Suomalaisyritysten globaalit eettiset haasteet ja yritysten yhteiskuntavastuu

Osallistuin torstaina (2.9.) Aalto-yliopiston Yritysvastuun politiikan tutkimusverkoston järjestämään ”Suomalaisyritysten globaalit eettiset haasteet” -seminaariin. Käytin kommnettipuheenvuoron liittyen Neste oilin palmuöljytuotannon ympäristöhaasteisiin. Ohessa esitykseni.

Alustusten jälkeen osallistuin päivän päätteeksi järjestettyyn paneelikeskusteluun. Eettisen yrityksen tunnistaa nähdäkseni ainakin kahdesta asiasta:

1. Eettisyys näkyy niin pienissä kuin suurissa teoissa. Yritys ei hae hyväksyntää omalle toiminnalleen sillä, että toiminta on pienimuotoista tai markkinoilla on suurempia pelureita.

2. Pientä pahaa ei hyväksytä sillä, että muut tekevät suurempaa pahaa. On moraalisesti kestämätöntä hakea hyväksyntää omalle toiminnalleen sitä kautta, että jossain muualla joku muu toimii vielä huonommin.

Vastuun ulkoistamisen kehä. Tällä hetkellä ihmiset odottavat, että hallinto asettaa lainsäädännön kautta eri toimijoille kestävät pelisäännöt, hallinto taas odottaa markkinoiden ratkaisua ja markkinoilla toimivat yritykset puolestaan vetoavat siihen, että asiakkaat ja sijoittajat eli ihmiset ratkaisevat sen, miten toimitaan. Seurauksena on vastuun ulkoistamisen kehä, jossa kukaan ei tee yhtään mitään.

Syvenevän ilmastokriisin, kiihtyvän sukupuuttoaallon ja luonnonvarojen ylikulutuksen ratkaisemiseksi tarvitaan mukaan kuitenkin kaikkia toimijoita – niin yrityksiä, yksityisiä ihmisiä kuin yhteiskunnallista sääntelyäkin.

Yrityksen siis pitää olla kannattava, mutta ei tavoitella voitto tai kasvua. Vaikka yrityksen pitää olla kannattava, tämä ei tarkoita sitä, että sen pitäisi kasvaa tai tuottaa voittoa. Kun ikuinen kasvu rajallisella maapallolla on sula mahdottomuus ja ekologiset reunaehdot tulevat jo nyt rajusti vastaan, on selvää, että tulevaisuudessa ne yritykset jotka rakentavat strategiansa kannattavuuden ja eettisyyden varaan kasvun ja voiton tavoittelun sijaan, tulevat pärjäämään.

Jätä kommentti