Miten sovittaa korona-aikana yhteen etätyö, etäkoulu ja varhaiskasvatus?

Koronan myötä arki on mennyt uusiksi. Suurin vaikutus meidän perheelle tilanteessa on ollut se, että töiden lisäksi kotona pitää hoitaa myös tokaluokkalaisen etäkoulu ja 6-vuotiaan varhaiskasvatus.

Meillä molemmilla vanhemmilla on kuitenkin sikäli etuoikeutettu tilanne, että pystymme tekemään työmme täysin etänä.

Emme olisi selvinneet ilman kahta asiaa.

(1) Tiukkaa kalenterisuunnittelua ja aikatauluista sopimista sekä
(2) yhteistyötä muiden perheiden kanssa.

Tässä ajassa kannattaa siis suunnitella työt entistä tarkemmin ja noudattaa suunnitelmaa. Yhdessä muiden kanssa. Näin voi kasvattaa hallinnan tunnetta eikä kiire ja stressi pääse kasvamaan liian suureksi.

Ohessa hiukan tarkemmin miten meidän arkea on pyöritetty.

1. Kalenterisuunnittelu

Olemme jakaneet 15.5.2020 asti puolison kanssa jokaisen arkipäivän maanantaista torstaihin kahteen 6 tunnin vuoroon. Aamuvuoro on klo 8-14 ja iltavuoro klo 14-20. Perjantai on jaettu kahteen 4,5 tunnin vuoroon klo 8-12.30 ja klo 12.30-17. Myös sunnuntait olemme varanneet töille klo 8-14 ja klo 14-20. Perjantaisin meillä on klo 17-18 perhepalaveri, jossa keskustelemme ajankohtaisista asioista vanhempien ja lasten kanssa. Perjantai illat ja lauantait olemme pyrkineet pitämään vapaina. Lisäksi itselläni on kuntapolitiikkaan liittyvät luottamustoimet ja kokoukset, jotka vievät oman aikansa.

Vuorojen periaate on se, että toinen vastaa aina lasten asioista ja kotitöistä ja toinen saa tehdä täysin rauhassa töitä. Toki, se joka vastaan lapsista voi ja usein joutuu myös tekemään töitä ja osallistuu etäkokouksiin aina silloin kun mahdollista. Se, joka on aamuvuorossa lasten kanssa vastaa kuitenkin siitä, että tokaluokkalainen tekee koulutehtävänsä ja osallistuu opettajan järjestämiin etätapaamisiin ja, että ruokaa on pöydässä ruoka-aikoina. Se, joka tekee aamulla töitä, voi halutessaan toki aloittaa aiemmin tai käydä vaikka urheilemassa. Iltavuoroa tekevä taas voi jatkaa tarvittaessa myöhempään, jos toinen vastaa lasten iltatoimista ja nukutuksesta. Näin olemme suunnilleen pystyneet hoitamaan sekä työtehtävät, koulun ja varhaiskasvatuksen.

2. Yhteistyö muiden perheiden kanssa

Lisäksi yhteistyö muiden perheiden kanssa on auttanut paljon. Meillä on ollut onnekas tilanne, kun lähistöllä ja aivan naapurissa on asunut lasten muutama hyvä ystävä. Heidän luona lapset ovat ahkerasti kyläilleet ja vastaavasti nämä lapset ovat olleet myös meillä.

Näin vanhempien kuorma on helpottanut puolin ja toisin sekä lapsilla on ollut myös rajatusti leikkiseuraa. Lisäksi eräs ystävämme lähistöltä on käynyt lasten kanssa usein arkipäivisin pihalla leikkimässä. Tämä on mahdollistanut sen, että olemme pystyneet suoriutumaan paremmin työtehtävistä ja etäkokouksista.

Iso kiitos lastemme ystäväperheille avusta ja tuesta! Ilman teitä emme olisi millään selvinneet.

Ennen korona-aikaa viikonloppuisin ajatus oli usein, että pääsisipä jo töihin tekemään merkityksellisiä asioita ja palautumaan lapsiperhearjesta. Nyt ajatus sunnuntaisin on, että voi ei. Kohta pitää arjen pyörittämisen ohella taas hoitaa kaikki työt, etäkoulu koululaiselle ja varhaiskasvatus päiväkotilapselle.

Kaiken tämän myötä arvostus opettajiin ja varhaiskasvattajiin on kasvanut huimasti. Ja odotan jo kovasti, että lapset pääsisivät taas kouluun ja päiväkotiin.

14 kommenttia artikkeliin ”Miten sovittaa korona-aikana yhteen etätyö, etäkoulu ja varhaiskasvatus?”

 1. Huolimatta muutamien etuoikeutetussa asemassa olevien henkilöiden järjestelmällisestä elämisen suunnittelusta koronakriisin aikana minua ihmetyttää suomalaisten hölläkätisyys tämän vaarallisen viruksen leviämisen estämisessä.

  Eniten hämmästyttää kohdassa 2 mainittu naapuriyhteistyön löysä järjestämistapa. En olisi ihan noin leväperäinen lasten enkä aikuistenkaan suhteen. Tämä koronavirus ei ole mikään leikin paikka, sillä se on näkymätön ja ja sen aiheuttama sairaus on kaikenikäisille ihmisille todella tuhoisa.
  Miten näin toimien ( kts.kohta 2 ) yhteistyökumppanit varmistavat sen, etteivät muiden kanssa lähiyhteyteen joutuvat lapsenne tai te itse ole tekemisissä koronavirustartunnan saaneiden kanssa ? Etenkin lasten kanssa leikkimässä käyvä lähellä asuva aikuinen henkilö saattaa tuoda viruksen mukanaan sieltä lähiympäristöstä. Tartunnan saaneet ( lapsetkin ) voivat olla oireettomia, mutta silti he voivat tietämättään levittää virusta ympärilleen. Ehkä tartunnan estämiseksi kaikilla teillä on kyläilemisen ja muun tapaamisen aikana yllä tehokkaat kasvosuojaimet ( nk.maskit ) ja pidetään aina vähintään metrin etäisyyttä toisiin ? Tai olette ehkä kaikki jo saaneet testillä ajan kanssa varmistetun koronanegatiivisuustuloksen ?

  Tilanteen hallinnan tunne saattaa kasvaa mainitulla elämäntilanteen suunnittelulla , mutta miten on samalla oikeasti viruksen selättämisen kanssa ? Ei kannattaisi olla oman mukavuuden ja vapauden takia noin huoleton ja hätäinen rajoitusten noudattamisen ja purkamisen kanssa, koska COVID-19 ei ole vielä takanapäin Suomessakaan…jos on koskaan.

  PS.:Lasten ” nukutus ” tarkoittanee lasten laittamista nukkumaan, eikä lapsille annettua anestesiapistosta tai napautusta KO …. suomenkielen sanojen ja niiden merkitysten osalta kannattaa olla huolellinen .Muutenkin , ” lapsiperhearki ”on kyettävä sietämään kaikissa tilanteissa, jos sen olemassaoloon on kerran suostunut.

  Vastaa
 2. Lisäys edelliseen :

  Ensimmäinen ranskalainen covid-19 tartunnan saanut ja tautiin kuollut mies oli opettaja.Tämän kuoleman jälkeen hänen työpaikkanaan ollut koulu ja koko hänen asuinpaikkansa eristettiin karanteeniin ja asukkaat, joista etenkin kyseisen opettajan oppilaitoksessa opiskelevat lapset testattiin. Testauksen tuloksena ilmeni, että useat henkilöt ja varsinkin monet koululaiset ja opettajat, olivat altistuneet koronaviruksen aiaheuttamalla sairaudelle. Tutkimuksen mukaan lapset olivat lisäksi levittäneet virusta kotonaan ähimmäisiinsä ja muihinkin heidän kanssa tekemisissä olleisiin ihmisiin.

  Ranskassa on koronan aiheuttamaan sairauteen kuollut monta lasta ja alle 30-vuotiaita alkuaan ihan perusterveitä nuoria ihmisiä. Sairaus ei siis ole vaarallinen.pelkästään ikäihmisille, vaikka nämä ovatkin suurin riskiryhmä.

  Ranska aikoo avata koulut toukokuun 11 päivästä alkaen , ensin ala-asteen ja myöhemmin ylä-asteen. Koulut avataan läänien koronatilanteen mukaan. Läänit on luokiteltu ” punaisiksi ” ja ” vihreiksi ” siitä riippuen kuinka laajasti sairaus on levinnyt ja miten terveydenhoito pystyy vastaamaan tarpeisiin. Opetusalan asiantuntijat uskovat tämän jaon aiheuttavan eriarvoisuutta lasten oppimismahdollisuuksissa ja vanhempien oikeuksien toteutumisessa. Kaikissa kouluissa on noudatettava varotoimenpiteitä, joita on monesti hankala toteuttaa. Vanhemmille lasten laittaminen kouluun on vapaa-ehtoista, eikä poissaoloista rangaista. Ylästeella ( college ja lyseo ) opettajien ja oppilaiden on pidettävä maskia ja etäisyyttä toisiinsa.
  Opettajien ammattijärjestöt sekä vanhempien yhdistykset ovat vastustaneet voimakkaasti koulujen avaamista sanitaariturvallisuussyistä. Oppilaitosten johtajat ja opettajat eivät usko voivansa toteuttaa vaadittavia turvatoimia käytännössä. Kouluja ei pitäisi avata aikuisten tarpeiden, vapauden-ja mukavuudenhalun tyydyttämiseksi.
  Asun yhdessä niistä kahdesta Ranskan vähiten koronan kiusaamista lääneistä. Näiden läänien vähäisten sairastumislukujen arvellaan johtuvan niiden melko eristyneestä sijainnista ja harvasta asutuksesta. Ihmisten keskeinen läheinen kanssakäyminen on normaalioloissakin aikalailla rajoitettua. Esimerkiksi kun teen n.tunnin mittaisen ja muutaman kilometrin pituisen kävelylenkin lähiympäristössä, niin tavallisissakian oloissa tapaan harvoin muita ihmisiä kävelemässä. Nyt koronarajoitusten takia täällä vuoristossa on tavallistakin rauhallisempaa ja hiljaisempaa. Vain luonnon rauhoittavat äänet korostuvat entisestäänkin.Varsinkin keväinen lintujen jokapäiväinen konsertti on kuuluvaa.
  Vähäisestä altistumisriskistä huolimatta en lähettäisi vielä lapsia kouluun ottaen huomioon Ranskan koronaan liittyvän vieläkin suhteellisen vakavan kokonaistilanteen.
  Rajoituksista ja vapaudesta puheenollen :
  Vapaus ei ole koskaan absoluuttista, rajatonta. Se on aina rajallista, suhteellista. Näin on varsinkin hätä-ja vaaratilanteissa. Meillä on tapana sanoa, että itsekunkin oma henkilökohtainen vapaus päättyy siihen, mistä toisen vapaus alkaa. Jokaisella on siis vapaus olla tartuttamatta sairautta, mutta hänellä täytyy myös olla vapaus olla altistumatta sille toisten välinpitämättömyyden takia..

  Vastaa
 3. Selvennys :
  tarkoitan tuolla viimeisimmällä vapaudella sitä, että toisten ihmisten välinpitämättömyyden, esimerkiksi rajoitusten noudattamatta jättämisen takia kenenkään ei pitäisi joutua vaaraan saada tartunta.
  Tosin koronatartunnan saaneiden ei ole kovin helppoa olla jakamatta virusta ennen sen havaitsemista tai varsinkin heidän ollessa oireettomia. Onkin tärkeää
  yrittää suojella varotoimenpiteillä itseään tartunnalta ,mutta samalla myöskin muita ihmisiä mahdolliselta tartuttamiselta.
  Kukaan ei ole yksin koronan kanssa. Rajojen sulkeminenkaan ei estä sen kulkua, sillä koronavirus ei tunnista valtioiden rajoja. Valtioiden hallintakyky ja ohjeistamisrooli korostuukin erityisesti tällaisessa tilanteessa. Koronaviruksen leviämisen vastustaminen niin pitkälle kuin mahdollista on meidän kaikkien yhteinen koetus. Jo saavutettuja positiivisia tuloksia ei tässäkään kamppailussa pitäisi pyyhkäistä pois kiirehtimällä poistamaan rajoitukset liian nopeasti ( muista kuin terveydellisistä syistä ).

  Vastaa
 4. Ranskassa vastuuasemassa olevat kunnanjohtajat ovat olleet tyytymättömiä hallituksen päätökseen avata koulut toukokuussa.
  Niinpä hallitus antoikin juuri uuden ohjeistuksen. Sen mukaan koronan osalta ” punaiseksi ” luokitellussa läänissä sijaitsevan kunnan johtajan ilmoittaessa opetushallinnolle , ettei sen alueella olevissa kouluissa ole mahdollista noudattaa kaikilta osin vaadittavia turvatoimia, niin kouluja ei ole pakko tällöin avata toukokuussa.

  Vastaa
 5. Ranskan hallitus päätti tänään jatkaa koronaviruksesta johtuvaa sanitaarihätätilaa 24.7. 2020 asti.
  Voimassa olevat ja purettavat rajoitukset , mm. koulujenkin osalta , määritellään sen mukaan, mihinkä koronatilanteesta riippuvaan uhkakategoriaan läänit lasketaan kuuluvan. Kategoriat ilmaistaan väreillä punainen, oranssi ja vihreä. Tällä hetkellä lääneistä 34 luetaan punaisiksi , 28 oranssiksi ja 41 vihreiksi. Läänien viranomaistaholle ( terveysviranomaiset , prefektuurit ) lankeaa vastuu säädösten noudattamisesta

  Hallituksen ohjeistaminen tuntuu taas olevan melko monimutkaista. Osa ohjeista ja rajoituksista jää voimaan,osa niistä puretaan ja joitakin uusia tulee tilalle . Esimerkiksi kasvomaskin käyttö julkisessa liikenteessä ( metro, bussit ym.) tulee kaikille pakolliseksi. Altistumistestejä tehdään entistä enemmän etenkin riskiryhmissä ja tartunnan saaneet eristetään.
  Osa kaupoista saa olla auki tietyissä rajoissa työntekijöitä ja asiakkaita ( väestöä ) koskevien rajoitusten ja ohjeiden mukaan. Hallitus suosittelee yrityksille etätyön lisäämistä silloin kun se on mahdollista. Ammattiyhdistysliike puolestaan vaatii etätyön tarkkaa sääntelemistä siten, ettei siitä ole työntekijöille ylisuurta stressiä tai muuta haittaa, eikä sen järjestelyllä poljeta näiden lakisääteisiä oikeuksia. Työntekijöitä edustavien järjestöjen taholla jousto hyväksytään , mutta sekin tietyissä rajoissa.

  Vastaa
 6. EU-maan Ranskan hallituksen päätöksessä jatkaa koronan takia hätätilaa ja lisätä turvatoimia ilmenee ensisijaisesti huoli maassa elävien ihmisten terveydestä.Tässä uudessa tilanteessa on huolehdittava ennenkaikkea väestön terveydestä. Ihmisten pelastaminen , heidän kaikkien terveys, iästä riippumatta , on nyt asetettava etusijalle. Sen on oltava prioriteetti. Terveydenhuoltoon on nyt ohjattava kaikki mahdolliset voima-ja rahavarat. Tämä on myös väestön enemmistön, riskiasemassa olevien terveydenhoitajien sekä terveysviranomaisten käsitys. Aliarvioiva ja löysä suhtautuminen koronaviruksen leviämisen vastustamiseen ei edistä viruksen taltuttamista.
  .

  Vastaa
 7. PS. edelliseen:
  Suomen hallitus tahollaan näkyy pelaavan ” venäläistä rulettia ” koronaviruksen kanssa !
  Vaikuttaa siltä kuin suomalaisilla päättäjillä ei olisi tarpeeksi varmaa tietoa kyseessä olevan viruksen käyttäytymisestä, sen leviämistavoista ja -kapasiteetista sekä sen vaarallisuudesta muille kuin yli 70-vuotiaille. Koronaviruksen aiheuttama covid-19 sairaus ,usein vakavine jälkiseurauksineen, ei ole ihan kuin mikä tahansa tartuntatauti, jonka leviämistä voitaisiin helposti hallita voimassa olevan tartuntatautilain mukaisilla toimenpiteillä. Koronavirus on uusi ennennäkemätön ilmestymä , eikä sitä vastaan ole vielä löydetty tehokasta lääkettä tai rokotetta. Se on toistaiseksi meitä vahvempi, eikä ole kadonnut mihinkään Suomestakaan. Jos sitä kohtaan ollaan yhtä välinpitämättömiä kuin on oltu ilmastokriisiä kohtaan, niin sekin saa meistä ylivallan.

  Varsinkin tieteellistä perustelua vailla olevat, pelkkiin arvailuihin perustuvat varotoimenpiteiden ja rajoitusten välttämiset ja nopeat purkupäätökset näyttävät vastuuttomilta.
  Demokratian ( kansanvallan ) kannattajana minua ihmetyttää samoin vetoaminen perusoikeuksien rajoittamisen mahdottomuuteen oikeusvaltiossa. Ihmisten vapaus ei ole koskaan ollut missään yhteiskunnissa rajatonta, eikä se ole absoluuttista oikeusvaltiossakaan. Hyvin toimiva oikeusvaltio ei ole hitaan kankea ja kykenemätön taipumaan uhkatilanteessa.. Sen ei pitäisi olla paikalleen jähmettynyt, eikä sen pitäisi olla este valtion nopealle vaaratilanteeseen sopeutumiselle ja väestön suojaamiselle uhan edessä. Näin olisi oltava ei vain sodan uhatessa vaan myöskin rauhan vallitessa. Sen tulisi kyetä ennakoimaan tilanteet ja niiden hallinta myös terveysuhkien ja erityisesti koronaviruksen tapaisten ympäristökatastrofien varalta.

  Vastaa
 8. Edelliseen lisänä:
  Eikö ihmisen ensimmäinen perusoikeus olekaan saada pysyä elossa ja terveenä sekä saada suojausta ja turvaa tarvittaessa ?

  Vastaa
  • Moi, kiitos hyvistä kommenteista! ajattelen, että meidän pitää varmistaa ihmisten hyvinvointi ekologisissa rajoissa. Se tarkoittaa mielestäni sitä, että kyllä kaikilla on oikeus pysyä elossa ja terveenä niin pitkään kuin mahdollista saaden suojaa ja turvaa.

   Vastaa
 9. Moi itsellesi Leo
  Kiitos kiinnostuksestasi asiaa kohtaan, ja siihen mitä muualla tapahtuu koronakriisin takia ! Kuten ajattelet, niin meidän pitääkin varmistaa ihmisten hyvinvointi ekologisissa rajoissa. Tämä vaatii melkoista kekseliäisyyttä ja päättäväisyyttä.
  Ranskan hallitus selitti tänään kansalle heinäkuulle asti jatkettavan hätätilan vaatimia toimenpiteitä ja niiden tarkoitusta. Pääministeri Edouard Philippe sanoi, että meidän on nyt elettävä koronaviruksen kanssa, ja paras tapa elää sen kanssa on suojautua siltä. Siksi voimaan jäävät ja uudet varotoimet ja rajoitukset ovat tarpeellisia. Jos tilanne pahenee, niin rajoitusten purkaminen peruutetaan.
  Samoin opetusministeri ja terveysministeri ( neurologi ) selittivät kukin tahollaan hallitukset päätöksiä, jotta vâestölle tulisi mahdollisimman selväksi miten jatketaan 11.5.20 eteenpäin, jolloin yhteiskuntaa avataan vähitellen.

  Tutkituista maskeista tehokkaimpina pidetään FFP2 ja FFP3, kangasmaskia ns.kirurgista maskiakaan ei katsota yhtä hyväksi suojaimeksi, Joka tapauksessa kasvosuojaimen käyttöä suositellaan julkisilla paikoilla ja etenkin toisten ihmisten kohtaamistilanteissa. Tämä altistumis -ja/tai tartuttamisriskin takia
  Julkisessa liikenteessä on sitten kaikilla maskipakko. Määräksen rikkomisesta sakotetaan 135 euroa. Maskipakko ,koskee myöskin yli 11-vuotiaita lapsia, näiden
  olemassaolevan altistumis-ja tartuttamisriskin vuoksi. Liikkumiskieltoa puretaan, mutta matkustaminen yli 100 km. päähän asuinpaikasta ei ole mahdollista muutoin kuin ” vihreän ” läänin sisällä tai muutoin vain hakemuksesta pakollisista ammattisyistä tai perhe-ja lasten koulutussyistä.
  Koulujen avaamisesta hallitus on päättänyt lisäksi, että ” punaisessa ” läänissä sijaitsevaa toisen asteen oppilaitosta ( collège joka aloitetaan n.11-vuotiaana ) ei tarvitse avata 18.5.20 lähtien kuten ” vihreissä ” lääneissä. Lyseot avautuvat myöhemmin tilanteen etenemisestä riippuen.

  Suomenkin hallituksen pitäisi selittää selvemmin ,ihmisille mitä sen tekemillä määräyksillä, rajoituksilla ja suosituksilla tarkoitetaan käytännössä , ja minkä takia niitä tarvitaan. Näin helpotetaan niiden käsittämistä, hyväksymistä ja noudattamista.
  Hyvää jatksamista ja vointia tästä eteenpäinkin kaikille !

  Vastaa
 10. Maskeista vielä:
  Suomen pääministeri Sanna Marin on sanonut, että ( etenkin kankaisten) maskien hyödyistä ja haitoista ei ole kiistatonta ietoa.Siksi hallitus teetättâä tutkimuksen …jonka tulokset saadaan vasta kesäkuussa.
  Ranskassa kasvoja suojaavista maskeista, niiden käytön hyödyistä ja tarvittavasta maskien määrästä on käyty vilkasta keskustelua ja kiistelyä heti koronaviruksen ilmaantumisesta lähtien. Kiivasta kielteistä arvostelua hallitus sai erityisesti ilmoituksestaan , jonka mukaan maskeista olisi vain vähän hyötyä, kun kyse oli todellisuudessa maskien riittämättömyydestä kaikille. niitä tarvitseville ja vaativille ! Aikaisemmat SARS-viruksen ajoilta valtion terveysviranomaisten hallussa olleet FFP2 -maskivarastot oli osittain tuhottu. Osa niistä oli lopulta käyttökelpoisia, ja ne toimitettiin etusijassa sairaaloille.
  Sittemmin maskien laatuvaatiuksia sekä niiden hyötyjä ja haittoja on tutkittu tarkemmin. Hallitus antoi 29.03.20 väestön yleiseen käyttöön tarkoitettuja kasvomaskeja koskevan ministeriöiden yhteisen ( 27.03.20 päivätyn ) AFNOR SPEC S76-001 säädöksen. Kyse on kasvosuojainten laatuvaatimuksesta ja tehosta koronaviruksen suhteen.

  Ranskassa koronaviruksen nopeasta leviämisestä ensin yllättyneet poliittiset päättäjät ovat oppineet eivätkä enää vitkastele varotoimien osalta. Koronaviruksesta ja sen leviämisen vastustamisesta tiedetään jo paljon, ja uutta opitaan .

  Huomenna aloitettavien koronarajoitusten osittaisesta väljentämisestä johtuen asuinalueeni Auvergne-Rhône -Alpes aluehallinto on päättänyt jakaa kaikille sen asukkaille kasvosuojaimia maksutta. Maskit on valmistettu Ranskassa kyseisellä hallintoalueella sijaitsevissa yrityksissä. Aluehallinto maksaa niiden teettämisen Tänä sunnuntaina aluehallintoa avustavat kunnan valtuuttamat henkilöt jakoivat suojamaskeja asukkaiden koteihin tuotuna. Maskien jakajilla oli kasvosuojain ja he pitivät etäisyyttä maskien vastaanottajiin. Erityisesti maskien saamiseksi kunta ja aluehallinto huolehtivat riskiryhmiin kuuluvista ( esim. yli 70- vuotiaista ) asukkaista. Nimeltä hakemaan kutsuttuna ( ! ) minulle tuotiin portille kaksi kankaista suojukseen pakattua maskia käyttöohjeineen. Ne ovat AFNOR SPEC S76-001 mukaisia Kangasmaskit ( polyester ) ovat 50 kertaa pestäviä ja uudelleen käytettäviä. Ne on testattu koronalta ja viruksen jakamiselta suojaaviksi 4 tunnin laboratoriotestissä. Niitä voidaan siis käyttää 4 tuntia kerralla.
  Enpä voinut muuta kuin olla kiitollinen saamistani maskeista, vaikka minulla ei ole ihan hirveä hätä, kun on vielä varastossa muutamia koronaviruspotilaiden hoitajillekin sopivia tehokkaita maskeja. Kuinka kauan tämä hätätilanne jatkuu….sitä ei kukaan osaa arvata. Parasta on olla varovainen ja noudattaa terveysviranomaisten ja hallituksen määräyksiä niin kauan kuin tarpeelista…maskienkin osalta.

  Vastaa
 11. Mahtavaa! Suomi se vasta tietää ja osaa toimia ( kunnianhimoisesti), koronaviruksen leviämisen estämisessäkin ! Suomen hallitus on onnitellut itseään jo pitkälti etukäteen tavoitteensa onnistumisesta – koronapandemian jatkuessa samanaikaisesti maailmalla ja Suomessakin! Kansalaisten suojelua parantavia rajoituksia puretaan kiireesti ensisijaisesti niin kutsutusti ” taloudellisista ” syistä. Pian nähdään mitä siitä seuraa.
  Kouluja avataan siksi, että ( opetusministerin mukaan ) ” etäopetukselle ei enää ole oikeudellisia perusteita ”. Hallituksen mukaan, aikaisempaa terveysviranomaisten arvioon perustunutta etäopetuksen välttämättömyyttä ei enää ole olemassa. Entä miten on näissä oloissa lasten, opettajien, lasten vanhempien ja kaikkien koulutoimintaa ylläpitävien ihmisten terveyden suojelemisoikeuden kanssa ? Kenellä Suomessa on ensisijainen oikeus saada suojelua ja tulla pelastetuksi , niillä palvotuilla ” vapailla ” markkinoillako ?

  Kun blogissasi toivot pikaista koumlujen avaamista , niin vietkö Leo huojentuneena ja huoletta lapsesi kouluun nyt heti etäopetuksen loppuessa heille ? Käytätkö itse kasvosuojainta ja missä ? ( Ranskassa muuten voi nyt ostaa kirurgisia maskejakin apteekeista ja tavarataloista ! Niitä on tarpeeksi saatavilla )
  Mitään ei ole Suomessa opittu tästäkään kriisistä. Vasemmistopuolueiden ja Vihreiden oikeistolainen ” hallituskumppani ” , entiseen normaaliin haikeasti kaipaava Keskusta näkyy olevan taas ruoria kääntelemässä suunnan osoittamiseksi .!! Ja muut senkun ” seuraa johtajaa ”-tyyliin perässä. Ihmisiä sairastuttavan ja tappavan vaarallisen viruksen leviämisen estäminen näyttää olevan sivuseikka, kunhan talous ja sen kasvu saadaan taas kovaan vauhtiin millä ehdoilla tahansa ja tietysti julkisia varoja säästämättä Mistä sitten varat luvattujen julkisten investointien , koulutuksen ja vähäosaisten elinehtojen parantamiseen, kun miljoonat ( ehkä miljardit ) jaetaan ilman ilmastotakuita ja takaisinmaksuvaatimusta ( ! ) yksityisen sektorin ” pelastamiseen ” Tavallisten ihmisten pelastamisesta koronakriisin seurauksilta ei ole niinkään väliä. Enteillään julkisen sektorin supistuksia ja leikkauksia ja hallitusohjelmaan kirjattujen uudistusten siirtämistä ja mahdollista pysäyttämistä.
  Suomen hallitus etenee pitkin loikkauksin totuttuun entiseen tapaan ” talous ” – mikä tahansa business – edellä koronakriisinkin aikana. Miljoonia kilisee valtion pussista jatkuvasti businessmaailman kassaan. Vastuutonta toimintaa tosiaan.

  Suomessa on paljon yrityksiä, joiden toiminta ja tuotanto ei ole yhteiskunnalle hyödyllistä ja välttämätöntä. Monien yritysten toiminta on suorastaan haitallista meneillään olevan ilmastokriisin ja luonnon monimuotoisuuden kannalta.
  Katso em. aiheeseen liittyvä juttu : Yle.fi uutiset 12.5.20 , ” Tutkimus: Talouskasvu syö luonnon monimuotoisuutta Suomessa- Nyt biodiversiteetin köyhtyminen voidaan pysäyttää ” Tästä pitäisi hallituksenkin ottaa ensimmäiseksi oppia !

  Vastaa
  • Kiitos kommenteista! On ollut kiinnostavaa lukea näitä päivityksiäsi siitä, miten Ranskassa on toimittu koronan keskellä.

   Meillä lapset menivät tänään ensimmäistä kertaa kouluun ja päiväkotiin sitten maaliskuun. Meillähän on oppivelvollisuus, joten ilman pätevää syytä ei ole mahdollista jatkaa lapsen pitämistä pois koulusta. Varsinkin kun meidän perheessä ei kuuluta riskiryhmään.

   Itse en ole kasvosuojainta käyttänyt lainkaan.

   Toivotaan, että elvytystä suunnataan mahdollisimman paljon ympäristön ja ilmaston kannalta kestävällä tavalla. Tähän yritän itsekin vaikuttaa mahdollisuuksien mukaan. Tuo Ylen uutinen 12.5. oli tosi hyvä!

   Vastaa
 12. Ranskassa kaikki koronaviruksen leviämisen estämiseen liittyvät hallituksen ehdottamat toimenpiteet vahvistetaan kaksikamarisessa parlamentissa ( kansalaiskokous ja senaatti ) ennen niiden voimaansaattamista. Hätätilan jatkamisestakin päätti lopulta parlamentti. Kansanedustajilla on siis vielä päätösvalta asiassa, vaikka nyt koronakriisin aikana heidänkin kokoontumisia on jouduttu säännästelemään. He, kuten muutkin kansalaiset voivat valittaa päätöksestä kansalliselle ja EU:n oikeuslaitokselle.
  Hallitus ei voi siis yksin parlamenttia ohittaen päättää varotoimista ja rajoituksista. Tästä johtuu joskus kansalaisia ärsyttävä päätösten hitaus suhteessa koronan leviämiseen, vaikka nyt ollaankin alkuhämmingistä selvittyä paljon nopeampia. Aluehallinnolla ja kuntapäättäjillä on toisaalta vastuu päätösten toteuttamisessa, ja lisäksi ne voivat tehdä omia päätöksiään , kuten on tehty esimerkiksi maskien osalta. Meillä kunnanvirasto on ollut koko kriisin aikana avoin, ja avustusta on annettu kuntalaisille tarvittaessa. Minulle kunnanjohtaja soitti jo rajoitusten alussa maaliskuussa ja kysyi miten pärjään ja tarvitsenko apua, jota kuntapäättäjät tarjoavat ( esim. ruokahankinta ja terveyteen liittyvä avustus ). Ja minulle maskit toi apulaiskunnanjohtaja. Meitä on aluehallinnon alaisena monia miljoonia ihmisiä ( alueella on kaksi suurta kaupunkiakin Lyon ja Clermont-Ferrand ) , ja maskeja jaetaan ainakin meilläpäin kaikille, siihen on varattu rahaa ja vaivannäköä. Siis mÿôskin kunnanvaltuutetut osallistuvat mm. suojamaskien jakoon omalla panoksellaan. Mikään virallinen taho ei ole silti levittänyt paniikkia. Päinvastoin, asiaan suhtaudutaan rauhallisesti harkiten ja toimien.
  Ranskan terveysministeri, erikoislääkäri Olivier Véran , on painottanut sitä, että kasvoja suojaava maski ei yksin suojaa koronalta, vaan sen kanssa yhtäaikaisesti on noudatettava muita suositeltuja varotoimenpiteitä. Ja maskin käytössäkin on omat sääntönsä. Tehokkaan maskin hyödyllisyydestä altistumista ja tartuttamista vastaan on kuitenkin terveysviranomaisten mukaan ollut näyttöä jo tähän mennessä ,ja he suosittelevat niiden käyttöä.

  Suomessa tällaisen terveyskriisitilanteen sattuessa eteen ei aina ole tiedetty kuka on vastuussa ja mistä. Hallituksen kasvosuojainten hankkimissuunnitelmakin meni täysin pieleen ja moninkertaiseen oikeuskäsittelyyn taitamattomuudesta johtuen. Tämä on varmaan vaikuttanut maskien huonoon saatavuuteen. Vai pitävätkö poliittiset päättäjät suomalaisia kenties haavoittumattomina tyyliin ” mehän osataan hoitaa homma, ei koronavirus meitä enää saavuta eikä pahasti vahingoita , ei ainakaan riskiryhmiin kuulumattomia ” ….? Taidat Leo kuulua itse tähän poliittiseen päättäjäporukkaan, joka uskoo koronasta selvittävän vain vähäisinlyhytaikaisin ponnistuksin ? .
  .Vaikka koronavirus saavuttaa ja voi vahingoittaa muitakin ihmisiä kuin riskiryhmiin kuuluvia lapsia ja aikuisia. Hyvin treenattuja urheilijoitakin on sairastunut ja kuollutkin covid-19 :n takia. Eräiden ranskalaisten urheilulääketieteen tutkimusten mukaan altistumisriski tälle koronavirukselle nousee nimenomaan liiallisesti kuntoliikuntaa harrastavilla ihmisen luontaisen vastustuskyvyn ( immuniteetin) ennemminkin heikkenemisestä kuin vahvistumisesta johtuen. Niiden mukaan jo 30 minuutin päivittäinen reipas liikunta ulkona parantaa imminiteettiä. Kohtuus on siis hyväksi koronaviruksenkin vastustamisessa !

  Olisikohan siellä lainsäädäntö liian jäykkää tällaiseen kriisitilanteeseen sopeutumiseksi ? Entä ovatko eri virastojen ja viranomaisten vastuualueet ja ohjeistus epäselviä ?

  Ranskassa ei ole varsinaista suomalaistapaista peruskoulusysteemiä, mutta . Ranskassakin on oppivelvollisuus eli koulupakko 16-vuotiaaseen asti. Siitä huolimatta koronaviruksen aiheuttaman vaaratilanteen vuoksi on tehty uudet parlamentin hyväksymät säädökset joiden mukaan lähiopetukseen osallistuminen on nyt vapaaehtoista. Asianmukaisesti hoidetussa etäopetuksessakin lapsien oppivelvollisuus toteutuu ! Etäopetusta siis jatketaan ja vanhemmilla on velvollisuus saattaa lapsensa opetuksen piiriin. Kaikkia alakoulujakaan ei ole heti avattu lâänien koronatilanteesta riippuen. Yläastetta ei ole avattu turvallisuussyistä . Se vataan ehkä vielä ennen heinäkuun alussa alkavia kesälomia, mutta tästä ei ole vielä varmuutta.

  Vastaa

Jätä kommentti