Kovia arvoja – ei intressipolitiikkaa

Kun olen viimeksi kuluneen kuukauden aikana tavannut kadulla ihmisiä, minulta on kysytty usein, miten aion edistää erilaisten eturyhmien kuten eläkeläisten tai opiskelijoiden asiaa.

Olen yrittänyt kertoa, että en ole ehdolla yksittäisten ryhmien asianajajaksi vaan tiettyjen arvojen edistäjäksi. Näitä arvoja ilmentävät muun muassa vaaliteemani onnellisuus, kohtuullisuus ja ekologisuus.

Jos tulen valituksi eduskuntaan, haluan toimia joissakin kysymyksissä myös omia ja edustamieni ryhmien lyhyen tähtäimen intressejä vastaan. Esimerkiksi:

1. Kannatan asuntolainan korkomenojen verovähennysoikeuden poistamista vaihettain, vaikka minulla on puolisoni kanssa valtava asuntolaina.

2. Haluan edistää perusturvan parannuksia ansiosidonnaisten etuuksien kustannuksella, vaikka olen itse vakituisessa työsuhteessa ja hyötyisin todennäköisesti enemmän ansiosidonnaisista eduista.

3. Maksaisin iloisesti isompaakin veroa, sillä verotuloilla pidetään yllä hyvinvointipalveluja ja yhteiskunnallista turvaverkkoa.

4. Kannatan voimakasta ympäristölainsäädäntöä ja ekologista verouudistusta, vaikka se rajoittaisi omia kulutusmahdollisuuksiani.

5. Jos tulisin valituksi eduskuntaan, ajaisin uudistusta, jossa kansanedustajien palkka laskettaisiin suomalaisten keskipalkan tasolle.

Miksi toimin näin? Koska uskon, että arvopolitiikalla voimme kehittää yhteiskuntaa, jossa hiljaisten ääntä kuullaan paremmin. Tällainen yhteiskunta on pidemmällä tähtäimellä parempi meille kaikille.

PS. (lisätty 17.4.)

6. Toivon, että mahdollisimman moni laittaisi oveensa ”Ei mainoksia, kiitos!” -tarran vaikka se vaikeuttaakin omien vaaliesitteiden jakamista.

Kun olen viimeksi kuluneen kuukauden aikana tehnyt kadulla vaalityötä, minulta on kysytty usein, miten aion edistää erilaisten eturyhmien kuten eläkeläisten tai opiskelijoiden asiaa. Olen yrittänyt kertoa, että en ole ehdolla yksittäisten ryhmien asianajajaksi vaan tiettyjen arvojen edistäjäksi. Näitä arvoja ilmentävät muun muassa vaaliteemani onnellisuus, kohtuullisuus ja ekologisuus.

Jos tulisin valituksi eduskuntaan, haluaisin toimia joissakin kysymyksissä myös omia ja edustamieni ryhmien lyhyen tähtäimen intressejä vastaan. Esimerkiksi:

– Kannatan asuntolainan korkomenojen verovähennysoikeuden poistamista vaihettain, vaikka minulla on puolisoni kanssa valtava asuntolaina.

– Haluan edistää perusturvan parannuksia ansiosidonnaisten etuuksien kustannuksella, vaikka olen itse vakituisessa työsuhteessa ja hyötyisin todennäköisesti enemmän ansiosidonnaisista eduista.

– Maksaisin iloisesti isompaakin veroa, sillä verotuloilla pidetään yllä hyvinvointipalveluja ja yhteiskunnallista turvaverkkoa.

– Kannatan voimakasta ympäristölainsäädäntöä ja ekologista verouudistusta, vaikka se rajoittaisi omia kulutusmahdollisuuksiani.

Miksi toimin näin? Koska uskon, että arvopolitiikalla voimme kehittää yhteiskuntaa, jossa hiljaisten ääntä kuullaan paremmin. Tällainen yhteiskunta on pidemmällä tähtäimellä parempi meille kaikille.

Jätä kommentti