Ympäristölautakunnan äänestykset: Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alue

Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueYmpäristölautakunnan kokouksessa käsiteltiin tänään lausunto koskien Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueen kaavaa.

Vaikka siirtolapuutarhat ovat mukavia ja niitä on hyvä saada Helsinkiin lisää, on Itä-Pakilan kaavassa myös monia ongelmia.

Näistä ongelmista myös kaupunkilaiset ovat olleet aktiivisesti yhteydessä. Hyvä niin! Kirjoitin aiheesta aiemmin tänään tänne.

Keskeiset ongelmat liittyvät arvokkaan luontoalueen ja kulttuurimaiseman heikentämiseen, pysäköintipaikkojen liialliseen rakentamiseen, Vantaajoen mahdollisen kuormituksen lisääntymiseen ja siirtolapuutarha-alueen laajentamisen korkeisiin kustannuksiin.

Tein ympäristölautakunnan lausuntoon seuraavat esitykset, jotka myös menivät läpi äänestyksen jälkeen:

1. Keravanjoen kapea rantavyöhyke on syytä varata vain yleiseksi virkistysalueeksi ja Keravanjoen Natura-alueen suojavyöhykkeeksi. Mökkialuetta palvelevat uudet rakennukset on syytä sijoittaa taustalla olevan urheilu- ja virkistysalueen (VU) yhteyteen. (äänestys 7-1).

2. Luoteiseen Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Liikenneratkaisu tulee järjestää toisin. (äänestys 6-1, 1 tyhjä).

3. Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia. (äänestys 5-3).

4. Luoteisnurkkaan osoitettu pysäköintialue tulee rajata pienipiirteisemmäksi ja maastoon paremmin sulautuen. (äänestys 6-2).

Lisäksi ehdotin seuraavaa, jonka hävisin äänestyksessä eikä sitä näin ollen otettu mukaan ympäristölautakunnan lausuntoon:
– Pohjoisimmat Vanhan riihipellon uudet tontit (2-3 kpl) katkaisevat tärkeitä maisemanäkymiä ja tulee poistaa. (äänestys 2-4, 2 tyhjää).

Edelleen Timo Pyhälahti teki seuraavan lisäysehdotuksen, joka meni läpi yksimielisesti (äänestys 8-0).
– Lystikukkulan alueen ja tykkitien vieritse kulkevan kulkuväylän osalta ei ole selvitetty muutosten vaikutusta alueen lepakkokantaan: Alueella saattaa olla valolle herkkiä lepakkolajeja. Kulkuväylän kaavoittaminen vaatisi tältä osin lisäselvityksiä ja se olisi huomioitava tämä alueen rakentamisessa muuten.

Kiitos vielä kaikille, jotka olivat asiasta yhteydessä! Aiheeseen palataan varmasti kun kaavaa käsitellään aikanaan vielä kaupunkisuunnittelulautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

* * *

Yksi kommentti artikkeliin ”Ympäristölautakunnan äänestykset: Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alue”

Jätä kommentti