HKL johtokunta: Raide-Jokeri etenee

Kaupunginvaltuusto nimesi minut HKL Liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 7.6.2017.

Ensimmäinen johtokunnan kokous pidettiin uudella kokoonpanolla heti tiistaina 13.6. klo 16.30. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Laura Rissanen (kok). Johtokunnan kokoonpano täällä.

Ensimmäisessä kokouksessa päätimme mm. syksyn kokousaikataulusta, hankinta- ja investointivaltuuksien delegoinnista, liityntäpysäköintiterminaalien ylläpitovastuun siirtämisestä HKL:lle, raitiotien rakennuttamisesta Mechelininkadulla ja Jätkäsaaressa sekä saimme Raide-Jokerin tilannekatsauksen. Lisäksi teimme hankintapäätöksiä, joilla varauduimme puhtaanapitoon ja talveen sekä töhryjen poistamiseen.

Kokouksen esityslista löytyy täältä ja päätöstiedote täältä.

Kiinnostavinta antia oli tilannekatsaus Raide-Jokeriin. Meille vakuutettiin, että nyt toteutettavalla Allianssimallilla viivästykset ja kustannusten ylitykset eivät ole mahdollisia.

Raide-Jokerin varsinainen hankintapäätös on tulossa kesäkuun johtokunnan kokoukseen (29.6.) ja urakointipäätös tehdään syksyllä. Varikoista tehdään vielä erikseen esitys johtokunnassa ja tämä päätös tulee aikanaan myös kaupunginvaltuustoon.

Alla kokouksen päätökset vielä hiukan avattuna. Annan mielelläni lisätietoja!

***

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

01 / 13.06.2017

1-2. Kokouksen alkutoimet

3. Liikenneliikelaitoksen johtokunnan kokoonpano

Todettiin kokoonpano.

4. Liikennelaitoksen johtokunnan kokousajat vuonna 2017

Kokoonnutaan noin kerran kuukaudessa: 17.8., 14.9., 12.10., 9.11. ja 7.12.2017

5. Liikenneliikelaitoksen toimitusjohtajan sijaisten määrääminen

Ville Lehmuskosken sijaisina toimivat seuraavassa sisääntulojärjestyksessä:

– Yhteiset palvelut -yksikön hallintojohtaja Yrjö Judström
– Infra ja kalusto -yksikön johtaja Artturi Lähdetie
– Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi
– Toiminnanohjausyksikön johtaja Karoliina Rajakallio
– Kunnossapitoyksikön johtaja Toni Jurva
– Yhteiset palvelut -yksikön hallintopäällikkö Rain Mutka

6. Liikenneliikelaitoksen investointeja ja muita pitkävaikutteisia menoja koskevan toimivallan siirtäminen

– Toimitusjohtajalle annettiin valtuudet miljoonan euron investointeihin ja yksiköiden vetäjille 300 000 euron investointeihin.

7. Liikenneliikelaitoksen tarveselvitykseen perustuvan hankesuunnitelman hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen

– Tässä sama kuin edellä toimitusjohtajalle miljoona ja yksiköiden vetäjille 300 000 euron valtuudet.

8. Liikenneliikelaitoksen muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman hyväksymistä koskevan toimivallan siirtäminen

– Edelleen sama kuin edellä eli 1 milj eur & 300 keur valtuudet.

9. Hankintoihin liittyvän toimivallan siirtäminen liikenneliikelaitoksessa

– Tässä toimitusjohtajalle 500 000 euron hankintavaltuudet, yksiköiden päälliköille 150 000 – 300 000 euroa sekä asiantuntijoille ja ostajille 30 000 euroa.

10. Liikenneliikelaitoksen palvelujen hinnoittelua ja myyntiä koskevien sopimusten päättämistä koskevan toimivallan siirtäminen

– Tässä sama kuin edellä.

11. Liityntäpysäköintiterminaalihallinnan keskittäminen / Helsingin liityntäpysäköinnin ja eräiden terminaalialueiden siirto HKL:lle

Hallinnan ja vastuiden selkeyttämiseksi keskitetään kaikkien Helsingin kaupungin hallinnassa olevien autojen liityntäpysäköintialueiden osalta alueiden hallinta Helsingin kaupungin liikenneliikelaitokselle 1.1.2018 alkaen.

Samassa yhteydessä esitetään myös Rautatientorin ja Malmin bussiterminaalialueiden hallinnan siirtämistä HKL:lle. Lisäksi joidenkin pysäköintialueiden osalta esitetään liityntäpysäköintistatuksesta luopumista.

Samalla vaikutukset investointi- ja käyttötalouteen tullaan huomioimaan kaupungin talousarvion valmistelussa vuoden 2018 talousarvioesityksestä alkaen.

Taustaksi: Helsingin kaupungin alueella on lähivuosina yhteensä 53 autojen liityntäpysäköintialuetta (käytössä tai toteutumassa), joista 26 kpl on HKL:n hallinnassa ja 18 kpl entisen rakennusviraston hallinnassa. Lisäksi mm. entisen liikuntaviraston, entisen kiinteistöviraston ja Liikenneviraston hallinnassa on ollut muutamia liityntäpysäköintialueeksi luokiteltuja alueita.

12. Mechelininkatu välillä Caloniuksenkatu – Hietaniemenkatu / raitiotien rakennuttamisen ja rakentamisen hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Mechelininkadun raitiotien rakentamisen ja rakennuttamisen kaupunkiympäristötoimialan rakennuttamispalvelulta yhteensä enintään 774.000 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Tilattavaan urakkaan sisältyy raitiotien purkutyöt, ratapohjien teko, pysäkkien rakentaminen sekä reunakivien ja asfalttitöiden rakentaminen.

13. Välimerenkatu välillä Jätkänsaarenlaituri – Länsisatamankatu / raitiotieradan rakennuttamisen ja rakentamisen hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan Välimerenkadun uuden raitioradan rakentamisurakan rakentamisen ja rakennuttamisen kaupunkiympäristötoimialan rakennuttamispalvelulta yhteensä enintään 1.783.600 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

14. Variotram-raitovaunujen LIJ2014 -järjestelmän laitteiden asennustöiden hankinta

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tilaamaan suorahankintana LIJ2014-järjestelmän laitteiden asennustöitä Variotram-raitiovaunuihin Bombardier Transportation Finland Oy:n tarjouksen X61572 (4.5.2017) mukaisesti yhteensä enintään 672.660 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

15. Raide-Jokerin-projektin tilannekatsaus

Raide-Jokerin ratainfran rakentaminen on Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteinen projekti. HKL:ssä toimiva projektiorganisaatio vastaa kokonaisuuden johtamisesta ja koordinoinnista kaupunkien kesken.

Projekti toteutetaan allianssi-malilla, jossa suunnittelija ja urakoitsija kilpailutetaan erikseen yhteiseen allianssiin. Molemmat allianssi-kilpailutukset ovat parhaillaan käynnissä.

16. Kiinteistöjen ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalvelujen hankinta kaudelle 1.7.2017 – 30.6.2018

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan HKL:n omistamien kiinteistöjen ulkopuhtaanapito- ja talvikunnossapitopalveluita Stara Kaupunkitekniikan ylläpidolta tarjouksen KTY-17218 mukaisesti kaudelle 1.7.2017 – 30.6.2018 yhteensä enintään 1.142.009,96 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Johtokunta päättää lisäksi oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa hankkimaan sopimushintaan kuulumattomia erillisveloitettavia töitä, kuten lumenpoisajoa yhteensä enintään 171.300,00 eurolla (alv 0 %) eli 15 % sopimushinnasta.

17. HKL:n kiinteistöihin, omistamiin pysäkkikalusteisiin ja raitiovaunuihin tehtyjen töhryjen poistopalvelun hankinta.

Varaudutaan töhryjen poistoon niin, että töhryjen poistotyön kiinteistöistä ja muista kohteista kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella ovat yhteensä enintään 936.000 euroa (alv 0 %) sekä niin, että töhryjen ja tarrojen poistotyön raitiovaunuista ja suoja-ainekäsittelyn kokonaiskustannukset tehtävien puitesopimusten perusteella ovat yhteensä enintään 460.000 euroa (alv 0 %)

18. Ilmoitusasiat ja johtokunnan esille ottamat asiat

Ilmoitusasiat täällä.

***

Yksi kommentti artikkeliin ”HKL johtokunta: Raide-Jokeri etenee”

  1. Ihanko kiven ja kannon kautta vakuuttivat?

    ”Meille vakuutettiin, että nyt toteutettavalla Allianssimallilla viivästykset ja kustannusten ylitykset eivät ole mahdollisia.”

    Vastaa

Jätä kommentti