Hyvä johtaminen Osa 8: Rikastava vuorovaikutus

Hyvä johtaja kykenee sosiaalisissa kohtaamisissa luomaan mukavan ja innostuneen ilmapiirin, jossa ihmiset uskaltavat toimia omien kykyjensä mukaan yhteisen päämäärän eteen. Hyvänä tavoitteena voi olla vaikka se, että ihminen on sinut kohdattuaan paremmalla tuulella kuin sitä ennen. Oletko sinä juuri se henkilö, joka saa ihmiset tuntemaan itsensä onnellisiksi ja merkityksellisiksi? Esimerkiksi Pekka Himanen on omilla luennoillaan puhunut paljon rikastavasta vuorovaikutuksesta. Kannattaa siis pohtia, millä tavalla toista voi auttaa olemaan parhaimmillaan,  millä … Lue lisää