Helsingin kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokoukset avoimiksi?

Kaupunginvaltuusto Leo StraniusHelsingin kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa (10.12.2014) valitsimme sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virkaan Hannu Juvosen.

Lisäksi valtuusto kävi hyvän keskuskustelun valtuutettu Jasmin Hamidin aloitteesta sähköautojen hankkimiseksi kaupungin käyttöön.

Kokouksen lomassa valtuutettu Sami Muttilainen teki aloitteen kaupunginhallituksen, lautakuntien- ja johtokuntien kokousten saamiseksi avoimeksi.

Itse olen puhunut aiemmin esimerkiksi eduskunnan valiokuntien avaamisen puolesta. Muutenkin avoimuus kuuluu oman politiikkani keskeisiin periaatteisiin.

Alla allekirjoittamani Sami Muttilaisen aloite kokonaisuudessaan.

* * *

Aloite kaupunginhallituksen, lautakuntien- ja johtokuntien kokoukset julkisiksi

Kaupunginvaltuuston lisäksi Stadissa on yhteensä 28 lautakuntaa tai johtokuntaa sekä kaupunginhallitus päättämässä kaupungin asioista. Kokousten seuraaminen valtuuston kokousta lukuun ottamatta eivät ole julkisia. Vaalikahvien ja lupausten jakamisen jälkeen valitut luottamushenkilöt katoavat ”jonnekin” ja päätöksistä kuullaan korkeintaan lehdistön välityksellä, silloin kun jotain mediaseksikästä tapahtuu. Vaikka Stadin nettisivuille onkin listattu esityslistat ja päätöstiedotteet, päätösten seuraaminen ei ole kovinkaan läpinäkyvää, koska kaikki tapahtuu suljetuin ovin.

Stadissa on vuoden sisällä järjestetty julkisesti kaupunkisuunnittelulautakunnan ja nuorisolautakunnan kokoukset. Tämä on poikinut pelkästään positiivista palautetta, joten samaa käytäntöä voisi soveltaa kaupunginhallitukseen, sekä muihin lauta- ja johtokuntiin, silloin kuin ei käsitellä salassa pidettäviä asioita jotka laki määrittää. Kaikki kokoukset voitaisiin striimata kaupunkilaisille netin välityksellä. Kokoukset voisivat olla osittain avoimia yleisötilaisuuksia ja ummehtuneen kokoushuoneen lisäksi kokouksia voitaisiin järjestää ympäri Stadia kaupunkilaisten keskuudessa. Kokousteknisesti asioiden ei pitäisi olla haaste, mikäli kokoustilassa on Stadin verkko käytettävissä. Myöskään kokousaineiston toimittaminen paperiformaatissa ei pitäisi olla ongelma, onhan samainen käytäntö ollut käytössä vielä tällä vuosituhannella.

Kokousten avaaminen julkiseksi yleisötilaisuudeksi, videointi ja striimaaminen nettiin parantaisi päätöksenteon seuraamista. Kaupunkilaiset näkisivät miten päätökset muodostuvat ja minkälaista keskustelua niistä on käyty. Viime kunnallisvaalien äänestysprosentti oli 58,2 % joka kertoo karua kieltään kaupunkilaisten uskosta kunnallispolitiikkaan kun asiat käydään suljettujen ovien takana.

Nyt on aika läpinäkyvämpään politiikkaan ja kasvojen antamiselle päätöksenteossa. Tämä parantaisi merkittävästi uskottavuutta kaupunkilaisten silmissä ja he kokisivat edustajat omikseen.

Helsingissä 10.12.2014
Sami Muttilainen
Valtuutettu

* * *

Jätä kommentti