Ympäristölautakunta: Helsingin tapahtumien ympäristökriteerit

Leo Stranius ja hiilinieluYmpäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 25.2. klo 16.15 alkaen Viikissä.

Esityslista liitteineen löytyy oheisen linkin takaa.

Kokouksessa käsitellään mm. Helsingin tapahtumien ympäristökriteereitä.

Pääkaupunkiseudun Greening Events-hankkeessa 2012 – 2014 on työstetty ehdotus tapahtumien ympäristökriteereiksi. Kriteerit liittäisiin aina  osaksi tapahtuma-alueen vuokraus- tai käyttösopimusta.

Ympäristölautakunta lähettää ympäristökriteerit vielä edelleen hyväksyttäväksi yleisten töiden lautakunnalle, kiinteistölautakunnalle ja liikuntalautakunnalle.

Alla esitetyt ympäristökriteerit astuisivat voimaan vuoden 2015 alusta alkaen. Mitä mieltä olet? Pitäisikö jotain muita asioita huomioida tapahtumien järjestämisessä?

***

Tapahtumien ympäristökriteerit

1. Tapahtumajärjestäjä toimittaa jätehuoltosuunnitelman kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 30 vrk ennen tapahtumaa.

a. Kaupungin ympäristökeskus käy läpi jätehuoltosuunnitelman ja tarvittaessa neuvoo tapahtumanjärjestäjää jätehuollon suunnittelemisessa.

b. Tapahtumanjärjestäjä voi halutessaan käyttää valmista jätehuoltosuunnitelman pohjaa.

2. Tapahtumajärjestäjä selvittää meluilmoitusvelvollisuutensa kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa hyvissä ajoin (n. 60 vrk) ja toimittaa mahdollisen meluilmoituksen vähintään 30 vrk ennen tapahtumaa ympäristönsuojeluviranomaiselle.

3. Tapahtumasta tiedotetaan etukäteen melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille ja muille kohteille. Lisäksi meluntorjunnasta sovitaan erikseen sellaisten kohteiden kanssa, joille tapahtuma voi aiheuttaa kohtuutonta haittaa. Tällaisia kohteita voivat olla esimerkiksi sairaalat, koulut, päiväkodit ja kirkolliset laitokset.

4. Korvatulppia on saatavilla tapahtumissa, jotka saattavat aiheuttaa haittaa yleisön kuulolle. Tällaisia ovat esimerkiksi konsertit ja moottoriurheilutapahtumat.

5. Mikäli tapahtumassa on kahvi- ja teetarjoilua, tapahtumanjärjestäjä vastaa siitä, että vähintään yksi palveluntarjoaja tai myyjä tarjoaa Reilun kaupan kahvia ja teetä. Mikäli tapahtumassa on ruokatarjoilua, tapahtumanjärjestäjä vastaa siitä, että tapahtumassa on tarjolla vähintään yksi kasvisruokavaihtoehto.

6. Tapahtumanjärjestäjä järjestää tapahtuma-alueelle pullojen, tölkkien ja tuoppien palautusjärjestelmän, mikäli käytössä ei ole biohajoavat kertakäyttöastiat.

7. Kaupungit myöntävät alennuksen (30%) alueenkäytöstä perittävästä vuokrasta hyväksyttyä Ekokompassi tapahtuma –ympäristöjärjestelmää vastaan.

a. Alueenhaltija perii 70% osuuden alueenkäyttövuokrasta ennen tapahtumaa ja tapahtumajärjestäjän tulee toimittaa hyväksytty Ekokompassi tapahtuma -todistus viimeistään 60 vrk kuluttua tapahtuman päättymisestä alueenvuokraajataholle.

b. Mikäli tapahtuman Ekokompassi-järjestelmää ei auditoida tai tapahtuma ei läpäise auditointia, vuokraajataho perii loput 30% alueen vuokrasta.

c. Alennus myönnetään myös jo voimassa olevaa Ekokompassi tapahtuma –todistusta vastaan.

d. Ekokompassi tapahtuma –todistus on voimassa 3 vuotta ensimmäisestä auditoinnista, mikäli tapahtuman konsepti (koko, paikka, toiminta) ei huomattavasti muutu ja tapahtumajärjestäjä toimittaa vuosittain hyväksytyn ympäristöohjelman ja seurantaraportin Ekokompassineuvojalle. Ekokompassineuvoja informoi alueenvuokraajatahoa, mikäli todistus lakkaa olemasta voimassa.

***

Tapahtumien ympäristökriteereiden lisäksi kiinnostavia ja potentiaalisesti keskustelua herättäviä asioita kokouksen esityslistalla ovat mm. seuraavat kysymykset:

Elintarviketurvallisuuspäällikön viran täyttäminen
– Yleishyödyllisten yhteisöjen avustukset (Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, Helsingin eläinsuojeluyhdistys, Natur och Miljö, Kestovaippayhdistys, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy)
Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Ilmalan ratapiha-alueen kunnostamista koskevasta ympäristölupahakemuksesta

2 kommenttia artikkeliin ”Ympäristölautakunta: Helsingin tapahtumien ympäristökriteerit”

 1. Moi.

  Kohta 3)

  Sana ”kirkolliset” rajaava, ”uskonnolliset” parempi.

  Kohta 5)

  Kilpailun vapauden ja kilpailulainsäädännön puitteissa voi olla vaikea pakottaa ketään ottamaan myyntiin yhtään mitään.

  Vastaa
 2. Kohta 5 on erikoinen, miksi säädöksillä pitää vaikuttaa tällaisiin asioihin? Tapahtumanjärjestäjän tarkoitus on tehdä voittoa, joten he myyvät sellaisia tuotteita, joilla on kysyntää. Kasvisruoka myy suurimmilla festareilla ympäri maata, joten sellaisia ruokakojuja on löytynyt etenkin Helsingin tapahtumista jo vuosikausia.

  Reilun kaupan tuotteiden vaatimukseen en jaksa edes kommentoida.
  Jos halutaan antaa vinkkejä ympäristöystävällisten tapahtumien järjestämisessä niin suurimmat ongelmat ruokatarjoiluiden sijaan on logistiikka. Aina ei ajatella tarpeeksi hyvin sitä miten ihmiset saapuvat alueelle ja miten siellä toimivat (esim. roskaaminen, vessat). Tämä aiheuttaa ruuhkia ja muita ongelmia lähiympäristöön ja tietenkin itse alueella.

  Eikö varsinkin heikossa taloustilanteessa pitäisi vähentää turhaa byrokratiaa?

  Vastaa

Jätä kommentti