Valtuustoaloite tyttöjen ja poikien liikuntatuntien yhdistämisestä kerää kannatusta

LiikuntatunnitOpetuslautakunta käsitteli tällä viikolla valtuustoaloitettani tyttöjen ja poikien liikuntatuntien yhdistämisestä.

Lautakunta otti aloitteeseeni myönteisen kannan:

”Liikunnan opetus sekaryhmissä olisi yhdenvertaisuusnäkökulmasta suotavaa.” Ja edelleen: ”Opetuslautakunta edellyttää, että sekaryhmistä ja niiden toimivuudesta järjestettäisiin Helsingissä kokeilu sellaisissa kouluissa, jotka lähtisivät hankkeeseen vapaaehtoisesti mukaan.”

Aiheesta uutisoi mm. Helsingin Sanomat, jossa opetusviraston opetuspäällikkö perusteli tuntien yhdistämistä hyvin: ”Taidot ratkaisevat enemmän kuin sukupuoli. Myös tutkimukset tukevat sitä, että sukupuolen mukaan ei kannata jakaa.”

Myös helsinkiläisiä nuoria edustavan Ruudin ydinryhmä otti syyskuun lopussa liikuntalautakunnan pyynnöstä kantaa aloitteeseeni:

”Ruudin ydinryhmä kannattaa perusopetusasteen liikunnanopetuksen liikuntaryhmien sekoitusta. Sukupuoleen perustuva jako tulisi poistaa, mutta ryhmien määrää ei tule vähentää.”

Aiemmin aloitettani on tukenut mm. liikuntalautakunta sekä Opiskelijoiden Liikuntaliitto (OLL) omissa lausunnoissaan.

Tähän mennessä siis kaikki tärkeimmät tahot, joille asia kuuluu, ovat ottaneet tuntien yhdistämiseen myönteisen kannan.

Toki kritiikkiäkin on tullut. Yhdistettyihin liikuntatunteihin mahdollisesti kuuluva ahdistelu ja kiusaaminen on varmasti tämän aloitteen keskeisin kritiikki. Eli pelkona on tiivistetysti, että varsinkin murrosiässä olevia tyttöjä häirittäisiin yhdistetyillä tunneilla. Ymmärrän hyvin tämän huolen, ja se pitää ottaa huomioon tunteja suunniteltaessa.. Kannattaa kuitenkin huomata, että kun opettajaresursseja ei ole tarkoitus vähentää, tuntien yhdistäminen tuo oppilaille nykyistä enemmän valinnan vapautta.

Ahdistelua ei myöskään kannata nähdäkseni ehkäistä siten, että ryhmät pidetään erillään. Tuskin haluamme erillisiä tyttö- ja poikakoulujakaan enää. Ahdistelun vähentäminen on tärkeää ja sitä pitää tehdä koulussa kaikilla tunneilla ja niiden ulkopuolellakin.

Ilahduttavaa oli, että torstaina 16.10.2014 myös Helsingin Sanomien pääkirjoitus kommentoi asiaa: Tytöt ja pojat sopisivat hyvin yhteiselle liikuntatunneille.

Helsingin Sanomien pääkirjoitus perusteli tuntien yhdistämistä mm. sillä, että se lisäisi erilaisuuden hyväksymistä, toisten huomioon ottamista ja muiden kanssa toimeen tulemista. Tämän päivän liikunnassa tärkeintä ei ole kilpailu vaan yhdessä tekeminen.

Aivan kuten opetuslautakunnan lausunnossakin todetaan: ”Uusissa opetussuunnitelman perusteissa yhdenvertaisuusnäkökulma liikunnan opetuksessa tulee korostumaan entisestään. Liikunnanopetuksen ryhmien muodostumisessa sukupuoli ei näin ollen voi olla määräävä tekijä.”

Seuraavaksi aloitettani käsittelee kaupunginhallitus, jonka jälkeen se tulee vielä kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

Kannattaa lukea myös nämä:
Tyttöjen ja poikien liikuntatuntien yhdistäminen Helsingissä etenee
Valtuustoaloite tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistämiseksi

Yksi kommentti artikkeliin ”Valtuustoaloite tyttöjen ja poikien liikuntatuntien yhdistämisestä kerää kannatusta”

 1. Hei!

  Yhtä tärkeää olisi edistää käytännössä opetussuunnitelman perusteiden (2004) hengen mukaisesti yhteisen käsityön toteutumista Helsingin kouluissa myös 4. vuosiluokan jälkeen.

  ”Opetus käsittää kaikille oppilaille yhteisesti sekä teknisen
  työn että tekstiilityön sisältöjä, minkä lisäksi oppilaalle voidaan antaa mahdollisuus
  painottua käsityöopinnoissaan kiinnostuksensa ja taipumustensa mukaan joko tekniseen
  työhön tai tekstiilityöhön.” http://www.oph.fi/download/139848_pops_web.pdf s. 243 – 244

  Pakko valita vain toinen (tekninen tai tekstiilikäsityö) on harmin paikka molemmista kiinnostuneelle oppilaalle. Elämänhallintataitojenkin näkökulmasta on yhtä tärkeää osata käyttää sahaa ja vasaraa kuin neulaa, lankaa ja ompelukonetta. Monipuoliset käsityötaidot ohjaavat kasvavaa nuorta valitsemaan myös kestäviä ja korjattavia huonekaluja, vaatteita jne. sekä tekemään vanhasta uutta!

  Vastaa

Jätä kommentti