Osallistava ja osaava Suomi – miten vapaaehtoistoiminta näkyy hallitusohjelmassa?

Kansalaisyhteiskunnan vahva merkitys tunnustetaan tuoreessa hallitusohjelmassa hyvin.

Hallitusohjelman tavoitteena on, että ”Vahvistetaan systemaattisesti kansalaisyhteiskunnan tilaa ja toimintaedellytyksiä Suomessa ja maailmalla.” Tämä nousee esille kohdan ”Suomi kokoaan suurempi maailmassa” tavoitteissa.

Kansalaistoiminnan kannalta keskeinen luku on ”Turvallinen oikeusvaltio Suomi”, jonka kolmannessa tavoitteessa ”Demokratia, osallisuus ja luottamus yhteiskunnan instituutioihin vahvistuvat” kirjataan tarkemmin kansalaistoiminnan edistämisestä ja autonomisuudesta:

”Hallitus turvaa osallisuuden ja monimuotoisen kansalaistoiminnan edellytykset valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä vahvistetaan. Eriarvoisuutta torjutaan osallisuudella. Kaikkien mahdollisuutta merkitykselliseen kansalaistoimintaan edistetään ja turvataan järjestöjen toiminnan autonomisuus.”

Edelleen myös järjestöjen kuulemiskäytäntöjä parannetaan ja hallinnollista taakkaa helpotetaan:

”Kuulemiskäytäntöjä ja vaikutusten arviointia parannetaan sekä lisätään kansalaisyhteiskuntaan liittyvää osaamista hallinnossa. Kansalaistoimintaa häiritsevää hallintokuormaa puretaan ja lupakäytäntöjä kevennetään. Selvitetään ja poistetaan pikaisesti muun muassa tulorekisterin aiheuttama tarpeeton kansalaistoimintaa häiritsevä hallinnollinen taakka pienille yhdistyksille.”

Kansalaisareenan hallitusohjelmatavoitteisiin lähti mukaan yhteensä huimat 49 järjestöä (Kansalaisareena + 48 jäsenjärjestöä).

Ydintavoitteet olivat:

 • Päivitetään demokratiapoliittinen selonteko tavoitteena edistää vapaaehtoistoimintaa
 • Sisällytetään vapaaehtoistyö työttömyysturvan aktiivimalliin
 • Lisätään vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista koulutuksessa

Hallitusohjelmassa on kirjattu tavoite nuorten osallisuuden kasvattamiseksi. Keskeisessä roolissa nuorten osallisuuden parantamisessa on vapaaehtoistoiminta. Tässä kohdassa Kansalaisareenan ja 48 järjestön tavoitteet näkyvät parhaiten, sillä hallitusohjelmaan on kirjattu seuraavaa:

 • Nuorten kuulemisvelvoitetta vahvistetaan ja sen kehittämiseksi kehitetään uusia työkaluja.
 • Edistetään vapaaehtoistyössä tehdyn työpanoksen ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Edistetään yhteistyötä järjestöjen ja koulujen välillä.
 • Vahvistetaan koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatusta ja osallistamista. Pidetään huolta oppilas- ja opiskelijakuntatoiminnasta. Päivitetään demokratiapoliittinen toimintaohjelma ja huomioidaan nuorten osallisuus kyseisessä ohjelmassa. Valmistellaan tarpeelliset esitykset nuorisolain tarkistamiseksi tavoitteena erityisesti avustusprosessien sujuvoittaminen.

Kansalaisareenan ja järjestöjen tavoite vapaaehtoistyön sisällyttämisestä työttömyysturvan aktiivimalliin tulee taas toteutuneeksi kun aktiivimallin leikkurit ja velvoitteet puretaan ja työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty.

Myös järjestöjen valtionapukäytäntöjä uudistetaan ja selkiytetään sekä varaudutaan tukemaan järjestötoimintaa budjettivaroin, mikäli Veikkauksen tuotot pienenevät.

Toki vapaaehtoistoiminnan merkitystä olisi voinut hallitusohjelmassa korostaa järjestötoiminnan ohella nykyistäkin vahvemmin. Vapaaehtoistoiminnan rooli nousee kuitenkin esille matkan varrella kun hallitusohjelmakirjauksia laitetaan toimeen. Meillä on hyvä mahdollisuus tehdä tämän hallitusohjelman myötä Suomesta maailman paras paikka vapaaehtoistoiminnalle.

Teksti on julkaistu alunperin Kansalaisareenan verkkojulkaisussa VerkkoAreenassa.

4 kommenttia artikkeliin ”Osallistava ja osaava Suomi – miten vapaaehtoistoiminta näkyy hallitusohjelmassa?”

 1. Tarkoituksenne oli siis säilyttää Sipilän hallituksen työttömiä kurittava työttömyysturvan aktiivimallilaki sellaisenaan, ja vain ” koristella ” sitä sisällyttämällä palkaton vapaaehtoistyö sen puitteisiin.
  Ihmettelen todella kiertelevää selitystäsi siitä, että näin tulisi nyt tosiaankin käymään toteutettaessa uuden hallitusohjelman tavoitteita aktiivimallin osalta !
  Yksi Vasemmistoliiton kynnyskysymyksistä hallitukseen menolle oli aktiivimallin kokonaispurkaminen, jolla tarkoitetaan sen todellista lainmukaista peruuttamista , eikä pelkästään sen leikkureiden ja velvoitteiden purkamista. Suuren suosion saavuttaneessa eduskuntaan asti edenneessä kansalaisaloitteessa vaadittiin ko.lakiehdotuksen hylkäämistä jo ennen sen voimaanastumista! Käytäntö on osoittanut, ettei aktiivimallilla ole saavutettu mitään uskoteltuja työllisyysvaikutuksia.

  Oletkohan halunnut antaa kummallisen kuvan tulevan Rinteen hallituksen tarkoituksesta saadaksesi em.tavoitteenne näyttämään saavutetulta ? Jos poliittisesta näkökulmasta katsoen oikein ymmärrän, niin haitallisen aktiivimallin tilalle tullaan nyt valmistelemaan uusi työttömyysturvaa koskeva oikeudenmukaisempi lainsäädäntö.
  Eikä eriarvoisuuden ja köyhyyden poistamiseen , oikeudenmukaisen yhteiskunnan rakentamiseen pyrkivällä edistyksellisellä kansanrintamahallituksella ole mitään erityistä syytä korostaa ilmaistyön /vapaaehtoistyön merkitystä. Se jääköön sen arvon mukaiseen asemaan. Eri asia on sitten järjestötoiminnan korostamainen.
  Toivottavasti Suomesta ei koskaan tule palkattoman ilmaistyön teettämisen maailmanmestaria !.

  Vastaa
 2. Tarkennus:
  Mikäli vielä ymmärrän suomenkieltä oikein, niin tuleva hallitus aikoo peruuttaa kyseisen työttömien ihmisten köyhtymistä , eriarvoisuutta kasvattavan epäoikeudenmukaisen aktiivimallin. Se on siis tarkoitus poistaa.Hyvä näin.

  Vastaa
 3. Kansalaistoiminta ei ole mikään uusi viime aikoina syntynyt ilmiö Suomessa, vaan sitä on ollut kautta aikojen. Sillä on ollut hyvin suuri merkitys muun muassa demokraattisen hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Kuitenkin tuota vuosikymmenien aikaisella toiminnalla saavutettua kaikkien hyvinvointia ja tasa-arvoa kasvattanutta sekä demokratiaa laajentanutta yhteiskuntaa on jo samoin vuosikymmenien ajan päättäväisesti tuhottu epäoikeudenmukaiseen ja selvästi demokratian vastaiseen tulokseen johtaneella politiikalla, jonka tekemistä on sitäkin edistetty kansalaistoiminnalla ! Kyse on siitä, millainen ideologia ja poliittinen maailmankatsomus kulloinkin on valllitsevana yhteiskunnassa ja millaisen valtionjohdon se tuottaa. Nytkin tilanne on tällainen.Tuleva demokraattisten poliittisten vaalien tuloksen perusteella koottu hallitus ilmentää ohjelmassaan sen yleistä ideologiaa ja poliittisia päämääriä. Hallitus ei ole ”epäpoliittinen ”, vaan ennenkaikkea politiikka on asetettu sen ohjelmassa keskeiseen asemaan, ihan kuten poliittisesti suuntautuvan hallituksen tuleekin tehdä.

  Nytkin uuden hallituksen ideologialla ja maailmankatsomuksella on siis tärkeä sija sen toteuttaman politiikan tekemisessä. Niillä, jotka uskottelevat , ettei ideologioilla ja puolueiden politiikalla ole enää merkittävää roolia nykyisessä yhteiskunnassa, ja että yksilöllisellä sekä ” kansalaisyhteiskunnan” vapaaehtoistyöllä voitaisiin parhaiten ratkaista kaikki yhteiskunnalliset ongelmat, on kovin surkastunut poliittinen mielikuvitus ! Tämä koskee ilmasto-ongelmienkin ratkaisua.

  Vastaa
 4. Aktiivimallin kumoamisesta on ollut polemiikkia. Jotta vapaaehtoistyön sisällyttämisestä voimassa olevaan aktiivimalliin ja ko.mallin kumoamisen osalta tämän blogin lukijoille ei jäisi epäselvyyttä niin tarkennan vielä kerran :

  Koska hallitusohjelman teksti ja muutaman median ( esim.Yle ) … ja blogikirjoittajan ! … antama julkinen selitys aktiivimallin purkamisesta on aiheuttanut hämmennystä etenkin työttömien keskuudessa, niin uusi sosiaali-ja terveysministeri Aino-Kaisa PEKONEN ( VL ) on tarkentanut asiaa ilmoittaen, että aktiivimalli puretaan niin nopeasti kuin mahdollista. Hänen johtama ministeriö on jo aloittanut mallin purkamisen valmistelun.
  On huomattava , että hallitusohjelmaan kirjatun lauseenosan ”…. kun työllisyysvaikutuksiltaan vastaavista toimenpiteistä on päätetty ” on lisätty aktiivimallia koskevaan kohtaan Keskustan vaatimuksesta , eikä sillä ole erityisemmin vaikutusta siihen, että Rinteen johtaman hallituksen tavoite on lakkauttaa Sipilän ( Kesk.) hallituksen lainvoimaan junnima aktiivimalli. .Keskustan hallitusneuvottelijat ovat halunneet jättää menneestä hallitusvastuustaan sen ” positiivisen ” kuvan, että sen luomalla aktiivimallilla oltaisiin saavutettu huomattavia työllisyysvaikutuksia ! Tällainen on poliittista peliä, jota Keskusta tulee varmaankin harjoittamaan tulevaisuudessakin niin kauan kuin se tulee olemaan mukana Antti Rinteen ( SD ) johtamassa hallituksessa…..
  Leo, toistat haitallisen aktiivimallin suunnittelijoiden ja sen voimaansaattajien puhetta ( Kesk.), siitä huolimatta, että aktiivimalli tullaan kumoamaan niin nopeasti kuin mahdollista voimassa olevan lainsäädäntôtavan mukaan. Työttömyysturvan kokonaisuudistus on hallituksen ohjelmassa, ja aktiivimalli korvataan uudella järjestelmällä. Tämä vie kuitenkin aikaa muutaman kuukauden.

  Vastaa

Jätä kommentti