Laura Meller: Ilmastolaki on hallituksen ilmastomotivaation mittari

Laura MellerVieraskynäblogissa Laura Meller

Aikamme megatrendi ilmaston lämpeneminen vaikuttaa Suomessa sekä suoraan että epäsuorasti maailmantalouden kautta.

Ilman nopeita hillintätoimia kehittyneissäkin maissa joudutaan painimaan perusasioiden kanssa: riittääkö ruokaa, suojaa, energiaa ja turvallisuutta kaikille?

Sitra julkaisi joulukuussa selvityksen tulevaisuuden Suomesta ilmastokriisin maailmassa.

Selvityksen mukaan on mahdollista, että vuonna 2080 ”hyvin toimeentulevat asuvat omilla, suojatuilla alueillaan, kun köyhimmät ovat jääneet asumaan heikommin turvatuille alueille huonojen liikenneyhteyksien päähän. Turvaa tarvitaan sekä säätä että yhteiskunnallista rauhattomuutta vastaan”.

Tämä ei ole se maailma, jossa haluan vanheta. Eikä sen tarvitse olla, kun päästöjä ryhdytään määrätietoisesti vähentämään.

On rohkaisevaa, että hallitus valmistelee ilmastolakia, joka luo puitteet ilmastohaasteen ratkaisuille. Alkuperäisen aikataulun mukaan lakiluonnoksen oli tarkoitus lähteä lausuntokierrokselle viime vuoden lopussa. Odotan kuumeisesti lausuntokierroksen alkamista ja sitä, millaista ilmastolakia energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmä on luonnostellut.

Polttava Kysymys -kampanjakoalitio julkaisi oman ilmastolakiesityksensä jo runsas vuosi sitten. Vahva ilmastolaki olisi vähintään tällainen:

  • Numeerinen päästövähennystavoite vuodelle 2050 on virstanpylväs, johon johdetaan selkeä päästövähennyspolku.
  • Ilmastopolitiikan suunnittelu- ja seurantajärjestelmä, jossa jokaisen hallituksen onnistuminen arvioidaan hallituskauden päätteeksi. Suunnitelmien päästövaikutukset arvioidaan etu- ja jälkikäteen.
  • Päästövähennystavoitteita arvioidaan säännöllisesti tieteellisen tiedon perusteella: ovatko tavoitteet riittävät, ja tehdäänkö niiden saavuttamiseksi tarpeeksi töitä?
  • Kaikki päästöt, myös päästökaupan piirissä olevat energiantuotannon ja teollisuuden päästöt, ovat ilmastolain seurannan ja raportoinnin piirissä. Pitkän aikavälin tavoite koskee myös niitä.
  • Ilmastopolitiikan suunnittelu on avointa ja kaikkien on aidosti mahdollista osallistua siihen.

Toivon, että ilmastolain sisällöistä käydään pian vilkasta ja moniäänistä keskustelua. Ilmastolain pykälissä mitataan hallituksen kantti ja motivaatio torjua ilmastokatastrofi.  Tulevaisuudessa menestyvät yhteiskunnat vastaavat ilmastonmuutokseen aiheuttamiin uhkiin ehkäisemällä niitä jo tänään.

Laura Meller on Maan ystävien ilmastokampanjavastaava, joka raivaan tilaa ihmisten halulle ratkaista ilmastohaaste. Liike on käynnissä ympäri maailman, ja uskon että siitä kumpuaa myös päättäjien rohkeus tehdä viisaita ilmastoratkaisuja niin paikallisissa energiakysymyksissä kuin vahvan ilmastolain säätämisessä.

Jätä kommentti