Kaupunginvaltuuston kokous 29.5.2013: Osa 2: Helsinkiin tarvitaan parempaa ilmastoasioiden koordinaatiota

Leo Stranius puhuu valtuustossaKaupunginvaltuuston kokouksessa 29.5.2013 käsiteltiin valtuustoaloitteeni vuosittaisista päästökiintiöistä.

Aloitteessani (jonka allekirjoitti lisäkseni 24 kaupunginvaltuutettua) esitän, että Helsinki aloittaa vuosittaisten päästökiintiöiden valmistelun ja tuo sen valtuuston hyväksyttäväksi vuosittaisiin päästövähennyksiin sitoutumiseksi.

Vastauksessa kaupunginhallitus katsoo, että aloitteessa esitetyt tavoitteet ovat oikean suuntaisia, mutta uuden seuranta- ja raportointimenettelyn luominen olemassa olevien menetelmien rinnalle ei ole tarkoituksenmukaista. Mikäli nykyiseen raportointiin kaivataan uudistumista, pitää nykyisiä raportointimenettelyjä joko muuttaa tai yhdistää.

Itse olen kaupunginhallituksen kanssa samaa mieltä.

Hyvät tavoitteet ovat sellaisia, joiden edistymistä voi mitata. Sitä mitä et voi mitata, et voi hallita. Juuri tästä syystä nykyisiä raportointimenettelyjä kannattaa kehittää.

Kaupunginvaltuusto on strategiaohjelmassaan sitoutunut siihen, että Helsinki vähentää hiilidioksidipäästöjä 30 % vuoteen 2020 mennessä vuoden 1990 tasosta. Kaupungin ilmastotoimien koordinointi ei ole kuitenkaan selkeää.

Eli kysymys on laajemmin ilmastoasioiden koordinoinnista tässä kaupungissa. Esimerkiksi tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 toteaa seuraavaa:

”Ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kysymykset ovat niin mittavia, että sitä koskeva työ tulee organisoida nykyistä selkeämmin kaupunkitasolla ja sopia yhteistyöstä ja työnjaosta pääkaupunkiseututasolla.”

Tämän lisäksi myös ympäristölautakunta yhtyy tarkastuslautakunnan kantaan ilmastoasioiden selkeämmästä organisoinnista ja yhteistyöstä sekä kaupungin sisällä että pääkaupunkiseututasoisesti. Edelleen kaupungin ympäristöjohtamisen vertaisarviossa Rotterdamin kanssa yhtenä johtopäätöksenä todettiin, että Helsingillä ilmastoasioiden johtaminen ja koordinointi ei ole riittävän selkeästi  järjestetty. Arviossa korostettiin, että ilmastoasioiden tulisi olla voimakkaasti kaupungin johdon hallinnassa.

Vastauksessa kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että päästövähennystoimien toteutuminen ja vaikuttavuuden seuranta tulevat tarkasteltaviksi strategiaohjelman 2013-2016 mukaisesti vuonna 2013 tehtävän selvityksen yhteydessä. Toimenpiteet ja toteuttamistavat päästöjen vähentämiseksi tulevat valittaviksi selvityksen valmistuttua.

Käytännössä asiaan palataan siis vielä lähiaikoina ja hyvä niin.

Jätä kommentti