Äänestysikäraja 16 vuoteen

Oikeusministeriön asettama työryhmä luovutti tänään mietintönsä kunnallisvaalien äänioikeusikärajan alentamisen mahdollisista vaikutuksista.

Keskeisiä perusteita äänestysikärajan alentamista vastaan ovat olleet yleensä (1) nuorten riittämätön yhteiskunnallinen kypsyys, poliittinen kompetenssi ja politiikkatietämys sekä (2) äänestysikärajan kytkeminen täysikäisyyteen.

Riittävä tietämys tuskin voi kuitenkaan olla peruste äänestyskelpoisuudelle. Samalla perusteella aika monelta täysi-ikäiseltäkin voitaisiin evätä äänioikeus. Kannattaa myös muistaa, että äänestysikärajaa on historian saatossa Suomessakin laskettu useaan otteeseen.


Tässä omasta mielestäni kolme tärkeintä perustetta äänestysikärajan laskemiseksi:

1. Demokratiaoppiminen lisääntyisi. Äänestysikärajan laskeminen 16-vuoteen toisi demokratiakasvatuksen ja -oppimisen peruskouluihin sekä yhteiskunnalliset kysymykset ja politiikan nuorten arkipäivän keskusteluihin.

2. Jokaisen tulisi päästä vaikuttamaan itseään koskeviin lakeihin (ks. esim. Rousseau). Jo 15-vuotias on vastuussa rikosoikeudellisesti ja joutuu maksamaan tuloistaan veroja. Olisi luonnollista, että silloin olisi oikeus osallistua myös päätöksentekijöiden valintaan.

3. Nuoret voivat jo äänestää muualla. Itävallassa 16-vuotiaat voivat jo äänestää kaikissa vaaleissa, myös Euroopan parlamentin vaaleissa. On hassua, että suomalaisilla nuorilla tätä vaikuttamisen mahdollisuutta ei ole. Euroopan neuvosto on antanut suosituksen, jossa kehotetaan kokeilemaan äänioikeus- ja vaalikelpoisuusikärajan alentamista.

Allianssi on listannut 16 erinomaisen hyvää syytä äänestysikärajan laskemiseksi: 16 syytä alentaa äänestysikärajaa kaikissa vaaleissa.

Olisi tärkeää, että nuoret voisivat olla mukana päättämässä asioista, joiden kanssa he joutuvat kuitenkin viime kädessä tulevaisuudessa elämään. Esimerkiksi Mika Mannermaa on esittänyt tuleville sukupolville ääntä päätöksenteossa ja tulevien sukupolvien oikeuksien kirjaamista perustuslakiin.

Samalla herää tietysti myös kysymys, pitäisikö suurten ikäluokkien nykyistä ja tulevaisuudessa entisestään korostuvaa valtaa rajoittaa laskemalla äänestysikärajaa myös yläpäässä.

Yksi kommentti artikkeliin ”Äänestysikäraja 16 vuoteen”

Jätä kommentti