Eduskunnan oikeusasiamies ja ympäristökysymykset

Olin ympäristöjärjestöjen edustajien kanssa tapaamassa eduskunnan apulaisoikeusasiamies Maija Sakslinia.

Titteleissä olisi pikkuhiljaa aika siirtyä sukupuolineutraaliin suuntaan. Eikö oikeusasiahenkilö olisi parempi?

Luonto-Liiton tavoitteena on yhteiskunta, jossa arvostetaan luonnon moninaisuutta ja sen itseisarvoa. Suomen perustuslain 20 § antaa tähän hyvät lähtökohdat:

20 § Vastuu ympäristöstä

”Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon.”

Myös Nuorisolaki on Luonto-Liiton ja sen toimijoiden oikeusturvan kannalta tärkeä:

8 § Nuorten osallistuminen ja kuuleminen

”Nuorille tulee järjestää mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa.”

Kysyin apulaisoikeusasiamieheltä seitsemän kysymystä:

1. Miten oikeusasteissa käytännössä otetaan käyttöön metsästysrikoksessa törkeä tekomuoto?
2. Miten salametsästysrikollisuuteen voi käytännössä puuttua, kun näyttöä rikoksista on niin vaikea saada?
3. Miten tullaan suhtautumaan niiden virkamiesten (tutkiva poliisi, syyttäjä, tuomarit) jääviyteen, jotka ovat mukana metsästysrikosten tutkinnassa, päättämässä syyttämisestä, tai syyttämisestä jättämisestä?
4. Miten oikeuslaitos reagoi syyttäjien, jotka nostavat syytteen eläinten puolesta, oikeusturvaan, kuten uhkailuihin?
5. Näkeekö oikeusasiamies Suomen suurpetopolitiikan olevan linjassa EU:n luontodirektiivin kanssa?
6. Pitäisikö turkistarhoilla tapahtuvia eläinten terveyteen ja valvontaan liittyviä epäkohtia viedä käräjäoikeuteen?
7. Pitäisikö turkistarhojen päästöjen vesistökuormituksia käsitellä ympäristörikoksina?

Konkreettisia vastauksia näihin oli tietysti mahdotonta hänen toimestaan antaa, koska yllämainitut kysymykset ratkaistaan yleensä eri oikeusasteissa. Oli kuitenkin ilahduttava huomata, että  nämä asiat olivat oikeusasiamiehen henkilöstölle erittäin tuttuja ja tilannetta seurataan.

Yksi kommentti artikkeliin ”Eduskunnan oikeusasiamies ja ympäristökysymykset”

Jätä kommentti