Kaupunginvaltuusto 18.6.2014: Vuoden 2013 tilinpäätös

Leo-Stranius-kasvokuvaHelsingin kaupunginvaltuusto kokoontuu kevätkauden viimeiseen istuntoon 18.6.2014.

Esityslista liitteineen löytyy oheisen linkin takaa.

Tärkeitä asioita listalla ovat mm. seuraavat päätökset:
– Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
– Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen
– 67 miljoonan euron lainan myöntäminen Helsingin Kaupunginteatterille

Näiden lisäksi päätämme mm. Pasilan konepaja-alueen maahankinnoista (12,17 miljoonaa euroa), opetusviraston uusien tilojen kunnostamisesta (43 miljoonaa euroa), Oulunkylän ala-asteen peruskorjauksesta (10,5 miljoonaa euroa) sekä Lauttasaaressa ja Mellunkylässä sijaitsevista asemakaavamuutoksista.

Alla esityslista kokonaisuudessaan hiukan tarkemmin avattuna.

*  * *

Kaupunginvaltuusto
11 / 18.06.2014
Esityslista

Sisältö:

PUHEENJOHTAJA

1 Nimenhuuto, laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta

TARKASTUSLAUTAKUNTA

3 Vuoden 2013 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2013

Kaupunginvaltuusto päättää

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2. kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2014 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013

4. myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2013 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Arviointikertomus täällä (pdf):
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2014/Kanslia_2014-06-18_Kvsto_11_El/DEE26EAA-D68B-4EA7-ACB7-5CB72FE8A14B/Liite.pdf

KAUPUNGINJOHTAJA

4 Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto päättää:

–   hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 147 063 257,33 euroa, sekä

–   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 156 140 358,66 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 25 716 647,17 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 326 867,12 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 3 696 164,37 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 152,07 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johto-kunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) ylijäämä, 32 862,36 euroa siirretään Henkilöstön kehittämis-palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston ylijäämä 4 014 406,64 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä 232 981,72 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä 616 052,77 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä – 3 667 746,65 euroa.

–   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 546 341,23 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta, 167 600 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä, 3 744 509,35 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan 840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -28 878 604,28 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

–   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti

150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

–   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että urheilu- ja ulkoilu-laitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa kohdennettavaksi Helsingin Olympiastadionin perusparannus-hankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

–   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja käynnissä olevien innovaatiohankkeiden jatkorahoittamisen turvaamiseksi innovaatiorahastoon 10 miljoonaa euroa.

5 Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää varavaltuutettu Laura Nurmiselle vapautuksen varavaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

6 Yleisten töiden lautakunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Sini Korpiselle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Mikko Virkamäki.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

7 Varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Laura Nurmiselle vapautuksen  varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ uudeksi jäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Juha Levo.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

8 Poliisin neuvottelukunnan jäsenen ja varajäsenen valinta

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Taina-Maaria Heikkilälle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan jäsenen luottamustoimesta ja

2.     valita Virpi Ehrnstenin uudeksi jäseneksi poliisin neuvottelukuntaan sekä

3.     myöntää Heikki Kaislaselle vapautuksen poliisin neuvottelukunnan varajäsenen luottamustoimesta ja

4.     valita Kirsi Jääskeläisen uudeksi varajäseneksi poliisin neuvottelukuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

9 Takauksen myöntäminen Helsingin teatterisäätiölle

Kaupunginvaltuusto on päätöksellään 27.11.2013, § 401, hyväksynyt Helsingin Kaupunginteatterin 6.6.2013 päivätyn peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 27 260 brm² ja että rakentamiskustannusten enimmäishinta on arvonlisäverottomana 56 000 000 euroa huhtikuun 2013 kustannustasossa. Hankesuunnitelmassa on lisäksi todettu tarve peruskorjauksen yhteydessä toteutettavalle teatteritekniikan uusimiselle, jonka kustannusarvio on noin 11 000 000 euroa. Samalla kaupunginvaltuusto on päättänyt, että koko hanke tulee rahoittaa Helsingin teatterisäätiön lainarahoituksella.

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan Helsingin teatterisäätiölle kaupungin omavelkaisen takauksen Kaupunginteatterin peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uusimiseen tarkoitettujen enintään 67 000 000 euron lainan.

10 Maankäyttösopimukseen liittyvän sopimuskorvausjärjestelyn perusteella myönnettävä ylitysoikeus vuoden 2014 talousarvioon

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ylittämään vuoden 2014 talousarvion kohdassa 8 01 01 Kiinteistöjen ostot ja lunastukset, Khn käytettäväksi olevaa määrärahaa

– 12 170 000 eurolla, Pasilan konepajan alueen maankäyttösopimuksen mukaiseen maanhankintaan.

KAUPUNKISUUNNITTELU- JA KIINTEISTÖTOIMI

11 Teollisuuskatu 23-25:n muutos- ja perusparannustyön hankesuunnitelma

Hankkeessa toteutetaan opetusviraston hallinnolle uudet toimitilat.

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 29.1.2014 päivätyn Teollisuuskatu 23-25:n muutostyön hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 26 543 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 43 miljoonaa euroa joulukuun 2013 kustannustasossa.

12 Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10.2.2014 päivätyn Oulunkylän ala-asteen perusparannuksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen enimmäislaajuus on 5811 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 10 500 000 euroa lokakuun 2013 kustannustasossa.

13 Lauttasaaren tontin 31114/15 asemakaavan muuttaminen (nro 12241, Kiviaidankatu 3-7)

Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on asuntokorttelin täydennysrakentaminen korttelia ja katukuvaa täydentävillä asuinkerrostaloilla ja julkisten palvelutilojen, liike-, myymälä-, työ- ja toimistotilojen osoittamisella tontille.

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31114 tontin nro 15 asemakaavan muutoksen 10.12.2013 päivätyn ja 6.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12241 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

14 Mellunkylän eräiden kortteleiden ja tonttien sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12015, Kontulan omakotialueen keskiosa)

Asemakaavan muutosehdotuksen myötä Kontulan omakotialueen keskiosa säilyy erillispientalojen korttelialueena. Tavoitteena on alueen tonttitehokkuusluvun nostaminen luvusta 0,2 lukuun 0,25. Lisäksi 13 jälleenrakennuskautena vuosina 1940–1958 rakennettua paikallishistoriallisesti ja ympäristön kannalta arvokasta asuinrakennusta suojellaan sr-3-merkinnällä.

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin nro 47181 tonttien nro 1, 2, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 15, korttelin nro 47182, korttelin nro 47183 tonttien nro 1, 3, 5, 6 ja 9–16, korttelin nro 47184, korttelin nro 47185 tonttien nro 5–7 ja 9–16 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 11.11.2010 päivätyn ja 6.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12015 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

15 Eron myöntäminen sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikölle

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää virastopäällikkö Matti Toivolalle eron sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta 1.10.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

SIVISTYSTOIMI

16 Liikuntatoimen johtosäännön muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päättää kumota 15.12.1999 hyväksymänsä liikuntatoimen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja hyväksyä liikuntatoimen johtosäännön seuraavasti:

http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginvaltuusto/Suomi/Esitys/2014/Kanslia_2014-06-18_Kvsto_11_El/6EA7F345-D438-41AC-933B-4CD599A0CC16/Liikuntatoimen_johtosaannon_muuttaminen.html

Esityksen keskeinen muutos koskee johtosäännön pykäliä, joissa määrätään osastojen nimistä ja toimialoista. Kaupungin muista viime vuosina hyväksytyistä johtosäännöistä poiketen liikuntatoimen voimassa oleva johtosääntö ei sisällä osastojen toimialoja kuvaavia pykäliä. Nämä esitetään nyt lisättäväksi johtosääntöön yleisellä tasolla, jotta osastojen toiminnan luonne ja erityispiirteet tulevat kuvatuksi. Osastojen nimet ajanmukaistetaan kuvaamaan paremmin niiden tarjoamia palveluja. Liikuntalaitososasto muuttuu sisäliikuntapalveluiksi, ulkoliikuntaosasto ulkoliikuntapalveluiksi, merellinen osasto merellisiksi palveluiksi ja hallinto-osasto hallintopalveluiksi.

Osastojen nimiin ja toimialoihin liittyvien muutosten lisäksi esitys sisältää joitain yksittäisiä muutoksia mm. lautakunnan ja viraston päällikön tehtäviin, viraston ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksiin sekä yksikön päällikön virkaan ottamiseen. Johtosääntöön on tehty myös stilistisiä korjauksia, joilla sitä on muutettu vastaamaan kaupungin yleistä johtosääntökäytäntöä.

Jätä kommentti