Musta hevonen – ratkaiseeko ydinvoima ilmastonmuutoksen?

Leo Stranius ja Rauli Partanen MTV3 Huomenta SuomiKävin MTV3:n Huomenta Suomessa (15.6.2016) keskustelemassa Rauli Partasen ja Janne Korhosen tuoreesta kirjasta Musta hevonen – ydinvoima ja ilmastonmuutos.

Mustan hevosen pääasiallinen tavoite on argumentoida ydinvoiman puolesta. Tässä kirja onnistuu suhteellisen hyvin.

Ilmastonmuutos on tämän sukupolven suurin haaste. Tästä olen kirjoittajien kanssa samaa mieltä. Johtopäätöksistä olen kuitenkin eri mieltä. Ydinvoiman lisärakentaminen ei ole järkevää. Eri asia on olemassa oleva ydinvoima. Ilmastonmuutoksen näkökulmasta voi olla järkevää pitää nykyiset ydinvoimalat käytössä niin pitkään kuin mahdollista.

Ydinvoiman ympäristövaikutuksista on puhuttu viime aikoina vähän. Ydinvoimaan liittyy edelleen monia ympäristöongelmia uraanin louhinnasta jätteen loppusijoitukseen. Mahdolliset säteilyhaitat ja onnettomuuden riskit sekä ydinaseet ovat lisäksi oma juttunsa, vaikka näitä ongelmia usein liioitellaan.

Tällä hetkellä ydinvoiman lisärakentamisesta käytävä keskustelu tiivistyy usein kahteen asiaan: kustannuksiin sekä huoltovarmuuteen ja haavoittuvuuteen. Nämä ovat ne tekijät, joiden takia en usko, että ydinvoimaa tullaan enää rakentamaan juurikaan lisää.

1. Kustannukset. Uusien ydinvoimaloiden rakentamiskustannukset ovat nousseet yllättävän korkeiksi niin Suomessa, Iso-Britanniassa kuin Ranskassakin. Energiamurros on edennyt niin nopeasti, että uusiutuvien energiamuotojen tarjoama energia on jo nyt halvempaa kuin esimerkiksi Fennovoiman omistajilleen tarjoama sähkön omakustannushinta.

2. Huoltovarmuus ja haavoittuvuus. Keskitetty energiatuotanto on monesta näkökulmasta haavoittuvaa. Energiajärjestelmää ei kannata rakentaa muutaman ison yksikön varaan kun maailma on siirtymässä kohti hajautettuja ratkaisuja. Ydinvoima on myös poliittisesti erittäin haavoittuvaa. Yksi terroristi-isku tai tsunami voivat kääntää poliittiset tuulet ydinvoimaa vastaan.

Haitatonta energiantuotantomuotoa ei ole. Tästä syystä kaikkein tärkeimmät keinot ovat energiansäästö ja energiatehokkuuden parantaminen. Tämän jälkeen kannattaa rakentaa uusiutuvaa ja hajautettua pientuotantoa.

Ydinvoimasta kannattaa luopua nykyisten voimaloiden käyttöiän päätyttyä. On kuitenkin totta, että ilmastonmuutoksen näkökulmasta on paljon kiireisempää luopua esimerkiksi kivihiilestä ja öljystä. Kirjan argumentaatio vakuuttaa ainakin minut siitä, että olemassa olevaa ydinvoimaa ei välttämättä kannata ajaa Suomessa nopeutetusti alas toisin kuin olen esimerkiksi aiemmin esittänyt.

Musta hevonenVastaus otsikon kysymykseen on kuitenkin mielestäni selvä. Ydinvoima ei ratkaise ilmastonmuutosta. Sitä ei ratkaise mikään yksittäinen energiantuotantomuoto tai keino. En myöskään usko, että ydinvoiman lisärakentamisella on juurikaan merkittävää roolia ilmastonmuutoksen torjunnassa. Sen sijaan on eri asia millä aikataululla suljemme nykyiset ydinvoimalat.

Mikäli olemassa olevasta ydinvoimasta luovutaan, tarkoittaa se kirjan kirjoittajien mukaan vain sitä, että vähäpäästöistä (jo olemassa olevaa ydinvoimaa) korvataan vähäpäästöisellä tuotannolla (esimerkiksi tuulivoima ja aurinko) kun ensisijaisena tavoitteena ilmastonmuutoksen näkökulmasta tulisi olla fossiilisten polttoaineiden korvaaminen.

Ilmastoliike on uuden haasteen edessä. Ilmastoliikkeen haasteena ei enää ole niinkään sen vakuuttaminen, onko ilmastonmuutos ihmisen aiheuttamaa vai ei ja pitääkö päästöjä ylipäätään vähentää. Haasteena on löytää ne kaikkein tehokkaimmat, ympäristön kannalta kestävimmät ja laajasti hyväksytyt keinot päästöjen vähentämiseksi. Ja tehdä tämä homma todella nopeasti.

Musta hevonen on hyvin argumentoitu ja lukemisen arvoinen kirja.

9 kommenttia artikkeliin ”Musta hevonen – ratkaiseeko ydinvoima ilmastonmuutoksen?”

 1. Kiitos Leo tästä jutusta ja hyvistä keskusteluista eilen ja aiemmin. Harmillisesti en tutkimuskiireiltä päässyt eiliseen ohjelmaan!

  Olen erittäin otettu kehuistasi kirjaa koskien. Haluaisin kuitenkin tarkentaa, että olemme itse otsikon kysymyksestä samaa mieltä: ydinvoima, kuten mikään muukaan yksittäinen teknologia tai politiikka, ei ole ”ratkaisu” ilmastonmuutokseen. Mitään ”hopealuoteja” tähän ongelmaan ei ole olemassa.

  Johtopäätöksemme eroavat lähinnä siinä suhteessa, onko ydinvoiman – edes uuden ydinvoiman – vastustaminen nykytilanteessa järkevää. Toivoisin itsekin, että vähäpäästöinen energiantuotanto keskittyisi ensisijaisesti uusiutuviin. Mutta käsittelemme kirjassa niitä riskejä, mitä energiajärjestelmän dekarbonisointi yksin uusiutuvilla sisältää. Kuten kirjassa tuomme esille, pidämme vähäpäästöisen energiantuotannon vastustuksen erittäin suurena riskinä fossiilisten polton de facto jatkamista ja päästövähennyksissä lipsumista, vaikka vastustajien toive olisikin rakentaa jotain toista vähäpäästöistä tuotantoa.

  TV-keskusteluun viitaten haluaisin korjata myös yhden mielestäni ongelmallisen argumentin. Olet aivan oikeassa siinä, että mitään haitattomia energiantuotantotapoja ei ole – asia, jota yritämme kirjassamme nostaa esille, sillä nykykeskustelussa uusiutuvat oletetaan liian usein täysin haitattomiksi ja ongelmattomiksi energianlähteiksi. Tästä syystä mielestämme on harhaanjohtavaa ns. special pleadingia nostaa argumentiksi ydinvoimaa vastaan siihen liittyvät kaivosongelmat. On totta, että uraanin louhinta voi olla vaarallista terveydelle tai ymp,äristölle. Kattavasta etsinnästä huolimatta emme kuitenkaan löytäneet mitään näyttöä, joka antaisi syytä olettaa, että uraanin louhinta olisi kaivostoiminnan kokoon suhteutettuna jotenkin poikkeuksellisen haitallista verrattuna muuhun kaivostoimintaan.

  Kuten tuomme kirjassamme esille, kun järjestelmän koko elinkaari huomioidaan, energiantuotanto uusiutuvilla vaatii käytännössä paljon enemmän ja paljon suurempia kaivoksia sekä muuta maapinta-alaa kuin saman energiamäärän tuottaminen ydinvoimalla. Ero voi olla kymmeniä, jopa satoja kertoja suurempi, jos kaivostoimintaa mitataan esimerkiksi siirretyn maa-aineksen määrällä (ns. ekologinen selkäreppu-ajattelu). Nämäkin kaivokset ovat haitallisia ympäristölle ja ihmisille, tilastojen valossa jopa enemmän kuin uraanikaivokset. Esimerkiksi Brasilian historian suurin ympäristökatastrofi, 17 ihmistä tappanut ja jokiekosysteemeitä Atlantille saakka viime vuonna tuhonnut lietepadon murtuma, aiheutui rautakaivoksella.

  Voi olla että uraanikaivoskin voisi joissain olosuhteissa saada aikaan vastaavan katastrofin, ja ne ovat aiheuttaneetkin paikallisia ongelmia. Mutta tiedossamme ei suoraan sanottuna ole yhtäkään vastaavan mittaluokan onnettomuutta koko uraanikaivoshistorian aikana, siinä missä ”perinteiset” kaivokset aiheuttavat vastaavia tuhoja säännöllisesti. Tämän ei pitäisi olla ihme: ydinvoimassa kaivostoimintaa tarvitaan hyvin vähän suhteessa tuotettuun energiaan ja verrattuna vaihtoehtoihin. Niinpä myös kaivostoiminnan riskit ovat asiallisesti ottaen pienempiä, ja ydinvoiman vastustaminen kaivostoiminnan ongelmilla samalla kun kannattaa asiallisesti ottaen suurempia riskejä sisältäviä vaihtoehtoja on mielestäni älyllisesti ja eettisesti ongelmallinen argumentti.

  Jälleen, kiitos keskusteluista ja kehuista! Arvostamme niitä erittäin paljon.

  Vastaa
 2. Leo, olet sittenkin antanut lopulta ydinvoimaa puolustavan lobbyn vaikuttaa voimakkaasti asenteisiisi ! ? Mikähän lienee siihen todellinnen syy. ?
  Minä en enää tästä lähtien luota ainakaan energiaa ja ilmastonmuutosta koskeviin puheisiisi, koska olet noin heilahtelevainen. !
  Ranskassa tiedostamme jo kaikki yleisesti ja julkisesti vanhojen ydinvoimaloiden jatkuvan ja pitkitetyn käytön aiheuttamat vaarat !! Lisäksi tiedämme, että näiden kunnossapito, uudistaminen ja normaalin turvallisena ( ? ) pitäminen on erittäin hankalaa ja maksaa valtavasti. Ja se on meidän veronmaksajien niskoilla! Lisäksi yli.80 prosenttisesti ydinenergialla tuotetun sähkön hinta meillä taas nousee, Ja EDF rupeaa laskuttamaan lisäksi kuluttajilta muutaman vuoden takaista ehdotettua hinnankorotusta, johon valtio ei ollut suostunut! Valtion luvalla EDF aikoo maksattaa kuluttajilla siis nyt EDF:n silloin aiottua ja siitä lähtien vaadittua korotusta, joka lasketaan prosentteina ja lisätään tuleviin sähkölaskuihimme…! Uskomatonta… ei kun valtion ja sen yhtiön harjoittamaa rosvousta! Ydinvoimaloiden tuottama energia ei ole kuluttajille halpaa… ja siitä voidaan vaatia takapakkiinkin hinnankorotuksia.Jo on aikoihin eletty! Business is business, silloinkin kun se on valtion harjoittamaa.
  Viidestäkymmenestäkahdeksasta ydinreaktoristamme suurin osa toimii vanhoissa voimaloissa, joille on annettu toiminta-ajaksi 30 vuotta. Yli 30 vuotias Ranskan vanhin ydinvoimala Fessenheimissa Saksan rajanaapurissa tuottaa jatkuvasti vakaviakin ongelmia. Nyt lasketaan mahdollisesta pysäyttämisestä koituvia kuluja ja pysäyttämisprosessin kestoa, Ydinvoimaa vastustavat kansalaisjärjestöt ja mm. Les Verts /Vihreät-puolue on jatkuvasti vaatinut tämän ydinvoimalan toiminnan välittömän pysäyttämisprosessin aloittamista. Valtiovalta keskustelee siitä. Odotamme lopullista päätöstä asiasta.Nykyinen presidentti lupasi ennen vaaleja sen pysäyttämisen. Vaalien jälkeen hän ja ympäristöministeriö ovat kuitenkin jarruttaneet asian toteuttamista mm.työpaikkojen säilyttämisen ja ns. ”puhtaamman ” ( ? ) energian tuoton kannalta katsoen. Saksa on jo huomauttanut Ranskalle sen rajojen lähellä sijaitsevan Fessenheimin ydinvoimalan vaarallisuudesta Saksalle.
  Samoin muut vanhat voimalat kuten Lyonin lähellä sijaitseva Bugey ovat ongelmallisia pitää toiminnassa. Bugeyssä on ollut jo useita vaaratilanteita.Se sijaitsee hyvin tiheästi asutetulla alueella, ei kovin kaukana Lyonin suurkaupungista ja Genevestä. Sveitsissä sijaitseva Geneven kaupunki on jo tehnyt kanteen oikeudelle sen vaarallisuudesta mm.lähistöllä sijaitsevalle kaupungille ja Sveitsille. Sveitsi vaatii Bugeyn vanhan ydinvoimalan pysäyttämistä turvallisuussyistä.
  Rhone-virran varrella sijaitsevissa useissa vanhimmissa ydinvoimaloissa on jatkuvasti teknisiä ongelmia ,vuotoja ja päästöjä, joista ei aina edes julkisesti ilmoiteta. Samoin Bordeauxin lähellä sijaitseva ydinvoimala on yli-ikäinen ja senkin sulkemista vaaditaan. Ympäristöministeriö on jo kerran ilmoittanut suhtautuvansa myönteisesti sen mahdolliseen pysäyttämiseen lähitulevaisuudessa.
  Ja Leo Stranius uskoo, että on hyvä pitää vanhatkin ydinvoimalat käytössä, mahdollisimman kauan, koska ne ovat vähäpäästöisiä energiantuottajia!

  Ranskan valtio on katsonut kuitenkin tähän asti, että ylivanhojen ydinvoimaloiden käyttöikää tulisi jatkaa niin pitkälle kuin mahdollista, koska uusien voimaloiden rakentaminen vie aikaa ja tietenkin maksaa paljon. Niiden käyttöikää on ehdotettu nostettavaksi 40 vuoteeen.Kansalaiset kuitenkin vastustavat ja ovat epäileviä ydinvoiman suhteen, varsinkin Fukishiman onnettomuuden jälkeen , ja varsinkin sen turvallisuuden osalta. Ydinvoimaloita ei toivota enää rakennettavan. Toivomme nyt, että ympäristöministeri uskaltaa tehdä järkevän vcanhimpien Fessenheimin ja Bugeyn ym. pysäyttämispäätöksen….ainakin ennen seuraavia presidentinvaaleja! Onhan hän uskaltanut nousta mm.Monsanto-jättiä ja sen lobbaajia vastaan kieltämällä sen tuottaman kasvimyrkyn Roundupin ja poistamalla sen myynnistä lähiaikoina. Tämä kasvimyrkky tulee olemaan yleisessä käytössä kielletty meillä, vaikka se EU:n toimesta todettaisiinkin muka ”ei-haitalliseksi”. Kuulin terveysministerin sanovan kiellon olevan Ranskan lopullinen päätös…..

  Nyt kuitenkin ranskalaisen ydinvoimalarakentajan Arevan ydinvoimaosuuden harteilleen saava valtion omistama energiayhtiö EDF ( Suomessa edelleen rakenteilla oleva jo ennen valmistumistaan turvallisuusongelmia tuottanut ydinvoimala ei siirry EDF:n niskoille ! ) on investoinut viime vuosina valtavasti ja investoi edelleenkin huomattavan paljon uusiutuviin tuuli-ja aurinkoenergiaan. Se edistää myöskin uusien puhtaampien energiamuotojen ja -keinojen tutkimista ja kokeilua. Se siis ei ole ollut kovin innostunut uusien ydinvoimaloiden rakentamisesta.

  Nyt ranskalaisten ydinvoimaloiden rakentajan Arevan ydinvoimalaosuus siis siirtyy valtion omistuksessa olevan energiayhtiön EDF:n suoraan alaisuuteen. Aikaisemmin Areva rakensi voimalat ja EDF hankki/otti ne käyttöönsä.

  Vastaa
 3. Lopullinen päätös Fessenheimin ydinvoimalan kohtalosta tuli vihdoin! Ranskan hallitus ja valtiovalvontainen sähköyhtiö EDF ovat elokuussa pidetyssä kokouksessaan yhdessä päättäneet PYSÄYTTÄÄ ylivanhan Fessenheimin ydinvoimalan. Sulkemisen lopullinen aikaraja on v. 2018. Hyvä näin.
  Presidentti Hollanden vaalilupaus oli pysäyttää Fessenheim v.2018 mennessä.

  Samalla sähkön myyntihinta laski 0,5 % meillä 1.8.16 lähtien. Hinnan lasku on kuitenkin väliaikainen, sillä siinä ei ole otettu huomioon Ranskan energiatuotannon/ydinvoimaloiden uudistamiseen tarvittavia investointeja.. Ja toisaalta tämä hinnan lasku ei merkitse kuluttahjille yhtään mitään, koska 1.8.16 alkaen EDF perii takaantuvasti 1.8.14 – 31.7.15 väliseltä aikajaksolta ”rästiä”.

  Sähkö on kuluttajalle kallista. nkin syytä pyrkiä sen kulutuksen vähentämiseen, kuten Ranskan hallituksen energiaremonttiohjelmassa vaaditaan. Samanaikaisesti tietenkin on pyrittävä uuden puhtaamman ja turvallisemman energian tuottamiseen. Tästä sanot hyvin blogisi parissa viimeisessä lauseessa!
  Sinun tahtosi on siis ihan OK, mutta…mitä tekeekään Suomi tässä energiaremonttiasiassa mm.Pariisin COP21:ssa tehtyjen päätösten osalta ? .

  Vastaa
 4. Tarkennus Roundupin yms.myrkkyjen osalta:

  Askettäin tehdyssä päätöksssään EU:n jäsenvaltiot eivät katso mm.Roundupin sisältämän glyphosaatin olevan terveydelle ( niin ) haitallinen…että se olisi heti kiellettävä! Tällä päätöksellä ne ovat pakottaneet EU:n Komission antamaan vapailla myrkkymarkkinoilla 18 kk. lisäaikaa Roudupille ja sen kilpailijoille ! Todellisen demokratian logiigalla ajatellen glyphosaatti olisi pitänyt kieltää kaikissa EU-maissa. Oliko Suomi niiden maiden joukossa, jotka eivät selkeäsanaisesti vaatineet näiden myrkkyjen kieltoa ?

  Ranskan ympäristöministeri S.Royal olisi halunnut kieltää tiettyjen rikkaruoho-ja kasvinsuojelumyrkkyjen yleisen itsepalvelumyynnin jo v.2016. Hän tahtoo Ranskan olevan esimerkillinen näiden ympäristölle ja ihmisten terveydelle haitallisten myrkkyjen vetämisessä pois myynnistä, ja pois käytöstä varsinkin puutarhoista ja kasvimailta.
  Nyt kuitenkin energiaremonttia ( siirtymistä ) koskeva laki ( Loi de transition énergetique ) tarkentaa asioita ja määrää em.myrkkyjen kiellon alkavaksi 01.01.2017…siis lähiaikoina.
  Lisäksi lain 68 pykälä pakottaa myrkkyjen jälleenmyyjät järjestämään ohjelman niiden poisvetämiseksi itsepalvelumyynnistä 01.01.2016 – 01.01.2017 välisenä siirtymäaikana.
  Tietääkseni Bayer aikoo ostaa Monsanton. Bayer on kehittänyt kemiallisten myrkkyjen rinnalle ns. biologisen arsenaalin ( kaikki ns.biologiset kasvinsuojeluaineet eivät nekään ole täysin haitattomia ympäristölle !) Mutta ei sekään ole muita kummempi kemiafirma…niin lääkkeiden kuin kasvinsuojelumyrkkyjen suhteen.
  Olkootpa tuottaja kuka tahansa, niin Ranska ei siis aio polvistua suurten kemiallisten myrkkyjen tuottajien ja myyjien lobbauksen edessä! Saattaa olla, että joudumme maksamaan ”sakkoja” EU:lle tällaisesta tottelemattomuudesta,.. EU:ssakin kun asiat tahtovat aina kääntyä nurinpäin. Business on sielläkin business, ja siihen ei saisi mitenkään koskea. Ydinvoimaloiden osalta näyttää olevan ihan sama suunta…. Niitä rangaistaan, jotka yrittävät edistää asioita parempaan suuntaan.

  Vastaa
 5. Keskustelun aiheena ydinvoima:
  siihen liittyen lukuvinkki Leolle ja muillekin aiheesta kiinnostuneille :

  Kansan Uutiset Verkkolehti 16.09.2016, Juhani Harjunharjan analysoiva kirjoitus ” YDINVOIMA RUOKKII YDINASEITA ”.
  Kirjoituksessa mainitaan tänä vuonna ilmestynyt teos ” YDINVOIMAN ANATOMIA ”, Into kustannus 2016, joka kannattaa lukea.

  Vastaa
 6. Korjaus edelliseen kommenttiini:
  Into kustannuksen julkaiseman teoksen nimi on ” ATOMIPOMMIN ANATOMIA ” eikä Ydinvoiman Anatomia.
  Juhani Harjunharjan kirjoituksessa ja tässä mainitussa teoksessa tulee esille nimenomaan se ydinvoiman ”pimeä puoli ” muutoinkin kuin ilmastomuutoksen estämisen ratkaisuna…

  Vastaa
 7. Meni taas sekaisin nimet atomin ja ytimen välillä.Ei oikein onnistunut tuon kirjan nimen kirjoittaminen. Se on Ydinpommin Anatomia. Onnistuikohan nyt ?.

  Vastaa
 8. Vielä vähän tietoa Ranskan ydinvoimaloiden nykytilanteesta:
  Kuuntelin eilen France Inter -radion lähetystä ”Téléphone sonne” ( Puhelin soi ), jossa tiedeihmiset ja muut asiantuntijat vastaavat kuuntelijoiden kysymyksiin suorassa ohjelmassa.

  Tällä kertaa oli puhe Ranskan ydinvoimaloiden turvallisuudesta. Kuuntelijoiden huolestuneisiin kysymyksiin vastasi .ydinvoimaa vastustavien kansalaisjärjestöjen edustajia ja sâhköyhtiö EDF:n ydinvoimaloista vastuussa oleva johtaja .Kyseinen johtaja on aloittanut työuransa useita vuosikymmeniä sitten ydinvoimaan erikoistuneena insinöörinä juuri EDF:n palveluksessa. Hän on siis hyvin perillä Ranskan ydinvoimaloita koskevista asioista.
  Häneltä kysyttiin : onko vakava onnettomuus mahdollinen Ranskan ydinvoimaloissa ?
  Tämän EDF:n johtoryhmään kuuluvan henkilön mukaan EDF:n ydinvoimaloissa on onnettomuuksien varalta simulaattorit, joilla ”toteutetaan ” monenlaisia mahdollisia vaaratilanteita, ja harjoitellaan niiden torjumiseksi . Samoin EDF tekee hänen mukaansa useita nk.ei-pakollisia lisätarkastuksia voimaloissa, Kyseinen johtaja ei vastannut kysymykseen täysin selkeästi, mutta ei silti sulkenut kokonaan pois vakavan ydinonnettomuuden mahdollisuutta.

  Tällä hetkellä Ranskan viidestäkymmenestäkahdeksasta( 58 ) ydinreaktorista kaksikymmentä ( 20) on huollon alla. Ne ovat siis pysähdyksissa. Syynä on varsinkin vanhojen reaktoreiden ”ränsistyneisyys”. Ranskan ydinvoiman/ydinvoimaloiden käyttöä ja turvallisuutta valvova virallinen hallinto ”L’ Autorité de Sûreté Nucléaire ( ASN) on vaatinut niiden pysäyttämistä turvallisuustarkastuksen takia. Osa reaktoreista on huollettavana ns. rutiinisyistä.

  Eräs kuuntelija soitti huolestuneena Dunkerquen kaupungin lähellä sijaitsevan Gravelinesin ydinvoimalan turvallisuudesta. Kyseinen ydinvoimala on Euroopan suurin. Siinä on 6 reaktoria, joista kaksi on nyt huollossa. Gravelinesin voimalassa on ollut viime aikoina ongelmia, ja paikallinen väestö on hermostunut ja osoittaa nyt mieltään pelätessään heitä lähellä olevan ydinvoimalan turvallisuuden pettävän !
  Erä kuuntelija kysyi syystä :
  kuka ydinvoimaloiden turvallisuusprotokollan toteutuksen asianmukaisesta valvonnasta vastaa todellisuudessa ?
  Ohjelmassa tuli nimittäin ilmi se, että ( Suomessakin ydinvoimalaa …hitaasti ja kalliisti …rakentava ) Areva olisi väärentänyt ydinvoimaloita koskevien turvallisuustarkastusten tuloksena tehtyjä asiakirjoja ! Eräs kansalaisjärjestöjen edustaja sanoi EDF:n tukevan Arevaa tässä asiassa ja EDF:n jättävän toteutamatta omalta osaltaan välttämätöntä yhtiön sisäistä ja omasta aloitteesta tapahtuvaa turvallisuuskontrollia. Ja että EDF odottaa aina valtion turvallisuushallinnon vaatimusta, ennenkuin se pysäyttää huoltoa vaativan reaktorin.

  Ydinvoimaloiden huoltotoimenpiteet vievät pitkän ajan ja ne ovat kalliita. EDF:lle aiheutuu nyt 16,3- 16,6 miljardin korjauskulut. Osa reaktoreista on melkoisen remontin alla ja tuotannon ulkopuolella yli vuoden. EDF aikoo kuitenkin laittaa vauhtia remonttiin, jotta sähkökatkoja ei tarvitsisi tehdä, eikä hintaa nostaa. Tällä hetkellä noin monen ydinreaktorin ollessa huollossa Ranskan ydinvoimalla toteutettu sähkön tuotanto on alhaisimmillaan.
  EDF:n mukaan tilanne ei aiheuta sähkön hinnan nousua kuluttajille , eikä sähkökatkoja. Edelleen EDF:n mukaan alullaan olevan talven aikana ei jouduta olemaan kylmillään sähkölämmitteisissä asunnoissa, koska sähköä tuotetaan muutenkin tarpeeksi. Kuitenkin Ranskan Sähköunionin ekonomistin mukaan sähkön tuotannon puutteesta johtuen EDF joutuu ostamaan sitä tavallista kalliimmalla hinnalla.

  Vastaa

Jätä kommentti