Kaupunginvaltuuston kokous 19.6.2013: Tilinpäätös, Roihuvuoren koulun korjaus ja pari aloitetta

Leo Stranius puhuu valtuustossaOtin varaslähdön juhannuksen viettoon ja vietin keskiviikkoillan  (19.6.) Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa.

Eniten keskustelua lähes neljän tunnin kokouksessa herätti tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilinpäätös sekä Roihuvuoren ala-asteen koulun perusparannus.

Helsingin kaupungin vuoden 2012 tilinpäätös osoittaa 138,9 miljoonaa euron ylijäämää.

Hyvä tulos oli kuitenkin vain liikelaitosten ansiosta (esim. Helsingin Energia). Ilman niitä vuoden 2012 alijäämä olisi ollut lähes 43 miljoonaa euroa. Samalla kannattaa huomata, että talousarvion 101 sitovasta toiminnallisesta tavoitteesta toteutui vain 77 – eli 76%. Parannettavaa siis riittää!

Roihuvuoren koulu päätettiin peruskorjata äänin 58-26. Korjauksen puolesta olen kirjoittanut aiemmin jo tänne. Roihuvuoren koulu kannattaa peruskorjata seuraavista syistä:

1. Alueen lasten kannalta olisi tärkeää, että koulu saataisiin kuntoon nopeasti eivätkä oppilaat joutuisi kauemmaksi sijoitettuun kouluun.
2. Korjaus on taloudellisesti edullisempi kuin vanhan purkaminen ja uuden rakentaminen.
3. Aarno Ruusuvuoren suunnittelema koulu on luokiteltu kaupunkisuunnitteluviraston ja kaupunginmuseon toimesta ylimpään arvoluokkaan.
4. Nykyinen koulu tullaan mitä ilmeisemmin suojelemaan, jolloin purkaminen ei tule kyseeseen.
5. Rakentamisen ilmastovaikutuksia koskevan tutkimuksen mukaan uudisrakentamisen on todettu tuottavan enemmän päästöjä kuin vanhan rakennuskannan korjaaminen tuottaa.

Lisäksi hyväksyimme Hannu Oskalan erinomaisen ponnen äänin 59-2.
”Kaupunginvaltuusto edellyttää, että peruskorjauksen yhteydessä selvitetään mahdollisuudet rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi ja sisätilaratkaisujen uudistamiseksi tarpeen niin vaatiessa. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta sijoittaa katolle aurinkopaneeleja.”

Kokouksessa tehtiin myös muutama loistava valtuustoaloite, jotka allekirjoitin:

– Aamupuuroa ammattikouluihin. Sirkku Ingervo ehdottaa, että kaupunki varaa riittävät määrärahat ammatillisten oppilaitosten määräaikaiseen opiskelijoille maksuttomaan aamupuurokokeiluun.

– Koulumatkapyöräilyn edistäminen. Vihreä valtuustoryhmä teki ryhmäaloitteen, jossa esitämme, että kaupunginhallitus velvoittaa opetusvirastoa, koulujen rehtoreita ja johtokuntia yhdessä rakennusviraston kanssa löytämään koulumatkapyöräilykiellon sijaan keinoja koulujen lähialueiden pyöräilyn ja kävelyn turvallisuuden parantamiseksi.

Näin ensimmäinen vuosipuolikas kaupunginvaltuutettuna on takana. Valtuustotyössä erityisen kiehtovaa on painiminen konkreettisten kysymysten parissa sekä jatkuva uuden oppiminen. On myös ihailtavaa, miten paljon asukkaat ovat yhteydessä eri asioista. Asiat ovat usein hämmentävän monimutkaisia, mutta sitäkin antoisampia.

Kaikki valtuustossa pitämäni puheenvuorot vuoden 2013 osalta löytyvät valtuutettujen sivulta. kohdasta ”Leo Stranius valtuuston kokousvideoissa

Jätä kommentti