Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi: Neljä syytä miksi tehty työ kannatti

Kati-Pulli-Ilkka-Hiltunen-Leo-Stranius-Kuva-Hanna-HeikkiläEduskunta äänesti tänään (19.6.2013) kansalaisaloitteestamme turkistarhauksen kieltämiseksi.

Valitettavasti tällä kertaa kansanedustajien enemmistöllä ei riittänyt rohkeutta epäeettisen elinkeinon kieltämiseen.

Animalia, Luonto-Liitto, Oikeutta Eläimille ja Suomen Eläinsuojeluyhdistysten liitto keräsi vuoden 2012 aikana noin 70 000 kannatusilmoitusta.

Eduskunta äänesti kansalaisaloitteen kuitenkin kumoon äänin 146-36.

Järjestöjen mielestä turkistarhaus tulisi kieltää, koska petoeläin ei kuulu häkkiin ja turkistarhaus aiheuttaa turhaa kärsimystä ja ympäristökuormitusta. Turkis ei ole ihmiselle välttämätön. Emme voi tehdä mitä tahansa pelkän rahan vuoksi.

Valuiko tehty työ eduskunnan äänestyksen myötä nyt sitten hukkaan? Ei todellakaan.

Ohessa on neljä asiaa, joiden takia kansalaisaloitekampanja oli menestys:

1. Suomalaisen demokratian historiaa. Kansalaisaloitekampanja turkistarhauksen kieltämiseksi teki suomalaisen demokratian historiaa olemalla kautta aikain ensimmäinen eduskunnan käsittelyyn päätynyt kansalaisaloite. Erityistä oli lisäksi se, että kannatusilmoitukset kerättiin paperilla kaduilla, toreilla ja tapahtumissa.

2. Poliittinen ja julkinen keskustelu. Eduskunta joutui ottamaan ensimmäistä kertaa kantaa turkistarhaukseen. Aloitteesta ja sen myötä turkistarhauksen oikeutuksesta keskusteltiin julkisuudessa, ihmisten lounaspöydissä ja lopulta eduskunnassa tunti toisensa jälkeen. Suurin osa suomalaisista ei hyväksy enää nykymuotoista turkistarhausta.

3. Parannuksia eläinten hyvinvointiin. Turkistarhaukseen tullaan ottamaan kantaa tulevassa eläinsuojelulainsäädännön uudistuksessa ja turkisasetuksen päivityksessä. Lisäksi asia noussee esille seuraavissa eduskuntavaaleissa ja hallitusneuvotteluissa. Tuolloin on mahdollista saada aikaan kielto uusien tarhojen perustamiselle, tarhojen sukupolvenvaihdoksille ja tarhojen laajentamiselle eläinten lukumäärän suhteen, kannustimia muihin elinkeinoihin siirtymiseen, päätös siitä, että turkisalaa ei tueta yhteiskunnan varoin (mm. investointituki, aloitustuki, luopumistuki, lomitustuki) sekä eläimille siirtymäajan aikana elinolosuhteet, jossa niillä on maapohjaa, enemmän tilaa ja enemmän niiden tarvitsemia virikkeitä.

4. Uusia aktiiveja ja vapaaehtoisia. Kansalaisaloitekampanjaan osallistui satoja vapaaehtoisia ympäri Suomea. Useat ovat edelleen halukkaita toimimaan eläinten ja ympäristön hyväksi kampanjajärjestöissä. Samalla mukana olleet järjestöt saivat paljon kokemusta laajan ja merkittävän kampanjan toteuttamisesta. Tätä osaamista tullaan jatkossa varmasti hyödyntämään. Nyt Suomessa on entistä laajempi joukko ihmisiä, jotka haluavat toimia turkistarhauksen kieltämiseksi.

Miksi kampanja onnistui – mitä kannattaa huomioida kampanjoinnissa yleisemmin:

Turkismielenosoitus eduskuntatalollaAiheen valinta. Turkistarhaus on mielipiteitä jyrkästi jakava aihe. Ne, jotka sitä vastustavat, ovat myös usein valmiita toimimaan. Ei kannata pelätä ristiriitoja ja tunteita herättäviä aiheita.
Suunnittelu. Kampanjan suunnittelu oli toteutettu huolella, tekijöiden motivaatio oli kohdillaan ja usko onnistumiseen ajoi eteenpäin.
Resurssit. Kampanjan takana oli vahvat ja erilaiset järjestöt, joilla oli monipuolista kokemusta sekä katukampanjoinnista että vaikuttamistyöstä. Eri järjestöjen ja toimijoiden osaamisalueet täydensivät toisiaan.
Uutuuden viehätys. Kyseessä oli ensimmäinen vakavasti otettava kansalaisaloite, jota seurattiin tarkasti myös tiedotusvälineiden toimesta. Tämä helpotti nimien keräämistä ja teki kampanjasta tunnetun.
Tukijat ja verkostot. Kampanjaa oli tukemassa monet yritykset ja julkisuuden henkilöt. Näiden apu sekä nimien keräämisessä että kampanjan näkyvyydessä oli olennaisen tärkeä. Kiitos kaikille tukijoille!
Helppo tulla mukaan. Kampanjalla oli selkeä ja mitattava tavoite. Nimien kertymistä oli helppo seurata. Jokainen pystyi osallistumaan omien kykyjensä ja halujensa mukaan joko allekirjoittamalla aloitteen tai keräämällä itse nimiä.

Tulevat sukupolvet tulevat ihmettelemään ratkaisua sallia turkistarhaus vaikka eläinten hyvinvointiin ja ympäristövaikutuksiin liittyvät ongelmat ovat olleet hyvin tiedossa. Uskon, että on vain ajankysymys, kun turkistarhaus tullaan kieltämään koko EU:n alueella siinä missä koirien ja kissojenkin tarhaus sekä kosmetiikan eläinkokeet on jo kielletty.

Iso kiitos kaikille, jotka olitte mukana tekemässä suomalaisen demokratian historiaa ja toimimassa väsymättömästi niiden hiljaisten äänien puolesta, jotka eivät muuten pysty omasta puolestaan puhumaan ja toimimaan!

Miksi turkistarhaus tulisi kieltää? Tässä vielä joitakin argumentteja:
Yhdeksän vastausta eduskunnan lähetekeskusteluun
Vastauksia Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liiton väitteisiin
Kampanjan verkkosivut: Turkistarhaton Suomi

Ohessa on historian kirjoitusta varten vielä myös kansalaisaloitteemme tärkeimmät päivämäärät:
– Perustuslain muutos sekä kansalaisaloitelaki astuivat voimaan 1.3.2012.
– Aloitimme kampanjan (nimien keräämisen) 14.5.2012 ja lopetimme sen 14.11.2012.
– Luovutimme nimet Väestörekisterikeskukselle 22.11.2012, joka vahvisti allekirjoitusten määrän (69 381 allekirjoitusta) 9.1.2013.
– Veimme aloitteen eduskuntaan puhemiehelle 5.3.2013.
– Puhemiehistö päätti 17.4.2013 viedä aloitteen eduskunnan lähetekeskusteluun 25.4.2013.
– Maa- ja metsätalousvaliokunta (mmv) antoi mietinnön aloitteestamme 11.6.2013.
– Eduskunta keskusteli aloitteestamme maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön pohjalta uudestaan 13.6. ja äänesti siitä 19.6.2013.

Historiaa oli tekemässä sadat ihmiset. Kiitos erityisesti vielä mm.: Ilkka Hiltunen, Kati Pulli, Helinä Ylisirniö, Kristo Muurimaa, Vesa Saarinen, Kanerva Pelli, Ninni Pekkala, Sami Säynevirta, Taija Rinne, Anna Swanljung, Joonas Pekkanen, Salla Tuomivaara, Oikeutta Eläimille -aktivistit, kaikki nimien kerääjät ja kansanedustajien lobbaajat, meitä tukeneet kansanedustajat, erityisesti Anni Sinnemäki, Silvia Modig ja Satu Haapanen sekä lukemattomat muut eläinsuojelun supersankarit. Tiedätte kyllä! Taistelu jatkuu!

3 kommenttia artikkeliin ”Kansalaisaloite turkistarhauksen kieltämiseksi: Neljä syytä miksi tehty työ kannatti”

  1. IHANAA ON PUOLLUSTAA ELÄIMIÄ JA LUONTOA.IHMETTELEN KOVASTI KRISTILLISTEN JA OIKEISTON ÄÄNIÄ VASTAAN TURKISTARHAUSKIELTO.HUONOSTI KRISTILLISET OVAT BIBLIAN LUKENEET JA OIKEISTOLTA PUUTUU NÄHTÄVÄSTI SYDÄMEN SIVISTYS.

    Vastaa

Jätä kommentti