Kuohu-kolumni: Ajattele paikallisesti, toimi globaalisti

Kuohu-kolumnikuva

”Olisiko aika kääntää kulunut sanonta päälaelleen?”

”Olennaista on ratkaisuja etsivä, utelias, kokeileva ja oppimishaluinen kulttuuri”

Ajattele paikallisesti, toimi globaalisti

Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti – think globally, act locally. Tätä ohjenuoraa ympäristöliike on hokenut vuosikymmeniä. Ajatuksena on ollut, että maailmanlaajuisten ympäristöhaasteiden ratkaisut pitää jalkauttaa joka kylään ja kaupunkiin.

Globaalin viestintäteknologian aikana ja kokeilukulttuurin hengessä sanonnan voisi kuitenkin kääntää päälaelleen: ajattele paikallisesti, toimi globaalisti.

Arabianrannassa, Toukolassa tai Vanhassakaupungissa kukoistava kansalaisaktivismi vaikka virkistysalueiden tai lasten leikkipaikkojen puolesta on osa kansainvälistä liikettä, jossa ihmiset haluavat osallistua ja vaikuttaa lähiympäristönsä suunnitteluun entistä enemmän.

Täällä tehdyt ratkaisut voivat myös nousta kiinnostaviksi edelläkävijäesimerkeiksi, jotka raivaavat tietä uusille tavoille toimia lähellä ja kaukana.

Kun joudumme ottamaan esimerkiksi ilmastokriisin tai luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen kaltaisia ongelmia haltuun, fiksut paikalliset keksinnöt ja kokeilut ovat kullanarvoisia. Ja vaikka niitä ei voisi soveltaa suoraan toisaalle, niiden tarjoama näyttö ja haaste toimintaan antavat vipuvartta toisille saman ongelman kanssa painiskeleville.

Suomessa on paljon potentiaalia hyödyntää uusiutuvaa energiaa. Esimerkiksi Arabianrannassa on hyvät mahdollisuudet hyödyntää lämmön ja jäähdytyksen tuotantoon vieressä olevaa merivettä. Tämä ei olisi kuitenkaan välttämättä järkevää enää Toukolassa. Toisille tehokkain tapa liikkua paikasta toiseen on polkupyörä, toiset tarvitsevat alleen sähkö- tai biokaasuauton. Olennaista on kuitenkin ratkaisuja etsivä, utelias, kokeileva ja oppimishaluinen kulttuuri.

Verkon myötä kansalaisaktivismilla on rajattomat mahdollisuudet. Se mitä kirjoitan tai sanon tässä, voi päätyä milloin tahansa, mihin tahansa.

Tämän päivän aktivismi on myös epämuodollisempaa, yksilökeskeisempää ja hetkellisiin verkostoihin perustuvaa globaalia kamppailua paremman maailman puolesta.

Ihmiset eivät toimi siksi, että he voisivat vain osallistua ja legitimoida hallinnon demokraattisia käytäntöjä. Ihmiset osallistuvat siksi, että he haluavat vaikuttaa heitä koskeviin ja heitä kiinnostaviin kysymyksiin. Eikä tämä vaikuttamisen halu koske vain Arabianrantaa, Toukolaa ja Vanhaakaupunkia, vaan on yhteistä kaikkialla, missä ihmisyhteisöt toimivat.

Sen sijaan, että jalkautamme suuria ideologioita paikallisesti, meidän kannattaa kokeilla inspiroivia ajatuksia ja paikallisia toimintatapoja, jotka monistuvat globaaleissa vertaisverkostoissa.

Kun siis seuraavan kerran ryhdyt toimiin lähialueesi kysymysten puolesta, muista että toimintasi on osa globaalia kansalaistoimintaa paremman lähiympäristön puolesta.

Leo Stranius

Kirjoittaja on kansalaisaktivisti, joka työskentelee Luonto-Liiton toiminnanjohtajana ja toimii Helsingin kaupunginvaltuutettuna.

Kirjoitus on alunperin julkaistu Kuohussa. KUOHU on Arabianrannan, Toukolan ja Vanhakaupungin neljä kertaa vuodessa ilmestyvä sitoutumaton kaupunginosa- ja kulttuurilehti, jota tehdään kunnianhimoisesti, vapaaehtoisvoimin ja suurella riemulla.

 

Jätä kommentti