoinaan hakenut tontin entinen omistaja. Omistajaosakkaat ovat entisen omistajan perikunta.

Tontin nykyinen omistaja on hakenut alueelle asemakaavan muutosta. Kaavamuutoksen tarkoituksena on nykyistä omakotirakentamista huomattavasti tehokkaampi rakentaminen (4500 kerrosalaneliömetriä).

Hakija perustelee suojelun purkamista mm. sillä, että puu on 59 %:sti laho, ja rakentamalla saataisiin lisää asuntoja Helsinkiin. Hakija esittää oman laskelman, jonka mukaan rakentamisesta koituisi yhteiskunnalle 5 038 549 euron hyöty.

Luonnonsuojelulain 28 §:n mukaan kunta voi omistajan tai Ely-keskuksen hakemuksesta lakkauttaa luonnonmuistomerkin rauhoituksen, jos rauhoitukselle ei ole enää perusteita tai jos rauhoitus estää yleisen edun kannalta merkittävän hankkeen tai suunnitelman toteuttamisen.

Puu on aikanaan rahoitettu, koska
– puu on mallipuu
– puu on harvinaisen suuri
– puu kestänyt vuosikymmeniä Suomen oloissa
– puulla on kulttuurihistoriallista arvoa

Puun siirtäminen ei tule kyseeseen, koska suurten puiden siirtäminen on mahdotonta ja maksaisi kohtuuttomasti. Suomessa ei ole myöskään vartettu jalopähkinöitä.

Maastokäynnin (20.12.2013) ja eri lausuntojen perusteella tieteelliset perustelut rauhoitukselle ovat kuitenkin edelleen olemassa. Puun kuntoarvion mukaan puu on kohtuullisessa kunnossa ja elää mahdollisesti vielä vuosikymmeniä.

Yleisen edun kannalta merkittävä hanke tai suunnitelma voi olla kuitenkin syynä rauhoituksen purkamiselle, mutta tässä tapauksessa sellainen ei täyty.

Lisäksi kannattaa huomata:
– tontti on mahdollista rakentaa vaikka puu kasvaa siellä, koska puu voidaan suojata ja tontti on tilava
– ehdotetussa rakentamisluonnoksessa tontti rakennetaan maksimirakennusoikeudella
– rauhoitettu puu käytännössä nostaa lähialueella olevien asuntojen ja tontin arvoa

Eli tontille voi kyllä nytkin rakentaa pienemmällä rakennusoikeudella.

Luonnonsuojelulain (28§) mukaan edellytyksiä rauhoituksen lakkauttamiselle ei siis ole:
– tieteelliset perusteet ovat vielä olemassa (mallipuu, suuri koko, selviytyminen Suomen oloissa)
– Ei ole ilmennyt sellaista yleisen edun kannalta merkittävää hanketta tai suunnitelmaa, jonka vuoksi rauhoitus tulisi lakkauttaa.

Näin ollen ympäristölautakunta päätti tiistaina 10.6. yksimielisesti pitää rauhoituksen voimassa.

Jätä kommentti