Tietunnelien sijaan ruuhkamaksut

JunttilimoHelsingin Sanomien (HS kaupunki 25.6.) mukaan Helsinki suunnittelee vuosina 2017–2040 tietunneleita noin 1,6 miljardilla eurolla.

Järkevillä joukkoliikenneinvestoinneilla ja ruuhkamaksuilla voidaan autotunneleiden väitetyt edut kuitenkin saada halvemmalla, ympäristöystävällisemmin ja tasa-arvoisemmin.

Tunneleiden rakentaminen on haitallisen yksityisautoilun suosimista ja kaupungin rahojen tuhlausta.

Investoinnit tietunneleihin lisäävät autoilua, koska ne tekevät siitä houkuttelevampaa. Tämä tarkoittaa sitä, että joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edellytykset heikkenevät samalla kun yhdyskuntarakenne hajautuu. Tämä kaikki lisää edelleen haitallista autoilua.

Lisääntyvä yksityisautoilu saastuttaa, aiheuttaa melua, vaatii paljon tilaa ja tulee lopulta kaupungille kalliiksi.

Tunneleiden sijaan Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla kannattaa ottaa käyttöön ruuhkamaksut. Ruuhkamaksu olisi tehokas keino saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita ja yhteiskunnallisia hyötyjä sekä saada samalla rahaa joukkoliikenteen kehittämiseen.

Lue lisää