Kaavoitus- ja rakentamislain uudistus

Kävimme Uudenmaan liiton maakuntahallituksessa 8.11.2021 hyvää keskustelua valmisteilla olevasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta. Ehdotus on lausunnolla 7.12.2021 asti.

Kuva: Uudenmaan liitto

Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen. Hyvät tavoitteet uhkaavat kuitenkin vesittäytyä käytännön valmistelussa.

Aiemmin Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen on ottanut valmisteilla olevaan uudistukseen hyvin kriittisen kannan ja esittänyt, että koko uudistus keskeytetään.

Samaan aikaan Suomen luonnonsuojeluliitto on pitänyt kuitenkin uudistusta perusteltuna vaikka onkin nähnyt siinä monia ongelmia.

Ongelmana on, että ylempien kaavojen ohjaavuus alempiin on liiton mielestä rapautumassa.

Lue lisää

Uudenmaan maakuntavaltuusto 8.5.2013

Vihreitä maakuntavaltuutettujaUudenmaan maakuntavaltuusto aloitti työnsä tänään. Ensimmäinen kokous Kansallismuseon auditoriossa kesti noin 20 minuuttia. Ennen kokousta pidimme Vihreiden maakuntavaltuutettujen ryhmäkokouksen.

Varsinaisessa maakuntavaltuuston kokouksessa valitsimme Uudenmaan maakuntavaltuuston puheenjohtajaksi Eero Heinäluoman ja varapuheenjohtajiksi Timo Juurikkalan ja Juha Hakolan.

Lisäksi valitsimme maakuntahallituksen jäsenet ja puheenjohtajan. Hallituksen puheenjohtajaksi nimitettiin Outi Mäkelä. Lisäksi kokouksessa nimettiin vaalilautakunta, tarkastuslautakunta ja kielellisten palveluiden toimikunta.

Heti kokouksen jälkeen otettiin ryhmäkuva ja sen jälkeen meille annettiin vielä noin 1,5 tunnin mittainen ajankohtaiskatsaus Uudenmaan liiton toimintaan.

Lue lisää