Mitä kirjataan tulevaan hallitusohjelmaan?

Torstaina (4.3.) olimme ympäristöjärjestöjen kanssa tapaamassa Sosiaalidemokraattisen Ympäristöliitto ry:n Villiruusun edustajia. Keskustelun aiheena oli Suomen ympäristöpolitiiikan nykytila sekä painotukset tulevaan hallitusohjelmaan. Mukana olivat mm. puolueen varapuheenjohtaja Pia Viitanen, eduskunnan ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Susanna Huovinen ja kansanedustaja Satu Taiveaho sekä monia muita.

HallitusohjelmaTulevassa hallitusohjelmassa erityistä huomiota tulee kiinnittää luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen, hiilineutraalin yhteiskunnan kehittämiseen ja luonnonvarojen ylikulutuksen vähentämiseen. Lisäksi lasten ja nuorten luonnonharrastustoimintaan ja ympäristökasvatukseen tulee suunnata uusia resursseja. Tilaisuudessa jakamani paperi löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Tässä tiivistetysti tavoitteita hallitusohjelmaan kirjattavaksi:

– Suomen tulisi tähdätä vähintään 40 prosentin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä.
– Ydinvoimasta, turpeesta, öljystä ja kivihiilestä tulee luopua siirryttäessä hiilineutraaliin yhteiskuntaan.
– Turpeen verotuskäytännöt tulee saattaa oikealle tasolle eikä suoluontoa kannata tuhota.
– Rakennusten energiatehokkuutta tulee edistää ja esimerkiksi sähkölämmitystä vähentää.
– Ruuhkamaksut pääkaupunkiseudulla tulee ottaa käyttöön mahdollisimman pian.
– Etelä-Suomen metsiensuojeluohjelma METSO:n rahoitus tulisi kaksinkertaistaa. Valtionmetsien suojelua tulee lisätä sekä valmistella soiden ennallistamisen rahoitus- ja toimenpideohjelma.
– Kouluihin tarvitaan lisää luontokerhoja tukemaan lasten ja nuorten omaehtoista ja kokemuksellista luonnonharrastus ja ympäristötoimintaa.
– Susien suojelua voidaan edistää mm. puuttumalla Suomessa tapahtuvaan susien salametsästykseen (resursseja erävalvontaan), olla myöntämättä kaatolupia (hallinnointi ympäristöministeriöön) sekä uusia suden kannanhoitosuunnitelma ja kiinnittää huomiota vahinkojen ennaltaehkäisyyn (susiaidat, korvaukset).
– Turkistarhaus tulisi lakkauttaa mahdollisimman pian.
– Verotuksen painopistettä tulee kääntää työn verotuksestä luonnonvarojen kulutuksen verotukseen. – Kulutuksen ympäristövaikutuksia hillitessä tulee kiinnittää huomiota erityisesti asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan.
– Suomessa tulisi kokeilla henkilökohtaisia päästökiintiöitä.
– Viikottainen kasvisruokapäivä kannattaa ympäristö- ja terveyssyistä sekä eläinten hyvinvoinnin parantamiseksi ulottaa kaikkiin kouluihin Suomessa.

Jätä kommentti