Viikin Gardenia pitää pelastaa

Operaatio GardeniaHelsingin kaupungin konsernijaosto käsittelee Viikin Gardenian sulkemista maanantaina 8.6.2015 kokouksessaan.

Gardenian kohtaloksi on muodostumassa korkeat tilakustannukset ja se, että kaupungin opetusvirasto on lopettanut luontokoulupalveluiden ostot Gardenialta. Tämä uhkaa ajaa paikkaa pyörittävän yhtiön nyt konkurssiin.

Onneksi Gardenian puolesta on syntynyt vahva kansanliike. Esimerkiksi Viikki-Seura jätti kansalaisadressin valtuustoryhmien edustajille kaupungintalolla jo 26.11.2014. Adressissa oli 5155 nimeä puoltamassa Gardenian toiminnan jatkamista.

Ohessa vielä kolme syytä, joita Operaatio Gardenia on listannut siitä, miksi Gardenia kannattaa pelastaa.

1. Gardenian toiminta on tärkeää eivätkä talousvaikeudet johdu yhtiön toimesta. Luontokoululla on kysyntää eikä kaikkia tulijoita pystytä ottamaan vastaan. Opetusviraston rahoituksen loputtua luontokoulua on pyöritetty ilmaiseksi. Tapahtumissa ja kursseilla riittää osallistujia. Tilavuokrauksessa on hyvä käyttöaste ja se toimii tulonlähteenä markkinahinnoilla. Perusongelmana tilojen kalleus: kustannukset paisuivat rakennusvaiheessa -> suuri vuokra. Iso osa toiminnasta on luonteeltaan yleishyödyllistä, esim. ulkopuutarha ja luonnonsuojelualueen opastuskeskuksena toimiminen.

2. Gardenia tarjoaa monia uusia mahdollisuuksia. Uusi opetussuunnitelma painottaa luokkahuoneen ulkopuolella tapahtuvaa oppimista, koulupuutarhat ja puutarhakasvatus on kasvava ilmiö maailmalla. Gardenia on Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen virallinen opastuskeskus (yhteistyössä valtion kanssa) ja alue toimii kansainvälisesti merkittävänä lintuvetenä kaupungin sydämessä. Gardenia tarjoaa upeat puitteet myös hyvinvointialan yrityksille, vrt. uusin tutkimustieto luonnon terveysvaikutuksista.

3. Gardenian alasajo ei tuo kaupungille merkittäviä säästöjä, mutta siihen tehty 15 miljoonan euron investointi menisi hukkaan. Tilakeskus ei ole löytänyt rakennukselle ulkopuolista ostajaa tai vuokralaista. Rakennusaikainen laina on maksettava takaisin joka tapauksessa. Kiinteistön ylläpitokulut ovat suljettunakin arviolta 100 000 euroa vuodessa. Lisäksi tulevat kiinteistön piha- ja puutarha-alueiden hoidon kustannukset. Henkilöstöä ei voida irtisanoa (pl. Toiminnanjohtaja) ja se siirtyisi vain kaupungin palkkalistoille. Rakennusviraston ja ympäristökeskuksen ostot Gardenialta ovat noin 100 000 euroa vuodessa. Nämä palvelut olisi edelleen hankittava jostakin (puutarhaneuvonta, luontoretket).

Ratkaisuna voi toimia esimerkiksi seuraavat toimenpiteet:

– Opetusviraston luontokouluostot takaisin alkuvuosien tasolle eli noin 150 000 euroon
– Vuokran alennus esim. rakennuskustannusten poistoaikaa pidentämällä (20 -> 30 v.)ja poistopohjaa laskemalla (100 -> 70 %) – vrt. 3 vuotta sitten vuokra oli 150 000 euroa alempi, mikä mahdollisti voitollisen tuloksen
– Kaupunginavustuksen lisääminen
– Helen tai muu yritys sponsoriksi
– Gardenian toiminnan siirtäminen kaupungin budjettiin (vrt. Talvipuutarha, Korkeasaari)

Itse allekirjoitin toukokuussa kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen tekemän aloitteen Gardenian toiminnan jatkamiseksi.

Aloitteessa esitämme, että kiinteistöviraston tilakeskuksen Gardenia-Helsingiltä perimän vuokran määräytymisperusteet muutetaan niin, että 20 vuodelle laskettu investoinnin poistoaika pidennetään 30 vuoteen, poistot lasketaan nykyistä alhaisemmasta arvosta ja pääomavuokra lasketaan rakennuskustannuksista nollakorolla. Samalla esitämme, että Gardenian käyttöä kehitetään muun muassa ympäristökasvatuksessa, luontokoulutoiminnassa ja Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen opastuskeskuksena.

Alla aloite kokonaisuudessaan.

* * *

Aloite Viikin Gardenian toiminnan jatkamiseksi 20.5.2015

Kulttuuripääkaupunki 2000 –hankkeena perustetun Gardenia-Helsingin tulevaisuus on uhattuna. Gardenia-Helsinki on kaupungin (90%) ja yliopiston (10 %) omistama yhtiö, joka tuottaa yhteistyössä Helsingin kaupungin virastojen ja yliopiston kanssa luonto- ja viheralan palveluja. Näitä ovat muun muassa luontokoulut lapsille, opastetut puutarhakierrokset, luontoretket, kursit ja puutarhaneuvonta. Gardenia on myös oiva kokous- ja juhlapaikka.

Gardenian toiminnan jatkamiselle ja kehittämiselle on monia tarpeita. Tilakeskuksen perimät korkeat vuokrat ja opetustoimen luontokoulupalvelujen tilausten loppuminen ovat kuitenkin johtaneet Gardenia-Helsinki Oy:n taloudellisiin vaikeuksiin, vaikka kaupunki on antanut myös avustuksia toiminnalle. Kuvaavaa on, että Tilakeskus on tarjonnut Gardeniaa yrittäjille selvästi halvemmalla kuin vuokra, jota se perii nyt Gardenialta, mutta tuloksetta. Nykyistä vuokratasoa ei voi perustella markkinahinnoilla. Toisaalta vuokrataso perustuu suurempiin tuottotavoitteisiin kuin eräissä muissa kaupungin yleishyödyllisissä tiloissa (esimerkiksi kaupunginmuseo).

Esitämme, että kiinteistöviraston tilakeskuksen Gardenia-Helsingiltä perimän vuokran määräytymisperusteet muutetaan niin, että 20 vuodelle laskettu investoinnin poistoaika pidennetään 30 vuoteen, poistot lasketaan nykyistä alhaisemmasta arvosta ja pääomavuokra lasketaan rakennuskustannuksista nollakorolla. Samalla esitämme, että Gardenian käyttöä kehitetään muun muassa ympäristökasvatuksessa, luontokoulutoiminnassa ja Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen opastuskeskuksena.

* * *

4 kommenttia artikkeliin ”Viikin Gardenia pitää pelastaa”

  1. On t0della Helsingin kaupungin imagolle iso häpeä, jos Gardenian toiminta ajetaan alas.! Tämä menettely on aivan käsittämätöntä, miten tilakeskus käsittelee kaupungin omaa yhtiötä ja on esimerkiksi jättänyt korjaamatta jo alkuvaiheessa ilmenneen katon rakenteellisen vian. Se olisi kuulunut rakennusyhtiön korjata jo alkuvaiheessa. Nyt alasajoa perustellaan myös kalliilla kattoremontilla.
    Tilakeskuksen toiminta pitäisi asettaa lähempään tarkasteluun mielestäni. Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue-selvityksessä todettiin uuden opastuskeskuksen tarve. Ei tarvitse rakentaa kokonaan uutta, kun on jo olemassa Gardenia ja sen pihapiirissä pääosin tyhjillään olevia rakennuksia, joiden tyhjyys johtuu korkeasta vuokrasta.
    Tsemppiä Gardenian puolesta toimintaan!

    Vastaa

Jätä kommentti