Ympäristölautakunta: Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alue

Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueHelsingin ympäristölautakunta kokoontuu vuoden 2014 ensimmäiseen kokoukseen tiistaina 14.1. klo 16.15 alkaen.

Esityslistalla on useita kaavalausuntoja sekä muutama ympäristölupa-asia koskien Rakennusviraston massojen esikäsittely- ja varastointipaikkoja. Esityslista löytyy kokonaisuudessaan täältä.

Kokouksen kiinnostavin asia on lausunto Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueen asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kaavan toteuttaminen mahdollistaa nykyisen 433 siirtolapuutarhapalstan lisäksi 116 uutta palstaa. Näistä 33 sijoittuu Tuomarinkylän kartanon peltojen reunaan siirtolapuutarha-alueiden nykyisten rajojen ulkopuolelle. Ärtin kasvitarha-alueelle palstoja tulee 60 ja loput syntyvät pääosin nykyisiä palstoja puolittamalla. Pysäköintipaikkoja on nyt 121 ja kaavan myötä niitä voidaan lisätä 180-188 paikan verran.

Vaikka siirtolapuutarhat ovat mukavia ja niitä on hyvä saada Helsinkiin lisää, on Itä-Pakilan kaavassa myös monia ongelmia. Näistä ongelmista myös kaupunkilaiset ovat olleet aktiivisesti yhteydessä. Hyvä niin!

Keskeiset ongelmat liittyvät arvokkaan luontoalueen ja kulttuurimaiseman heikentämiseen, pysäköintipaikkojen liialliseen rakentamiseen, Vantaajoen mahdollisen kuormituksen lisääntymiseen ja siirtolapuutarha-alueen laajentamisen korkeisiin kustannuksiin.

Ohessa on tarkemmin neljä syytä, miksi Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueen kaavamuutos on ongelmallinen:

1. Kaavamuutoksen myötä Itä-Pakilan Lystikukkulan metsään ollaan rakentamassa tie. Metsässä asuu uhanalaisia lepakoita (pohjanlepakko, korvayökkö, viiksisiippa). Lisäksi paikalla sijaitsee muinaismuistolailla suojeltu I maailmansodan aikainen tykkitie. Uhanalaiset lepakot sekä muinaismuistolailla suojeltu tykkitie tulevat kärsimään uuden tien rakentamisesta.

Esimerkiksi Kaupunginmuseon johtokunta otti kantaa tiehen kokouksessaan 17.12.2013 ja ehdottaa seuraavaa: ”Kaupunginmuseon johtokunta huomauttaa, että siirtolapuutarhan ja tykkitien välinen vihervyöhyke tulee säilyttää nykyisellään ja siirtolapuutarhan liikenne ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille.”

2. Pysäköintipaikkoja rakennetaan liikaa. Kaavaehdotuksen toteutuminen merkitsisi, että yhteistä ulkoilu- ja virkistysaluetta pilkottaisiin yksityiskäyttöön. Samalla alueen autoliikenne lisääntyisi merkittävästi. Alueelle on esitetty 180-188 uutta parkkipaikkaa entisten 121 lisäksi. Käytännössä uudet pysäköintipaikat tulevat autoille, joille on järjestetty pysäköinti jo mökkiläisten kotikaupunginosissa. Tuplaparkkipaikat lohkaistaan kaupunkilaisten yhteisestä viheralueesta.

3. Vantaanjoen kuormitus voi lisääntyä. Pakilan siirtolapuutarha-alue (Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha ja viereinen Pakilan siirtolapuutarha) on jo nykyisellään suuri (yhteensä 433 mökkiä) verrattuna maan muihin siirtolapuutarhoihin. Jos kaavaehdotus toteutuu, Itä-Pakilan kohdalla joenrannassa olisi yhteensä 549 mökkipalstaa, minkä lisäksi lähistöllä Vantaanjokea kuormittavat myös Oulunkylän siirtolapuutarhan 203 palstaa.

Uudet puutarhapalstat todennäköisesti lisäävät Vantaanjoen Natura-alueen ravinne- ja torjunta-ainekuormitusta. Lisäksi kaupunkisuunnitteluvirasto kaavailee Pakilan rantapuistoon (suojeltuun joenrantaan) lisärakennusaloja kahvilalle, saunoille ja huoltorakennuksille.

Palstojen lisäämisen, puskurivyöhykkeen kapenemisen ja rantarakentamisen vaikutuksia ei ole tutkittu. Ei ole tietoa siitä, miten paljon ravinnepäästöjä nykyisiltä siirtolapuutarha-alueilta kulkeutuu Vantaanjokeen, eikä siitä, miten paljon lisärakentaminen lisäisi ravinnekuormitusta.

4. Siirtolapuutarha-alueen rakentaminen on kallista. Yleisten töiden lautakunnan/rakennusviraston laskelma kaavamuutossuunnitelman kustannuksista (noin 15 000 euroa palstaa kohden eli 1,74 miljoonaa euroa + yleisten pysäköintialueiden rakentaminen 450 000 euroa + avo-ojan siirto uuden autotien alta) on suuri.

Yleisten töiden lautakunnan päätösehdotus:
”Asemakaavan muutoksesta syntyy kustannuksia uusien siirtolapuutarha-alueiden liittämisestä kunnallistekniseen verkostoon ja käytäväverkoston rakentamisesta noin 15 000 euroa palstaa kohden eli yhteensä noin 1,74 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat palstoineen on toteutettava yksityisellä rahoituksella. Rakennusviraston viheralueisiin kohdennetut investointimäärärahat ja investointiraami seuraavaksi 10 vuodeksi tarjoavat hyvin niukasti mahdollisuuksia kustantaa Pakilan ja Klaukkalanpuiston laajennuksia ilman erillistä rahoitusta. Yleisten pysäköintialueiden (LP) rakentamisesta tulee rakennusvirastolle kustannuksia noin 450 000 euroa. Lisäksi Lystikukkulan metsän reuna-alueelle rakennettavan uuden käytävän johdosta joudutaan siirtämään käytävän alle jäävä avo-oja.”

Tältä pohjalta on ilmeistä, että nykyisessä kaavaehdotuksessa on selvästi ongelmia, jotka tulee vielä ratkaista ennen sen lopullista hyväksymistä.

Jätä kommentti