Myötäintoa johtamiseen

aktiivinen-arvostaminenOsallistuin perjantaina 9.9.2016 Tekesin CoPassion ja Leading Passion –hankkeiden Myötäintoa johtamiseen –tapahtumaan.

Myötäinto on myötätunnon sukulaiskäsite. Kyse on siis siitä, huomaako ja huomioiko toisen innostuksen. Myötäinto on toisen myönteisissä tunteissa mukana elämistä. Innostus on helppo tuhota. Huomattavasti vaikeampaa on rakentaa sitä.

Innostusta lisää palautteen antaminen ja asioiden tekeminen yhdessä. Tätä varten tarvitaan avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa luotetaan siihen, että asiat hoidetaan. Lisäksi pitäisi olla mahdollisuus edetä urallaan ja kehittää omaa työtään. Myös joustavat työajat, joukkuehenki, yhteenkuuluvuuden tunne ja mahdollisuus oppia uutta lisäävät innostusta.

Innostus ei synny pakottamalla. Kenenkään on turha yrittää käskyttää tai määrätä toiselle motivaatiota. Innostusta tappaa tehokkaasti myös se, jos asiat tai toiminnot eivät kehity, asioita lähestytään negatiivisen kautta, yksilöitä suositaan tai toista ei kuunnella.

Mitä esihenkilö voi tehdä myötäinnon edistämiseksi? Kuuntelu, osallistuminen ja esimerkkinä oleminen ovat tärkeitä. Ihmisille pitää myös antaa mahdollisuus vaikuttaa. Tulee toimia tasapuolisesti.

Esihenkilönä oleminen on palveluammatti. Esihenkilön tulisi auttaa ja yrittää tehdä työntekijöiden työskentely mahdollisimman mielekkääksi. Luoda olosuhteet, missä työntekijät motivoituvat ja innostuvat. Esihenkilön ei tarvitse tietää tai osata kaikkea. Riittää, että osaa auttaa muita esimerkiksi kuuntelemalla.

Näitä asioita painotti seminaarissa mm. PipeLifen Mika Pälvilä. PipeLife on valittu vuonna 2015 ja 2016 Suomen toiseksi parhaaksi työpaikaksi.

Nordean yhteiskuntavastuujohtaja Pirjo Kuusela totesi seminaarissa osuvasti: Ihmiset eivät seuraa strategioita, ihmiset seuraavat ihmisiä. Tuolloin voi katsoa myös peiliin. Kannattaa miettiä, mitä tulee työpaikalle tai kokoukseen paikalle, kun itse tulee paikalle.

Futuricen Hanno Nevalinnan mukaan johtajan kannattaisi keskittyä antamaan pelkästään positiivista palautetta. Rakentavaa palautetta voi antaa vain itselleen – ja muille siinä vaiheessa kun ihmiset ovat siihen valmiita ja pyytävät sitä erikseen.

Johtajan tehtävä on auttaa ihmisiä kasvamaan ja kehittymään ihmisinä. Se johtaja onnistuu, joka onnistuu välittämään ihmisten sydämistä.

Merkityksellinen työ koostuu siitä, että on kokemus itsensä toteuttamisesta sekä yhteys toisiin ihmisiin (ei riitä, että tehdään palavaa työtä yksin). Ja aina kannattaa muistaa kiitollisuus.

Kiitollisuus on kohottava tunne. Se mistä kiitetään, vahvistuu.

Jätä kommentti