Pallas-lakimuutoksen käsittely keskeytettävä

Olin tiistaina (23.2.) eduskunnassa luovuttamassa ympäristöjärjestöjen vetoomusta ympäristövaliokunnan kansanedustajille, jossa vaadimme Pallas-lakialoitteen käsittelyn keskeyttämistä.

pallas_ripped4Kyse on siitä, että yksittäinen yrittäjä eli Laplands Hotels haluaa laajentaa kansallispuiston sisällä olevaa hotelliaan. Uusien hotelli- ja ravintolatilojen rakentaminen kansallispuiston sisälle on luonnonsuojelulaissa kuitenkin yksiselitteisesti kielletty. Lisäksi lakiselvityksen yhteydessä teetetty ympäristövaikutusten arviointi osoittaa, että hankkeen toteutuminen vaarantaisi Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa suojeltujen luontoarvojen säilymisen.

Kyseistä hanketta ei siis tule hyväksyä eikä lakimuutosta viedä eteenpäin.

Viisi syytä lainmuutoksen hylkäämiseksi:

1. Haittaa luonnonarvoille. Lakiesityksen mukainen lisärakentaminen aiheuttaisi haittaa niille luonnonarvoille, joiden suojaksi kansallispuisto on perustettu.

2. Elinkeinonharjoittajat eriarvoisessa asemassa. Lakiesitys asettaa elinkeinonharjoittajat eriarvoiseen asemaan. Yhdelle yrittäjälle annettaisiin erivapaus, joka voisi aiheuttaa haittaa alueen muille elinkeinonharjoittajille.

3. Avaisi luonnonsuojelulainsäädännön muillekin hankkeille. Lakiesitys toisi luonnonsuojelulainsäädäntöön periaatetason muutoksen. Luonnonsuojelualueella ei nykyään sallita hotellirakentamista eikä muuta yksittäisten yritysten etua palvelevaa, luontoa vahingoittavaa toimintaa.

4. Hotellin voi rakentaa kansallispuiston ulkopuolelle. Tarvittavan uuden hotellikapasiteetin voi rakentaa myös kansallispuiston ulkopuolelle. Jos tämä vaihtoehto valitaan, lain muutosta ei tarvita.

5. Vanhan voi kunnostaa. Rakennusten huonokuntoisuuden voi ratkaista kunnostamalla ne nykyisessä koossaan. Tähänkään ei tarvita lain muutosta.

On aivan sietämätöntä, että jotku tahot hallituksessa haluavat nakertaa Suomen luonnon muutenkin heikkoa tilannetta. Onneksi ympäristövaliokunnan kansanedustajien vastaanotto oli myönteinen. Pitää toivoa, että maamme istuva hallitus ei jää historiaan hallituksena, joka tuhosi kansallispuistomme yksittäisen yritysten etua varjellakseen.

Pelasta Pallas –liikkeen sivut löytyvät täältä ja ympäristöjärjestöjen yhteinen tiedote täältä:
Ympäristöjärjestöt: Pallas-lakimuutoksen käsittely keskeytettävä

Jätä kommentti