Joukkoliikenteeseen Tallinnan malli

Leo-Stranius-kasvokuvaOheinen kirjoitukseni julkaistiin tällä viikolla Kirkko & Kaupunki -lehdessä.

”Usein on esitetty, että maksuton joukkoliikenne tekisi siitä jotenkin vähemmän arvokasta tai houkuttelevaa. Tähän väitteeseen en usko. Mitä pitäisi ajatella maksuttomasta perusopetuksesta tai kirjastopalveluista? Näitä arvostetaan maailmalla laajasti.”

”Parasta olisi, jos Helsingissä toteutettaisiin maksuttoman joukkoliikenteen kokeilu. Tämä voisi kestää vuoden. Kokeilun päätteeksi voitaisiin järjestää esimerkiksi kunnallinen kansanäänestys käytännön mahdollisesta jatkamisesta.”

* * *

Joukkoliikenteeseen Tallinnan malli

Tallinnassa on käytössä maksuton joukkoliikenne. Voisiko sama olla mahdollista Helsingissä?

Lue lisää

Neljä syytä miksi Helsinkiin tarvitaan ruuhka- tai kilometrimaksut

MäkelänkatuKäsittelimme tiistaina (1.4.2014) Helsingin ympäristölautakunnassa mahdollisia kilometri- tai ruuhkamaksuja.

Kyse on Helsingin kaupungin lausunnosta koskien Jorma Ollilan johtaman oikeudenmukaista ja älykästä liikennettä selvittäneen työryhmän raportista. Lopullisen lausunnon antaa kaupunginhallitus 17.4.2014 mennessä.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä katsoo, että Suomessa voisi olla syytä edetä autoilun verotuksessa kohti kilometriveron käyttöönottoa.

Ympäristölautakunnan mielestä kilometriverosysteemin merkittävänä haasteena on hyvin kallis ja hidas toteutettavuus. Tästä johtuen olisi perusteltua toteuttaa Helsingin seudulla nopeammalla aikataululla pilottityyppinen kokeilu alueellisesta sujuvuusmaksusta.

Liikennepoliittisena toimenpiteenä ruuhkamaksu olisi kuitenkin lautakunnan mielestä kustannustehokkaampi tapa saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita Helsingin seudulla kuin muut tällä hetkellä käytössä olevat keinot.

Kilometriveroa Helsinkiin tarvitaan ympäristölautakunnan mielestä mm. seuraavista syistä:

Lue lisää

Tietunnelien sijaan ruuhkamaksut

JunttilimoHelsingin Sanomien (HS kaupunki 25.6.) mukaan Helsinki suunnittelee vuosina 2017–2040 tietunneleita noin 1,6 miljardilla eurolla.

Järkevillä joukkoliikenneinvestoinneilla ja ruuhkamaksuilla voidaan autotunneleiden väitetyt edut kuitenkin saada halvemmalla, ympäristöystävällisemmin ja tasa-arvoisemmin.

Tunneleiden rakentaminen on haitallisen yksityisautoilun suosimista ja kaupungin rahojen tuhlausta.

Investoinnit tietunneleihin lisäävät autoilua, koska ne tekevät siitä houkuttelevampaa. Tämä tarkoittaa sitä, että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edellytykset heikkenevät samalla kun yhdyskuntarakenne hajautuu. Tämä kaikki lisää edelleen haitallista autoilua.

Lisääntyvä yksityisautoilu saastuttaa, aiheuttaa melua, vaatii paljon tilaa ja tulee lopulta kaupungille kalliiksi.

Tunneleiden sijaan Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla kannattaa ottaa käyttöön ruuhkamaksut. Ruuhkamaksu olisi tehokas keino saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita ja yhteiskunnallisia hyötyjä sekä saada samalla rahaa joukkoliikenteen kehittämiseen.

Lue lisää

Maksuton joukkoliikenne Helsinkiin

Oheinen mielipidekirjoitukseni julkaistiin Helsingin Sanomissa viime sunnuntaina 29.1.2012.

Maksuton joukkoliikenne Helsinkiin

Tallinna kaavailee maksutonta joukkoliikennettä. Asiasta on tarkoitus järjestää kansanäänestys, mikäli kaupunginhallituksen esitys menee läpi valtuustossa. Voisiko Helsinki seurata perässä?

Myös Helsingissä on selvitetty maksuttoman joukkoliikenteen vaikutuksia.  Selvityksen mukaan joukkoliikenteen maksuttomuus lisäisi matkoja noin kolmanneksella. Yksityisautoilun vähenemisen seurauksena liikenteen tuottamat hiilidioksidipäästöt alenisivat noin kymmenen prosenttia.

Lue lisää

Ruuhkamaksu – Mikä maksaa?

Tiistaina (1.6.) osallistuin Helsingin seudun ruuhkamaksuselvitystä koskevaan seminaariin. Liikennepoliittisen selonteon myötä toteutettu ja vuosi sitten valmiiksi saatu ruuhkamaksuselvitys osoittaa, että ruuhkamaksu olisi tehokas keino saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita ja yhteiskunnallisia hyötyjä. – Ruuhkat vähenesivät – Juokkoliikenteen käyttö lisääntyisi – Ilmanlaatu paranisi ja hiilidioksidipäästöt vähenisivät – Liikenneturvallisuus paranisi – Seudun elinkeinoelämälle koituisi sekä hyötyjä että kustannuksia – Maankäyttö tiivistyisi – Ruuhkamaksut olisivat taloudellisesti kannattavia ja niistä seuraisi yhteiskuntataloudellisia hyötyjä Vastaavia vaikutuksia voitaisiin … Lue lisää

Autoton päivä – tyhmyyden aikakausi

Tiistaina 22.9.2009 vietettiin kansainvälistä autotonta päivää. Itse vietän autotonta päivää vuoden jokaisena päivänä ja suosittelen sitä lämpimästi myös muille. Tällä hetkellä en voisi kuvitellakaan valitsevani sellaista asuinpaikkaa, jossa liikkuminen kevyellä liikenteellä ja joukkoliikenteelle ei olisi mahdollista. Valitettavasti autoton päivä ei yksin riitä vähentämään liikennettä ja sen aiheuttamia ympäristöongelmia. Toivottavasti pääkaupunkiseudulle saadaan mahdollisimman pian ruuhkamaksut. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan ympäristönsuojelupiirin tiedotteessa vaadimme ruuhkamaksujen käyttöönottoa heti ja rahojen ohjaamista joukko- ja kevyelle liikenteelle. … Lue lisää