Tie Pariisiin on päällystetty kivillä

Paris 2015 logo COP21Ympäristöministeriö järjesti yhdessä Green Streamin kanssa maanantaina 17.8.2015 kansalais- ja palkansaajajärjestöille kuulemis- ja keskustelutilaisuuden koskien Pariisin tulevaa ilmastokokousta.

Odotukset Pariisin ilmastoneuvotteluiden suhteen ovat vähintäänkin ristiriitaiset.

Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että Pariisissa päästään jonkinlaiseen sopimukseen vuoden 2020 jälkeisistä päästövähennystavoitteista.

Vähintään yhtä todennäköistä on kuitenkin myös se, että sopimus ei tule olemaan tarpeeksi kunnianhimoinen, jotta ilmaston lämpeneminen pysyisi vuosisadan loppua kohti alle kriittisenä pidetyn kahden asteen.

Toistaiseksi maiden tekemät päästövähennyslupaukset koskien Pariisin tulevaa ilmastosopimusta kattavat vain noin 60 prosenttia maailman päästöistä. Mukana on kuitenkin kaikki suurimmat saastuttajat eli Kiina, Yhdysvallat ja EU. Isoista maista lupaukset puuttuvat vielä esimerkiksi Intialta ja Brasilialta.

Valitettavasti nyt sisällä olevien päästövähennyslupausten kunnianhimon taso ei riitä. IEA:n kesällä 2015 tekemän arvion mukaan maiden antamat lupaukset Pariisin ilmastosopimusta koskien johtavat 2.6 asteen lämpenemiseen vuoteen 2100 mennessä ja 3.5 asteen lämpenemiseen vuoden 2200 jälkeen. Näyttää epätodennäköiseltä, että kunnianhimon tasoa pystytään enää tässä vaiheessa kovin paljon nostamaan.

Aikaa ja neuvottelupäiviä ennen Pariisin kokousta ei ole paljon. Kunnianhimon tasoa on parannettava kaikilla osa-alueilla.

Keskustelussa palkansaajajärjestöt toivat esille huolen työpaikkojen oikeidenmukaisesta siirtymästä ja muutosturvasta myös ilmastonäkökulmasta kun työt ja toimialat muuttuvat. Olen itsekin kirjoittanut aiheesta mm. Akavan blogiin (Kestävään työhön siirtymisen on tapahduttava oikeudenmukaisesti)

Ympäristö- ja kehitysyhteistyöjärjestöt toivoivat mm. päästövähennysten kunnianhimon tason nostoa, viiden vuoden sitoumuskausia, Suomen aktiivista ja esimerkillistä roolia sekä ilmastorahoituksesta sopimista ja fossiilisten tuista irtautumista. Keskustelua käytiin myös hiilinieluista (LULUCF) ja hiilikuplasta sekä nuorten osallistumisesta ja ilmastokasvatuksesta.

Suomi voi olla kansanvälisissä ilmastoneuvotteluissa kokoaan suurempi toimia esimerkiksi siirtymällä kokonaan uusiutuviin energialähteisiin. Ihmiset saadaan motivoitumaan ilmastotalkoisiin parhaiten konkreettisilla teoilla.

Kiitos tilaisuuden järjestämisestä erityisesti: Ympäristöministeriö, Suomen pääneuvottelija Harri Laurikka ja ylitarkastaja Maria Vuorelma sekä Green Stream Mika Sulkinoja ja Anna Laine sekä koko Suomen ilmastoneuvottelutiimi ja kansalaisjärjestökollegat, jotka jaksoivat istua läpi koko tilaisuuden.

Ympäristöministeriö järjestää perjantaina 25.9.2015 klo 12-15.30 avoimen keskustelutilaisuuden Ilmastosopimus Nyt Bio Rexissä Helsingissä. Tapahtumaan voi ilmoittautua täältä.

Jätä kommentti