Pelastetaan päiväkoti Pellava

Helsingissä monet koulut ja päiväkodit kärsivät sisäilmaongelmista. Kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskuksen mukaan korjausvelkaa on noin miljardi euroa.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että monet huonokuntoiset rakennukset jäävät korjaamatta ja rapistuvat entisestään vain siksi, että käsissä on vielä paljon huonokuntoisempiakin rakennuksia.

Tämä on valitettavan huonoa omaisuuden hoitoa.

Viime viikkojen aikana keskustelua ja huolta ovat herättäneet erityisesti mm. Arabian peruskoulu ja Vartiokylän ala-aste sekä Päiväkoti Pellava. Kaikissa näissä tiloissa on todettu terveyshaitta, joka pitää korjata.

Arabian ja Vartiokylän kouluja yritetään korjata. Surullisin tapaus on kuitenkin Päiväkoti Pellava. Päiväkoti Pellava on siis vuonna 1982 perustettu yksityinen steinerpäiväkoti, joka toimii Helsingin Puu-Käpylän kiinteistössä.

Ympäristökeskus on tehnyt päiväkotiin 1.12.2015 tarkastuksen terveyshaittaepäilyn johdosta. Tarkastuksella todettiin poikkeavaa hajua, jonka katsottiin aiheuttavan terveydensuojelulain 1 §:ssä tarkoitettua terveyshaittaa. Tämän jälkeen tehtiin 12.1.2017 uusintatarkastus, jossa arvioitiin edellisen tarkastuksen jälkeen tehtyjen toimenpiteiden vaikutusta tilojen olosuhteisiin ja terveyshaittaan. Tarkastuksella todettiin haitan olevan ennallaan.

Ympäristölautakunta käsitteli asiaa 14.2.2017 ja 7.3.2017 ja päätti, että päiväkoti Pellavassa todetut hajuhaitat tulee poistaa ja ympäristökeskukseen tulee toimittaa selvitys tehdyistä korjaustoimenpiteistä 31.7.2017 mennessä. Lisäksi Ympäristölautakunta päätti asettaa päävelvoitteen noudattamisen tehosteeksi 10 000 euron uhkasakon.

Tilakeskus on kuitenkin ilmoittanut, ettei tiloihin tulla tekemään kunnostustöitä, koska vuokrasopimus päättyy vuonna 2019 ja talo myydään. Kaupungin Tilakeskus yrittää löytää toiminnalle korvaavan tilan, koska todettujen terveyshaittojen poistaminen edellyttäisi talon perusteellista peruskorjausta eli sitä ei teknisesti voida Tilakeskuksen mukaan toteuttaa tämän kevään aikana.

Tämä taas johtuu siitä, että Tilakeskus on arvottanut kiinteistöjä saavuttaakseen myyntitavoitteensa. Päiväkoti Pellava on tuossa yhteydessä luokiteltu luovuttavaksi/myytäväksi kohteeksi, koska tiloissa ei ole kaupungin omaa toimintaa. Ensisijaisena tavoitteena on myydä rakennus pitkäaikaiselle vuokralaiselle vuokrasopimuksen päättyessä. Investointikaton puitteissa/talonrakennusohjelmassa ei ole mahdollista investoida rakennuksiin, jotka eivät ole kaupungin omassa käytössä.

Eli Päiväkoti Pellavaa uhkaa lopulta isommassa kuvassa kaupungin Tilakeskukselle asetetut myyntitavoitteet ja investointikatto joka rajoittaa järkevien investointien, kuten kaupungin omistamien kiinteistöjen korjauksia.

Mitä sitten seuraavaksi tässä tilanteessa voidaan vielä tehdä:

1. Ensinnäkin pitää vielä keskustella Tilakeskuksen kanssa, jotta Pellava korjattaisiin ja se pysyisi Päiväkotikäytössä vähintään vuoteen 2019 ja toivottavasti vielä sen jälkeenkin.

2. Toissijaisesti tulee varmistaa, että Tilakeskus järjestää päiväkodille korvaavan tilan, jos käy niin, että korjausta ei lähdetä tekemään.

3. Näiden lisäksi jokainen voi allekirjoittaa Adressia Päiväkoti Pellavan puolesta täällä.

4. Pidemmällä tähtäimelle taas täytyy muuttaa kaupungin politiikan suuntaa niin, että Tilakeskuksen myyntitavoitteet tai kaupungin investointikatto ei rajoita järkevien korjausten tekemistä.

Päiväkoti Pellava on ollut osaltaan luomassa käpyläläistä kyläkulttuuria. Olemme itsekin harkinneet lapsille paikan hakemista Pellavasta ja olen käynyt usein Päiväkotiyhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa.

Pelastetaan päiväkoti Pellava!

Jätä kommentti