Sörnäisten tunnelin rakentaminen on ilmastolle haitallinen investointi

Helsingin kaupunginvaltuusto kävi 24.11.2021 pitkän keskustelun Sörnäisten tunnelista ja päätti äänin 48-37 jatkaa tunnelin rakentamisen valmistelua.

On erikoista, että kaupunki, joka on julistanut ilmastohätätilan ja tavoittelee hiilieutraaliutta vuoteen 2030 mennessä, aikoo investoida fossiiliseen liikenteeseen.

Valitettavasti mahdollinen tunneli:

  • Lisää liikennettä ja päästöjä
  • Vaikeuttaa autoilua lisääntyvien ruuhkien myötä toisaalla
  • Vaikeuttaa alueen kävelyä ja pyöräilyä
  • Maksaa investointina noin 180 miljoonaa euroa ja käyttökuluina 2 miljoonaa euroa vuodessa.

Mikäli tunnelia ei rakennettaisi

Lue lisää

Miten vähennetään liikenteen päästöjä 80-95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä?

MäkelänkatuTyö- ja elinkeinoministeriö järjesti 12.6.2014 energia- ja ilmastotiekartta 2050 –sidosryhmäseminaarin säätytalolla.

Seminaarissa tarkasteltiin sähköjärjestelmää, uusiutuvaa energiaa, energiatehokkuutta ja rakennettua ympäristöä, liikennettä, maa- ja metsätaloutta sekä hiilinieluja, teollisuutta ja cleantechia, kestävää kulutusta ja tuotantoa sekä alueellista ilmastotyötä.

Käytin itse puheenvuoron liikenteen päästövähennystavoitteita koskien.

Kaikkein tärkeintä olisi vähentää liikennetarvetta. Tämän lisäksi kannattaisi ottaa käyttöön ruuhkamaksut, kokeilla maksutonta joukkoliikennettä ja tarkastella joukkoliikenteen hinnoittelua, alentaa nopeusrajoituksia, kiinnittää huomioita kaupunkisuunnitteluun ja kaavoitukseen  sekä edistää biokaasu- ja sähköautoja.

Lisäksi on hyvä tunnistaa tulevaisuuden heikkoja signaaleja: Ihmiset siirtyvät kaupunkeihin, ajokorttia ei välttämättä enää hankita eikä autoa haluta omistaa itse. Verkkokauppa tulee vähentämään liikkumistarvetta.

Alla kahden minuutin puheenvuoroni kokonaisuudessaan.

Lue lisää

Neljä liikkumistrendiä: Autottomuus elämänvalintana

Kaitaisten silta Taivassalo KustaviKävin 4.12.2013 Enemmistö ry:n syyskokouksessa pitämässä tunnin esityksen aiheesta Liikenteen jalanjäljet – Autottomuus elämänvalintana.

Liikkumistottumuksiamme autoilun suhteen tulee ohjaamaan neljä kehityskulkua: ihmisten siirtyminen kaupunkeihin, ajokortittomuuden lisääntyminen, auton omistamisen väheneminen ja verkkokaupan yleistyminen päivittäistavarakaupassa.

Ohessa hiukan tarkemmin neljä liikkumiseen liittyvää heikkoa signaalia, jotka esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon:

Lue lisää