IPCC-raportti: Elämän edellytykset heikkenevät – Mitä yritysten pitäisi tehdä?

IPCC:n kuudennen arviointiraportin toinen osa julkistettiin tänään. Raportti keskittyy erityisesti sopeutumiseen.

Ilmastotutkijoiden viesti on aika selkeä: Elämän edellytykset heikkenevät maapallolla odotettua nopeammin. Peruuttamaton muutos on jo käynnissä.

Tero Mustonen kiteytty IPCC:n raportin kansallisessa julkistustilaisuudessa tieteellisen tilannearvion seuraavasti:

  • Ilmastonmuutos on suora, välitön uhka ihmiskunnalle ja planetaariselle ekologialle
  • Ikkuna korjausliikkeille pienenee nopeasti
  • Tilanne ei kuitenkaan ole toivoton

Samassa tilaisuudessa Lassi Ahlvikin arvioi, että suomalaisten aiheuttamat haitallisten vaikutusten kustannukset ovat yli 100 euroa hiilidioksiditonnilta tai vaihtoehtoisesti 0,22 kuolemaa 1000 CO2-tonnia kohden.

Raportin mukaan luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen edellyttävät sitä, että luonnonsuojelun ja elinympäristön ennallistamisen pitäisi kattaa 30-50 prosenttia planeetan pinta-alasta.

Tässä raportissa korostuu poikkeuksellisen paljon luonnon monimuotoisuuden, ilmastokriisin ja ruokaturvan nivoutuminen yhteen. Kansainvälisessä julkistustilaisuudessa muistutettiin, että mikäli lämpeneminen nousee 1,5 asteen sijaan 2 astetta, uhkaa sukupuuttoaalto kiihtyä kymmenkertaiseksi. Jokaisella asteen kymmenyksillä on merkitystä.

Päästövähennysten ohella tarvitsemme paljon erilaisia sopeutumistoimia ja varautumisjärjestelmiä vääjäämättömiä seurauksia, kuten äärimmäisiä sääilmiöitä vastaan.

Viesti poliittisille päättäjille ja yrityksille on selvä. Päästöjä pitää vähentää ja valmiutta sopeutumistoimiin kasvattaa. Luonnon monimuotoisuus pitää huomioida ilmastotoimissa entistä paremmin.

Jos työskentelet yrityksessä, varsinkin johdossa tai esimerkiksi vastuullisuusorganiaatiossa kannattaa huomioida ainakin seuraavat seikat

  • Aseta kunnianhimoinen ja tieteeseen perustuva ilmastotavoite ja ryhdy vähentämään toimintasi päästöjä koko arvoketjussa (scope 1,2 ja 3) välittömästi.
  • Varmista, että ilmastotoimet tekevät hyvää myös luonnon monimuotoisuudelle. Kytke päästövähennystoimet biodiversiteettistrategiaasi. Jos sinulla ei ole tehty suunnitelmaa luontokadon huomioimiseksi, tee se nyt.
  • Tee riskiarvio ja varautumissuunnitelma ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Huomioi tässä työssä koko arvoketjusi.

Lisäksi kannattaa varmistaa, että käyttämästäsi pinta-alasta vähintään tuo mainittu 30-50 prosenttia on luonnonsuojelutoimien tai ennallistamisen piirissä. Jos se on vähemmän, lasket sen varaan, että jonkun muun täytyy suojella enemmän. Vielä parempi olisi, jos yrityksesi tai organisaatiosi arvioisi käytetyn maapinta-alan ja varmistaisi vähintään vastaavien luontotyyppien suojelun saman tyyppisellä ilmastovyöhykkeellä sekä tavoittelisi näin koko arvoketjun osalta nettopositiivisuutta esimerkiksi vuoteen 2030-2035 mennessä.

Irtautuminen fossiiliriippuvuudesta tekee hyvää ilmastolle, luonnolle ja meidän kaikkien hyvinvoinnille sekä edistää myös globaalia turvallisuutta.

Tämän IPCC-raportin tuottamiseen on osallistunut 270 tutkijaa 67 eri maasta, jotka ovat käyneet läpi yli 34 000 tieteellistä artikkelia. Raportti on luettavissa täällä.

Jätä kommentti