Kaavoitus- ja rakentamislain uudistus

Kävimme Uudenmaan liiton maakuntahallituksessa 8.11.2021 hyvää keskustelua valmisteilla olevasta maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta. Ehdotus on lausunnolla 7.12.2021 asti.

Kuva: Uudenmaan liitto

Uudistuksen päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen, rakentamisen laadun parantaminen sekä digitalisaation edistäminen. Hyvät tavoitteet uhkaavat kuitenkin vesittäytyä käytännön valmistelussa.

Aiemmin Uudenmaan maakuntajohtaja Ossi Savolainen on ottanut valmisteilla olevaan uudistukseen hyvin kriittisen kannan ja esittänyt, että koko uudistus keskeytetään.

Samaan aikaan Suomen luonnonsuojeluliitto on pitänyt kuitenkin uudistusta perusteltuna vaikka onkin nähnyt siinä monia ongelmia.

Ongelmana on, että ylempien kaavojen ohjaavuus alempiin on liiton mielestä rapautumassa.

“Maakuntakaavoista tehdään yleispiirteisempiä ja niiden oikeusvaikutuksia kuntakaavohin vähennetään. Luonnonsuojeluliiton mielestä maakuntien pitäisi voida päättää esimerkiksi suurista tuulivoima-alueista jatkossakin. Toinen ongelma on, että kuntien yhteiset yleiskaavat korvattaisiin uusilla kaupunkiseutusuunnitelmilla, jotka eivät kuitenkaan sitoisi kuntien kaavoitusta. Näitä asioita Luonnonsuojeluliitto tulee korostamaan lausunnossaan”, sanoo ympäristöjuristi Matti Kattainen.

Käsillä oleva uudistus ei todellakaan ole täydellinen vaan siinä on paljon parannettavaa.

Itse nostin maakuntahallituksen kokouksessa esille kolme seuraavaa asiaa:

  1. Ensinnäkin kaupunkiseutusuunnitelman taso vaikuttaa olevan turha. Myös maakuntaliiton tai -kaavan roolin heikennys on ongelmallista. Ylikunnallista ohjausta vaativat kaupan keskittymät, tuulivoima, kaivokset tai lentokentät uhkaavat jäädä pois maakuntakaavatasosta.
  2. Toiseksi ilmastonmuutospykälä ja viherrakentamista koskevat tavoitteet ovat kannatettavia. Ilmastonmuutospykälään olisi kuitenkin hyvä lisätä alueen hiilivarastojen turvaaminen.
  3. Kolmanneksi olisi tärkeää vahvistaa ELY-keskusten roolia. Nyt ELY:llä ei ole ollut mahdollisuutta valvoa kunnolla sitä, että kunnat noudattavat esimerkiksi maakuntakaavan linjauksia. Olisi myös Uudenmaan liiton etu, mikäli tätä roolia vahvistettaisiin.

Maakuntahallitus vahvistaa oman kantansa seuraavassa kokouksessa 29.11.2021.

Jätä kommentti