Päätökset: Helsingin Energian johtokunta 16.9.2014

Helsingin Energia HanasaariHelsingin Energian johtokunta kokoontui tiistiana 16.9. klo 16.30 alkaen Sähkötalossa kampissa.

Esityslista löytyy kokonaisuudessaan oheisen linkin takaa (pdf).

Päätimme mm. lausunnosta Jasmin Hamidin aloitteeseen siitä, että Helsingin hankkimat autot olisivat jatkossa sähköautoja, annoimme lausunnon yhdestä hankinnasta Helsingin hallinto-oikeudelle ja hyväksyimme Salmisaaren B-voimalaitoksen savukaasupuhaltimien hankinnan.

Alla kokouksen päätökset.

* * *

Helsingin Energian johtokunta

Esityslita 16.9.2014 klo 16.30

1. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

2. Helsingin Energian lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Jasmin Hamidin aloitteesta, että Helsingin hankkimat henkilöautot olisivat jatkossa sähköautoja

Vastauksen voi tiivistää tähän:

”Sähköautoja voidaan hankkia Helsingin Energian työtehtäviin vain rajoitetusti, koska sähköautojen käyttö tunneleissa on paloturvallisuussyistä kielletty. Helsingin Energia tulee kuitenkin lisäämään sähköautojen määrää asteittain niissä työtehtävissä, joissa em. rajoituksia ei ole.”

Toisaalta on ilahduttavaa, että Helsingin Energia on ollut aktiivisesti mukana kehittämässä sähköautojen latauspalveluita. Tähän mennessä Helsingin Energia on toteuttanut Helsinkiin yhteensä 35 kpl sähköautojen julkista latauspistettä.

3. Lausuma Helsingin hallinto-oikeudelle OPC UA -järjestelmää koskevasta hankinnasta

Prosys PMS Oy on valittanut Helsingin Energian johtokunnan 17.6.2014 tekemästä OPC UA – järjestelmähankintaa koskevasta päätöksestä, pöytäkirja 7/2014 § 49, jossa johtokunta on hylännyt Prosys PMS Oy:n oikaisuvaatimuksen.

Lausumassa Helsingin Energia vaatii, että hallinto-oikeus hylkää Prosys PMS Oy:n valituksen kokonaisuudessaan.

4. Salmisaaren B-voimalaitoksen savukaasupuhaltimien hankinta

Salmisaaren B-voimalaitoksen molemmat nykyiset savukaasu- puhaltimet ovat olleet käytössä vuodesta 1984 lähtien. IE-direktiiviin mukaisesti NOx päästöt tulee vähentää vuoden 2016 alusta lukien alle 200 mg/nm3. Tämä edellyttää katalyytin asentamista Salmisaareen. Katalyytin asentaminen lisää savukaasukanavan painehäviöitä eikä nykyisten savukaasupuhaltimien teho enää muutoksen jälkeen ole riittävä, joten ne tulee uusia.

Helsingin Energian johtokunta päätti oikeuttaa Helsingin Energian tilaamaan Salmisaaren B-voimalaitoksen savukaasupuhaltimet Algol Technics Oy:ltä sen 18.8.2014 päiväämän tarjouksen mukaisesti siten, että hankinnan kokonaishinta on enintään 1 562 000 euroa (alv 0 %).

6. Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus

Helsingin Energian johtokunta päätti merkitä tiedoksi.

7. Johtokunnan tiedustelut

Helsingin Energian johtokunta päätti merkitä tiedoksi.

8. Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Jätä kommentti