Luonto-Liitto: Olkiluoto 4 ei ole tärkeä hanke Suomelle

Olkiluoto 4 ei ole tärkeäUseat elinkeinoelämän sekä palkansaajien järjestöt vetosivat eilen (12.8.2014) Olkiluoto 4 -hankkeen jatkoajan puolesta.

Sopisivatkohan näin hienot perustelut myös Luonto-Liitolle?

Katsotaanpa!

Ohessa Luonto-Liiton Facebook-sivulla julkaistu kuva ja teksti.

OLKILUOTO 4 EI OLE TÄRKEÄ HANKE SUOMELLE

Suomen teollisuuden ja työllisyyden tulevaisuudennäkymät ovat edelleen huolestuttavat. Pitkään jatkunut Euroopan taloustilanteen epävarmuus ja viimeaikainen maailmanpoliittinen kehitys heijastuvat Suomen talouden kehitykseen ja tulevaisuudennäkymiin.

Suomen eduskunta antoi vuonna 2010 myönteisen periaatepäätöksen TVO:n neljännen ydinvoimalaitoksen rakentamiselle. Luvan voimassaoloaika päättyy kesäkuussa 2015. Olkiluoto 3:n viivästyminen on kuitenkin johtanut siihen, että Olkiluoto 4:n aikataulu on muuttunut.

Muuttuneessa tilanteessa Olkiluoto 4 ei ole enää tärkeä hanke Suomelle sähkön toimitusvarmuuden ja energiaomavaraisuuden näkökulmasta. Suomi tarvitsee lisää kotimaista uusiutuvaa sähköntuotantoa korvaamaan käytöstä poistuvia laitoksia ja kattamaan kasvavaa kysyntää sekä vähentämään riippuvuuttamme sähkön tuonnista.

Suomi on sitoutunut muiden EU-jäsenmaiden kanssa kasvihuonekaasupäästöjen tuntuvaan vähentämiseen. Ydinvoimaan perustuva sähköntuotanto on huono keino päästötavoitteiden tehokkaassa saavuttamisessa.

Vakaalla energiapolitiikalla vahvistetaan työllisyyttä, lisätään ostovoimaa, alennetaan asumiskustannuksia sekä edistetään sosiaalista ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Ennustettava energiapolitiikka ja kotimaisen energiantuotannon kasvattaminen ovat erityisen tärkeää teollisuutemme tulevaisuutta ajatellen.

Vanhentuneeseen energiantuotantoon suuntautuvilla epävarmoilla investoinneilla ei luoda kasvun edellytyksiä kaikille elinkeinoelämän sektoreille. Uusiutuviin energialähteisiin investoimalla on mahdollisuus varmistaa sekä kohtuuhintaisen kotimaisen energian saatavuus että päästövähennysten toteutuminen.

Luonto-Liitto pitää kotimaisten uusiutuvien energiainvestointien toteutumista erittäin tärkeänä talouden ja työllisyyden myönteisen kehityksen kannalta. Poliittisten päätösten avulla on turvattava yrityksille mahdollisuus toteuttaa suunnitellut investoinnit uusiutuviin energialähteisiin.

Luonto-Liitto katsoo, että Olkiluoto 4 -hankkeelle haettu jatkoaika ei ole perusteltu ja se tulisi siten hylätä.

2 kommenttia artikkeliin ”Luonto-Liitto: Olkiluoto 4 ei ole tärkeä hanke Suomelle”

 1. ”Suomi on sitoutunut muiden EU-jäsenmaiden kanssa kasvihuonekaasupäästöjen tuntuvaan vähentämiseen. Ydinvoimaan perustuva sähköntuotanto on huono keino päästötavoitteiden tehokkaassa saavuttamisessa.”

  Missä suhteessa ydinvoimaan perustuva sähköntuotanto ei olisi hyvä keino päästötavoitteiden tehokkaassa saavuttamisessa? Voimalan toiminnassahan syntyy lähinnä sivutuotteena vesihöyryä ja pitemmällä tähtäimellä ydinjätettä, joka voidaan mahdollisesti käyttää uudelleen uudemman sukupolven voimaloissa. Tietysti uraanin louhintaan ja kuljetukseen sekä itse voimalan rakentamisesta aiheutuu tietty määrä kasvihuonepäästöjä, mutta ne ovat verrattavissa uusiutuvan energian tuotannon aiheuttamiin epäsuoriin kasvihuonepäästöihin (aurinkopaneelien ja tuulivoimaloiden valmistus, kuljetus jne.).

  Tiedetäänkö siellä Luonto-Liitossa edes miten ydinvoima oikeasti toimii?

  Vastaa
  • Kiitos palautteesta Realisti! Ydinvoiman rakentaminen on hidasta ja kallista verrattuna uusiutuviin energialähteisiin. Siihen liittyy myös sellaisia yhteiskunnallisia epävarmuustekijöitä, että mielestäni kannattaa suunnata resurssit päästövähennysten saamiseksi energiatehokkuuteen ja uusiutuviin energialähteisiin.

   Vastaa

Jätä kommentti