Miksi talouden pitää kasvaa?

Osallistuin tiistaina (1.2.) Radio YleX:n Etusivuohjelmaan, jossa keskustelimme aiheesta ”Miksi talouden pitää kasvaa?” Ohjelma on kuunneltavissa täällä.

Talouskasvun sijaan meidän tulee kiinnittää huomiota onnellisuuteen, kohtuullisuuteen ja ekologisuuteen. Tärkeintä on, että ihmiset voivat tehdä merkityksellisiä asioita heille merkityksellisten ihmisen kanssa samalla kun hyvinvointi perustuu ekologisiin rajoihin. Tämän jälkeen talous voi sitten kasvaa tai laskea.

Miksi ihmeessä useimmat ekonomistit kuitenkin ajattelevat, että talous voi kasvaa ikuisesti?

Yhteiskunnan menestyksen mittana pidetään usein juuri bruttokansantuotetta. Tämä on keskittymistä väärään asiaan. Tilalle tarvitaan parempia mittareita.

Haasteena on, että hyvinvointiyhteiskuntamme on rakennettu sen varaan, että talous kasvaa tasaisesti 2-3 prosentin vuosivauhtia. Toistuvat talouden lasku- ja nousukaudet ajavat systeemin kriisiin. Kun talous kasvaa, lisääntyy luonnonvarojen kulutus. Kun talous taas laskee, työttömyys ja valtion velka lisääntyvät sekä joudutaan tekemään paniikkileikkauksia.

Aikanaan jo taloustieteilijä John Stuart Mill tunnusti tarpeen päästä kasvuttoman talouden aikaan, jolloin ihmiset voisivat keskittää voimavaransa muihin kuin taloudellisiin seikkoihin. Silti meillä ei ole vieläkään makrotaloudellista mallia talouden peruselementtien muutoksista hallitun talouslaskun oloissa.

Professori Peter Victorin Kanadalle laatimat skenaariot osoittavat, että työttömyyden ja köyhyyden puolittaminen onnistuvat samalla, kun talouden kasvu jäähdytetään 25 vuoden kuluessa. Keskeisiä keinoja ovat investointien siirto yksityisistä julkisiin hyödykkeisiin sekä palkkatyöhön käytettyjen tuntien vähentäminen ja tasaisempi jakaminen.

Tarvitaan siis merkityksellisiä mittareita ja uusi suunnitelma sille varalle, että talouskasvu ei jatku tasaisena ikuisesti.

Jätä kommentti