Onko biopolttoaineiden seuraava virhesiirto Jathropa?

Maan ystävien tuore raportti (Jatropha: money doesn’t grow on trees) tyrmää ihmekasviksi nimetyn Jatrophan käytön biopolttoaineena.

Jathropaa on aiemmin pidetty ihanteellisena kasvina biopolttoaineeksi siitä syystä, että se ei uhkaa suoraan ruokaturvaa ja kasvaa vaikeissa oloissa. Kansainvälisen Maan ystävien raportin mukaan investoijien odotukset ovat olleet kuitenkin epärealistisia.

Maan ystävien raportti listaa kymmen ongelmaa. Jathropan satoisuus on ollut heikkoa, viljelykset tarvitsevat paljon vettä, kasvi on haavoittuva erilaisille tuholaisille, kilpailee ruuan tuotannon kanssa ja uhkaa paikalliyhteisöjen elinkeinoja sekä heikentää luonnon monimuotoisuutta. Kaikein lisäksi kasvin käyttö biopolttoaineena ei vähennä päästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattun juuri lainkaan.

Koko raportin voi lukea täältä (pdf-tiedosto): Jatropha: money doesn’t grow on trees.

Jätä kommentti