Pekkarinen esittää lisäydinvoimaa – Miksi?

Elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen esitti hallituksen iltakoulussa lupaa ydinvoiman lisärakentamisesta TVO:lle ja Fennovoimalle. Valtioneuvosto tulee vielä käsittelemään Pekkarisen esityksen, jonka jälkeen asia menee eduskunnan päätettäväksi.

Maurin perustelut menivät pieleen

Pekkarinen perustelee ydinvoiman lisärakentamisen tarpeellisuutta (1) sähkön saatavuuden turvaamisella, (2) sähkön hinnan kohtuullisuudella, (3) omavaraisuuden turvaamisella ja (4) sähkön tuotannon ympäristövaikutusten hyväksyttävyydellä.

Voisivatko Pekkarisen perustelut mennä enää pahemmin pieleen?

1. Ydinvoiman lisärakentaminen keskittäisi Suomen sähköntuotantoa ja teksi siitä vaarallisen haavoittuvan. Sähkönkulutus tulee joka tapauksessa laskemaan teollisuuden rakennemuutoksen seurauksena. Energiatehokkuustoimet vähentävät sähkön tarvetta entisestään. Sähköntuotantokapasiteetin lisärakentamiselle ei siis ole näköpiirissä olevaa tarvetta.

2. Ydinvoiman lisärakentamisen vaikutus Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden hintaan on minimaalinen. Yhdentyvät eurooppalaiset sähkömarkkinat tulevat arvioiden mukaan nostamaan sähkön hintaa tulevaisuudessa. Päätös Olkiluodon kolmannen reaktorin rakentamisesta ei onnistunut pitämään teollisuutta Suomessa. Sen sijaan rakennusaikataulu ja kustannukset ovat tuplaantuneet. Olkiluodon mokailujen lasku jää osittain myös sähkönkäyttäjien maksettavaksi.

3. Ydinvoiman lisärakentaminen vahvistaisi Suomen riippuvuuttaa tuontiuraanista ja keskittäisi Suomen sähköntuotantoa pelottavasti. Vaikka ydinvoimala rakennettaisiinkin Suomeen, tulee sen käyttämä rikastettu uraani ulkomailta siinä missä kivihiili tai öljykin. Parhaiten sähköntuotannon omavaraisuutta lisättäisiin hyödyntämällä kotimaista bioenergiaa ja lisäämällä tuulivoimaa. Venäläinen ydinsähkön tuonti ei lopu, koska se tulee olemaan pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla jatkossakin halvempaa kuin uusien ydinvoimaloiden tuottama sähkö.

4. Ydinvoiman lisärakentaminen tekisi sähköntuotannon ympäristövaikutuksista sietämättömiä. Uraanin louhinnan ympäristö- ja terveysvaikutukset ovat huomattavat. Ydinjäte on vaarallista seuraavat 100 000 vuotta, eikä kymmenien vuosien päästä valmistuva ydinvoimala vähennä kasvihuonekaasupäästöjä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarpeeksi nopeasti. Ydinvoiman lisärakentaminen ei vähentäisi myöskään sähkön ja lämmön yhteistuotannossa käytössä olevia fossiilisia polttoaineita.

ydinjätettäYhdenkin uuden reaktorin – saati kahden – rakentaminen tekisi Suomesta maailman suurimman ydinjätteen tuottajan henkeä kohden. Suomesta tulisi massiivinen ydinsähkön viejä, joka myisi sähkön muille ja pitäisi vaarallisen, säteilevän jätteen itsellään. Ydinvoiman lisärakentaminen sitoisi Suomen vuosikymmeniksi ydinvoiman turvallisuusriskeihin ja taloudelliseen epävarmuuteen. Hallitus ei ole edes yrittänyt selvittää, miten suomalaisten sähköntarve voitaisiin kattaa uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden avulla. Päätös vaikeuttaisi uusiutuvien energialähteiden lisäämistä ja vähentäisi energiatehokkuusinvestointien kannattavuutta.

Parempia vaihtoehtoja tarjolla yllin kyllin

Turvallisilla energiaratkaisuilla voidaan saada käyttöön vuoteen 2020 mennessä noin kolme kertaa Olkiluoto 3:n verran lisää sähköä: yhden reaktorin verran voidaan tuottaa tuulivoimalla, yhden reaktorin verran biosähköllä ja yhden reaktorin verran sähköä voidaan säästää energiantarvetta vähentävällä tekniikalla.

Ympäristöjärjestöt tulevat kampanjoimaan kiivaasti, jotta Pekkarisen esitys ydinvoiman lisärakentamisesta kaatuisi eduskunnassa. Äänestä ydinvoima historiaan -kampanja järjestää mielenosoituksen ydinvoimaa vastaan Helsingissä lauantaina 8.5.2010. Mielenosoitus alkaa Rautatientorilla kello 12.

Lisää aiheesta ympäristöjärjestöjen tiedotteessa: Hallitus haluaa Suomesta maailman suurimman ydinjätteen tuottajan.

Eroa Pekkarinen!

Keskustanuorten puheenjohtaja Antti Kurvisen mielestä Pekkarisen esitys kahdesta lisäydinvoimalasta asettaa Keskustan energiapoliittisen uskottavuuden naurunalaiseksi. Hän vaatii Pekkarista eroamaan.  Asiasta uutisoi Ilkka: Nuoret keskustalaiset raivostuivat ydinvoimapäätöksestä.

2 kommenttia artikkeliin ”Pekkarinen esittää lisäydinvoimaa – Miksi?”

 1. Hei Leo, selailin blogiasi ja kirjoitat usein fiksusti. Olen jo tottunut siihen, että olen kuitenkin energia-asioista eri mieltä mainstream vihreiden kanssa ja tässä pari huomiota:

  1)”Energiatehokkuustoimet vähentävät sähkön tarvetta entisestään.” Tämä on oletus, joka ei suinkaan automaattisesti pidä paikkaansa vaan pitäisi minusta perustella. Energiankäytöntehokkuus on kasvanut teollistumisen alkuajoista asti ja tekee sitä edelleen, mutta ei tämä ole tarkoittanut energian tarpeen pienenemistä vaan nousua. Taloustieteissä ilmiö on hyvin tunnettu ja ymmärtääkseni kohtuu hyvin ymmärretty (ks. Jevons paradox).

  2) Bioenergia: Miten perustelet sen, että on hyvä asia jos ihmiset kaiken muun sotkemisen lisäksi, tyydyttävät vielä energian tarpeitaankin yhä enemmän ja enemmän biosfäärin kustannuksella? Juuri tehty tukiaspäätös esim. tarkoittaa sitä, että suuruusluokaltaan 10% Suomen luonnon primäärituotannosta poltettaisiin joka vuosi savuna ilmaan. Miten tätä voi hyvällä tahdollakaan pitää ekologisena? Ekologista on jättää ne metsät rauhaan. Tämä on myös järkevää ilmastonmuutoksen kannalta, koska Suomen nuoret metsät ovat merkittäviä hiilinieluja. Niiden polttaminen vähentää niiden roolia hiilinieluina ja nostaa tätä kautta CO2 päästöjä. Näitä maankäyttöön liittyviä hiilipäästöjä ei sopimuksissa lasketa hiilipäästöiksi, mutta siinä kyseessä on samalainen virkamies(s)ekoilu kuin siinä, että Suomessa turvetta on kutsuttu uusiutuvaksi. Kyllä ne päästöt ovat siellä joka tapauksessa. (Tästä on toki hyvää tutkimustietoakin vaikka lisääkin olisi hyvä saada.)

  3) En jaksa puuttua kaikkiin ydinvoimaa koskeviin väitteisiisi, mutta haluaisin nähdä sen ekologisen vahinkoanalyysin, jossa 1GW ydinvoimala aiheuttaa samanlaisen vahingon kuin 5 miljoonaan puukuution kerääminen ja poltto joka vuosi. Konkreettisesti tuo tarkoittaa Suomessa metsien primäärituotannon poistamista noin 10000-15000 km^2 alueelta ja tehoa saadaan tässä savotassa noin 0.1W ekologisesti sotkettua neliömetriä kohden.

  Lisäksi ydinvoimaa voidaan kyllä käyttää sähkön- ja lämmönyhteistuotantoon, jos niin halutaan. Kyseessä on siis valinta ei tekninen pakko. (Lämpöähän se reaktori ennen kaikkea tuottaa ja sähkön saamiksi pitää tehdä jotain lisää eli muuttaa lämpöä turbiinin avulla sähköksi.) Tuulivoimaa ei sen sijaan voida käyttää lämmöntuotantoon edes periaatteessa.

  Vastaa

Jätä kommentti