Valtuustoblogi: Ympäristölautakunnan kokouskuulumiset

Viikin-ympäristötalon-aurinkopaneelitPyöräilin tänään Viikin hienoon ympäristötaloon ja osallistuin tämän valtuustokauden ensimmäiseen Helsingin kaupungin ympäristölautakunnan kokoukseen.

Viikin ympäristötalo, jossa Helsingin ympäristökeskus sijaitsee, on Suomen vähiten energiaa kuluttava toimitila.

Näissä puitteissa on mukava kokoustaa! Ja mikä parasta, on lautakunnan kokoonpano tällä valtuustokaudella todella hyvä!

Kokouksen aluksi tutustuimme kahvittelun ja sämpylöiden merkeissä toisiimme ja meille opastettiin kaupungin kokoussovelluksen käyttöä. Keskustelua herätti mm. Ilta-Sanomien juttu, jossa toimittaja oli käynyt läpi Ympäristökeskuksen tarkastuskertomuksia Helsingin ravintoloihin suoritetuista terveystarkastuksista kahden viime vuoden ajalta.

Ohessa mielestäni kaikkein kiinnostavimmat poiminnat kokouksen esityslistasta ja päätöksistä:

Kokouksessa kävimme lyhyen keskustelun Ympäristökeskuksen vuoden 2013 tulosbudjetista, jonka päätimme hyväksyä esityksen mukaisesti. Valitettavasti myönnetty käyttömenojen määräraha on 123 000 euroa pienempi kuin lautakunnan toukokuussa 2012 tekemä ehdotus. Tällä hetkellä Ympäristökeskuksessa on kuusi virkaa täyttämättä puuttuvien määrärahojen vuoksi. Käytännössä rahaa tarvittaisiin lisää vähintään 360 000 euroa. Tätä yritän varmasti viedä eteenpäin vuoden 2014 budjettivalmistelussa.

Hyväksyimme lausunnon kaupunkisuunnitteluvirastolle Jätkäsaaren talletusvaraston asemakaavan muutosehdotuksesta. Ympäristölautakunnan mielestä bunkkerin eteläpuolinen Tyynenmerenkatuun rajoittuva alue ei sovellu melulle ja epäpuhtauspäästöille herkkien ryhmien kuten lasten käyttöön, mikä tulee huomioida opetuskäytön suunnittelussa. Liikenteen melu ja pakokaasupäästöt heikentävät huomattavasti kadun varren ympäristöolosuhteita. Liikenteen lisäksi aluetta kuormittavat laivojen melu ja päästöt.

Lisäksi hyväksyimme lausunnon hallintokeskukselle Helsingin Sataman meriläjityksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Tästä Ympäristölautakunta totesi, että ruoppausmassojen meriläjitysaluetta Helsingin edustalla koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus on riittävä ja siinä on kattavasti tarkasteltu eri toteutusvaihtoehtojen ympäristövaikutuksia Helsingin edustan merialueella.

Eniten kokouksessa jouduimme kuitenkin säätämään kaupungin sähköistä kokousjärjestelmää. Puheenjohtaja Matti Niemi ei saanut auki esityslistan yhtä kohtaa kokoussovelluksesta eikä asiaa voitu käsitellä, ellei sitä kuitata myös sähköiseen kokousjärjestelmään. Ratkaisimme asian siten, että minä johdin kokousta varapuheenjohtajana tuon kohdan ajan, jotta saimme kokouksen lopulta päätökseen.

Kahden tunnin kokous, kiinnostavia asioita, huippuosaava henkilökunta ja mahtavat lautakuntakollegat! Tästä tulee kiva kausi!

Huomenna keskiviikkona hommat jatkuvatkin sitten kaupunginvaltuuston kokouksen muodossa ja torstaina koko valtuusto lähtee Hyvinkäälle kahden päivän strategiaseminaariin.

Edelliset valtuustoblogin kirjoitukset ovat luettavissa täällä.

Jätä kommentti