Korjataan metsähallituslaki: Seitsemän muutettavaa asiaa

Metsähallituslaki - luonnon ja retkeilyn puolestaMetsähallituslain valmistelu on ajautunut kummalliseen tilanteeseen.

Metsähallituslaki on tällä hetkellä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa, joka antanee mietintönsä ensi viikolla. Laki saattaa vielä käydä myös perustusvaliokunnassa.

Samaan aikaan tätä kirjoittaessa lakia vastustava adressi on kerännyt jo huimat 115 000 allekirjoittajaa. Tämä on hieno osoitus ihmisten aktiivisuudesta ja kiinnostuksesta suomalaiseen luontoon.

Tulevana keskiviikkona 9.3.2016 on tulossa myös mielenosoitus metsähallituslaista – luonnon ja retkeilyn puolesta. Nykyisessä muodossa metsähallituslaki uhkaa luontoa ja retkeilyä, avoimuutta ja ympäristöhallintoa.

Suomen luonnonsuojeluliitto esittää seuraavaa seitsemää korjausta lakiin:

1. Suunniteltua uutta tase-erää muuhun omaan pääomaan ei perusteta, vaan Metsähallitus jatkaa toimintaansa kahdella tase-erällä. Niin kutsuttu kolmas tase-erä ainoastaan sotkee valtion alueiden hallintaa.

2. Pykälään viisi palautetaan viittaus yleisiin vesialueisiin eli nämä alueet pidetään julkisten hallintotehtävien taseessa ja niiden yhteiskunnallinen merkittävyys tunnistetaan. Samoin Ylä-Lapin luontaistalousalueet pidetään julkisten hallintotehtävien taseessa. Lisätalousarvion yhteydessä Ylä-Lapin virkistysmetsiä ei siirretä liiketalouden taseeseen. Sen sijaan luonnon ja virkistyksen kannalta tärkeät alueet, kuten valtion retkeilyalueet, siirretään julkisten hallintotehtävien taseeseen.

3. Kirjanpitovelvollisuuksiin (pykälä 33) ei tehdä nyt esitettyjä muutoksia. Näin ei heikennetä Metsähallituksen toiminnan seurattavuutta ja avoimuutta. Lisäksi koko konsernin (myös uuden perustettavan osakeyhtiön) tulee noudattaa julkisuuslain periaatteita ja varmistaa kansalaisten ja eduskunnan tiedonsaantioikeus.

4. Lakiin lisätään poistetut pykälät liittyen saamelaisten kotiseutualueen heikentämiskieltoon.

5. Maankäytön suunnittelu tapahtuu julkisten hallintotehtävien puolella ja 2014 versioon nähden poistettu pykälä luonnonvarasuunnitelmista palautetaan lakiin.

6. Lakiin Metsätalous osakeyhtiöstä kirjataan, että yhtiö on kokonaan valtion omistama yhtiö. Valtionmaiden merkitys on virkistyksen ja ekosysteemien sekä ihmisten terveyden kannalta oleellinen. Lisäksi valtionmaiden vaikutus aluetalouteen myös muutoin kuin metsätalouden kautta on huomioitava paremmin.

7. Ympäristöministeriön ohjauksesta säädetään kuten aiemmassa metsähallituslaissa pykälässä 1: ”Luonnonsuojelua koskevissa asioissa Metsähallitus on ympäristöministeriön ohjauksessa.” Pykälään yhdeksän ja pykälään viisi tehdään tämän muotoilun edellyttämät muutokset.

Lue lisää täältä: Suomen luonnonsuojeluliitto – metsähallituslaki

#metsähallituslaki

Jätä kommentti